13/17mm stranové klíče
 • 13/17mm stranové klíče

 • 3,6mm plochý šroubovák

 • Malé kombinované kleště

 • 2,5 a 1,5mm inbusový klíč

Add Comment

Y-axis-corners (rohy osy Y) Y-belt-holder (držák řemene osy Y, může vypadat jako na třetím obrázku) Y-motor-holder (držák motoru osy Y, může vypadat jako na druhém obrázku)
 • Y-axis-corners (rohy osy Y)

 • Y-belt-holder (držák řemene osy Y, může vypadat jako na třetím obrázku)

 • Y-motor-holder (držák motoru osy Y, může vypadat jako na druhém obrázku)

 • Y-idler (držák napínací kladky osy Y)

 • PSU-Y-part (úchyt zdroje)

Add Comment

Použijte M10n matky (14 ks), M10w (12 ks) podložky a M10 závitové tyče (2 ks). Našroubujte na tyč matky, podložky, rohy osy Y a úchyt zdroje podle obrázku. Vytvořte 100mm mezeru mezi podložkou za kontramatkami a tištěným dílem. Viz poslední fotografie.
 • Použijte M10n matky (14 ks), M10w (12 ks) podložky a M10 závitové tyče (2 ks).

 • Našroubujte na tyč matky, podložky, rohy osy Y a úchyt zdroje podle obrázku.

 • Vytvořte 100mm mezeru mezi podložkou za kontramatkami a tištěným dílem. Viz poslední fotografie.

 • 2 matky utáhněte proti sobě (kontramatky).

 • Berte na vědomí, že mezi součástkami není žádná mezera, musí do sebe zapadnout.

 • Pro základní nastavení rozteče součástek Y-corner můžete dočasně nasadit hlazené tyče (viz krok 10, 11)

Add Comment

Použijte M8n matky (8 ks), M8w (8 ks) podložky a M8 závitové tyče (2 ks). Našroubujte matky na tyče s podložkami a držákem motoru podle obrázku.
 • Použijte M8n matky (8 ks), M8w (8 ks) podložky a M8 závitové tyče (2 ks).

 • Našroubujte matky na tyče s podložkami a držákem motoru podle obrázku.

 • Držák motoru by měl být někde uprostřed na závitové tyči. Na přesné pozici v tuto chvíli nezáleží.

 • Nachystejte si správnou orientaci držáku motoru.

Add Comment

Použijte M8n matky (6 ks), M8w podložky (6 ks) a M8 závitové tyče (2 ks). Našroubujte matky na tyče s podložkami a držákem napínací kladky podle obrázku.
 • Použijte M8n matky (6 ks), M8w podložky (6 ks) a M8 závitové tyče (2 ks).

 • Našroubujte matky na tyče s podložkami a držákem napínací kladky podle obrázku.

 • Držák napínací kladky by měl být někde uprostřed na závitové tyči. Na přesné pozici v tuto chvíli nezáleží.

Add Comment

Použijte M8n (8 ks) matky a M8w podložky (8 ks). Přední strana osy Y Zadní strana osy Y
 • Použijte M8n (8 ks) matky a M8w podložky (8 ks).

 • Přední strana osy Y

 • Zadní strana osy Y

 • Vložte přední a zadní stranu osy Y do boků a uchyťte matkami a podložkami jako na obrázku. Matky zatím neutahujte.

 • Dbejte na správné umístění. Zadní strana osy Y je blíže bočním kontramatkám!

Add Comment

Prusa i3 rám
 • Prusa i3 rám

 • Základ osy Y

Add Comment

Vložte základ osy Y do rámu co nejblíže rohům. Seřiďte a utáhněte matky M8n.
 • Vložte základ osy Y do rámu co nejblíže rohům.

 • Seřiďte a utáhněte matky M8n.

 • Otočte základ osy Y a opakujte předchozí krok.

 • Po nastavení a utažení by měl základ osy Y klást minimální odpor při vkládání do rámu.

 • Utahujte matky M8n s citem, jinak můžete poškodit vytištěné díly.

 • Je velmi důležité, aby základ osy byl perfektně obdélníkového tvaru, všechny tyče byly rovné. Pokud ne, bude nemožné tiskárnu zkalibrovat!

Add Comment

 • Vložte základ osy Y do rámu co nejblíže rohům. Seřiďte a utáhněte matky M8n. Otočte základ osy Y a opakujte seřízení s dotažením.

 • Ujistěte se, že jsou rohy osy Y svislé. Pokud tomu tak není, vložte mezi závitové tyče M8 kus látky a následně klíče. Zatlačte na klíče a tím narovnejte rohy.

 • Video je dostupné pouze v online (digitální) verzi.

Add Comment

V následujících krocích použijte středně dlouhé tyče (330 mm)
 • V následujících krocích použijte středně dlouhé tyče (330 mm)

 • Nevyhazujte přibalené plastové kroucené bužírky, budete je potřebovat později na uspořádání kabeláže.

Add Comment

Vložte 8mm hladkou tyč do základu osy Y. Nastavte a utáhněte matky M10n. Po utažení matek by neměla být žádná mezera mezi 8mm tyčí a rohem osy Y.
 • Vložte 8mm hladkou tyč do základu osy Y.

 • Nastavte a utáhněte matky M10n.

 • Po utažení matek by neměla být žádná mezera mezi 8mm tyčí a rohem osy Y.

 • Udržte 100 mm vzdálenost mezi podložkou za kontramatