Image 1/3: HDMI konektor Image 2/3: 3.5mm jack Image 3/3: Slot na microSD kartu
 • USB microB konektor

 • HDMI konektor

 • 3.5mm jack

 • Slot na microSD kartu

 • 4x USB-A konektory

 • RJ-45 konektor

Add Comment

Image 1/1: Dbejte správné orientace SD karty a modulu jako na obrázku (textem ke straně s nožičkami)
 • Vložíme microSD kartu do modulu a zasuneme prstem dokud neuslyšíme "click"

 • Dbejte správné orientace SD karty a modulu jako na obrázku (textem ke straně s nožičkami)

 • Při vkládání SD karty dbáme zvýšené opatrnosti a nevkládáme ji zbytečně velkou silou, karta jde zasunou lehce

Add Comment

Image 1/1: Síťový kabel RJ-45, přímý, CAT6
 • Síťový modul

 • Síťový kabel RJ-45, přímý, CAT6

 • Kabel USB-A -> micro-B

 • Síťový kabel lze použít jakýkoliv, který splňuje standardy ISO/IEC 11801 kategorie 5 a vyšší

Add Comment

Image 1/1: Druhý konec síťového kabelu zapojíme do jakéhokoliv aktivního prvku v naší síti o kterém jsme si jisti že pracuje správně a že zajistí modulu nezbytnou konektivitu
 • Síťový kabel zasuneme do konektoru RJ45 na modulu

 • Druhý konec síťového kabelu zapojíme do jakéhokoliv aktivního prvku v naší síti o kterém jsme si jisti že pracuje správně a že zajistí modulu nezbytnou konektivitu

 • Dbáme správné orientace konektoru při zapojování, konektor jde lehce zasunout, jakákoliv velká potřebná síla je známkou špatné orientace konektoru

Add Comment

Image 1/3: Druhý konec kabelu připojíme do jakéhokoliv zdroje disponujícím USB-A konektorem a poskytujícím alespoň 500mA při 5V Image 2/3: Pokud je vše správně zapojeno, rozsvítí se indikační LED na vlastním modulu a na konektoru RJ-45 Image 3/3: Pokud je vše správně zapojeno, rozsvítí se indikační LED na vlastním modulu a na konektoru RJ-45
 • Pomocí kabelu USB-A -> microB připojíme modul k napájení

 • Druhý konec kabelu připojíme do jakéhokoliv zdroje disponujícím USB-A konektorem a poskytujícím alespoň 500mA při 5V

 • Pokud je vše správně zapojeno, rozsvítí se indikační LED na vlastním modulu a na konektoru RJ-45

Add Comment

Image 1/2: Zadáním příkazu "ipconfig" zjistíme naší aktuaální IP adresu Image 2/2: Pomocí příkazu " FOR /L %i IN (1,1,254) DO ping -n 1 192.168.10.%i | FIND /i "ms" " , kde nahradíme "192.168.10" za první 3 části naší IP adresy, zjistíme aktivní zařízení v síti.
 • Otevřeme příkazový řádek tak, že zmáčkneme klávesu "Start", napíšeme "cmd" a stiskneme enter

 • Zadáním příkazu "ipconfig" zjistíme naší aktuaální IP adresu

 • Pomocí příkazu " FOR /L %i IN (1,1,254) DO ping -n 1 192.168.10.%i | FIND /i "ms" " , kde nahradíme "192.168.10" za první 3 části naší IP adresy, zjistíme aktivní zařízení v síti.

  • Prohledání celé sítě může trvat až několik minut.

 • Každou adresu, od které nám přišla odpověď zkusíme zadat do webového prohlížeče a sledujeme, jestli se nám objeví stránka síťového modulu s titulkem "OctoPrint"

Add Comment

Image 1/1: Zařízení je zespoda označeno štítkem, který obsahuje MAC adresu zařízení, pod kterou ho lze snadno identifikovat ve výpisu aktuálních přidělených adres vašeho DHCP serveru či routeru.
 • Po připojení zařízení automaticky zažádá DHCP server o přidělení IP adresy.

 • Zařízení je zespoda označeno štítkem, který obsahuje MAC adresu zařízení, pod kterou ho lze snadno identifikovat ve výpisu aktuálních přidělených adres vašeho DHCP serveru či routeru.

Add Comment

Image 1/1: Síťový modul poté bude dostupný pod názvem http://octopi.local
 • Stáhneme a nainstalujeme Bonjour for Windows například zde: http://download.cnet.com/Bonjour-for-Win...

 • Síťový modul poté bude dostupný pod názvem http://octopi.local

 • Tato cesta funguje pouze pokud máte síťový modul a zařízení ze kterého chcete komunikovat v jedné podsíti (subnetu), nebo máte Bonjour gateway. Pokud nevíte čeho se týká tento komentář, tato možnost pro Vás bude fungovat

Add Comment

Image 1/1: Pokud chceme ochránit kontrolu tiskárny před ostatními, můžeme zde vyplnit přihlašovací jméno(Username), heslo (Password), znovu heslo (Confirm password) a uložit pomocí modrého tlačítka "Keep Acccess Control Enabled"
 • Při prvním přihlášení nás modul vyzve k nastavení přístupu

 • Pokud chceme ochránit kontrolu tiskárny před ostatními, můžeme zde vyplnit přihlašovací jméno(Username), heslo (Password), znovu heslo (Confirm password) a uložit pomocí modrého tlačítka "Keep Acccess Control Enabled"

 • Pokud nechceme nijak omezovat přístup do modulu, klikneme na červené tlačítko "Disable Access Control"

Add Comment

Image 1/1: Informace o stavu tiskárny a kontrola tisku
 • Nastavení komunikace

 • Informace o stavu tiskárny a kontrola tisku

 • Seznam souborů nahraných v modulu

 • Teplotní graf + možnosti ovládání tiskárny a náhled tisku

 • Nastavení teploty tiskárny

Add Comment

Image 1/2: Rychlost komunikace změníme na 115200 Image 2/2: Zaškrtneme kolonky pokud chceme aby si modul nastavení pamatoval
 • Nastavení seriového portu změníme na "/dev/ttyACM0"

 • Rychlost komunikace změníme na 115200

 • Zaškrtneme kolonky pokud chceme aby si modul nastavení pamatoval

 • Klikneme na tlačítko "Connect", kterým se modul spojí s tiskárnou

 • Pokud bylo připojení úspěšné, stav se změní na "Operational"

Add Comment

Image 1/2: Klepnutím na položku "Temperatures" otevřeme nastavení teplot Image 2/2: V kolonce ABS změníme teplotu u Extruder na 285 a u Bed na 80
 • Klepnutím na tlačítko "Settings" vstoupíme do nastavení

 • Klepnutím na položku "Temperatures" otevřeme nastavení teplot

 • V kolonce ABS změníme teplotu u Extruder na 285 a u Bed na 80

 • Uložíme kliknutím na tlačítko "Save"

 • Opustíme nastavení kliknutím na křížek v pravém horním rohu

 • Podobným způsobem můžeme nastavit výchozí teploty i pro ostatní materiály, nové nastavení lze přidat tlačítkem "+"

 • Nikdy nenastavujeme teplotu větší než 300'C, může dojít k nevratnému poškození termistoru

Add Comment

Image 1/2: V objevené nabídce klikneme na "Set ABS" Image 2/2: Stejný postup opakujeme pro nastavení teploty podložky v řádku "Bed"
 • Ve sloupečku "Target", řádku "Hotend" klikneme na šipku dolů u tlačítka "Set"

 • V objevené nabídce klikneme na "Set ABS"

 • Stejný postup opakujeme pro nastavení teploty podložky v řádku "Bed"

 • Teploty lze nastavovat i ručně zadáním hodnoty do textového pole a následným kliknutím na tlačítko "Set"

 • Pokud budeme nastavovat teplotu ručně, nikdy nenastavujeme teplotu větší než 300'C, může dojít k nevratnému poškození termistoru trysky

 • Nastavené teploty včetně skutečně změřených v daný čas můžeme sledovat na teplotním grafu

Add Comment

Image 1/2: Průběh nahrávání souboru lze pozorovat na grafu pod tlačítky Image 2/2: Všechny nahrané soubory lze nalést zde
 • Kliknutím na tlačítko "Upload" vyvoláme nabídku, kde následně vybereme soubor GCODE, který chceme do modulu nahrát

 • Průběh nahrávání souboru lze pozorovat na grafu pod tlačítky

 • Všechny nahrané soubory lze nalést zde

Add Comment

Image 1/1: Spotřeba filamentu na vytisknutí souboru
 • Najetím kurzorem na daný GCODE soubor vyvoláme informační okno, které obsahuje několik základních informací

 • Spotřeba filamentu na vytisknutí souboru

 • Odhadovaný čas tisku

Add Comment

Image 1/1: Zahájíme tisk kliknutím na ikonku tiskárny u souboru, který chceme vytisknout
 • Zkontrolujeme, zda-li je tiskárna předehřátá, jestli aktuální teploty se schodují s teplotami doporučenými pro daný materiál

 • Zahájíme tisk kliknutím na ikonku tiskárny u souboru, který chceme vytisknout

 • Pokud chceme spustit předchozí tisk, stačí kliknout pouze na tlačítko "Print"

Add Comment

Image 1/2: Uplynulý čas tisku Image 2/2: Odhad zbývajícího času
 • Aktuálně tisknutý soubor

 • Uplynulý čas tisku

 • Odhad zbývajícího času

 • Graf průběhu tisku

 • Kliknutím na tlačítko "GCode Viewer" vyvoláme vizualizaci aktuálních tahů tiskárny

Add Comment

Finish Line

2 other people completed this guide.

Josef Prusa

Member since: 01/05/2015

53,688 Reputation

105 Guides authored

Team

Prusa Research Member of Prusa Research

Community

2 Members

105 Guides authored

0 Comments

Add Comment

View Statistics:

Past 24 Hours: 0

Past 7 Days: 11

Past 30 Days: 55

All Time: 1,834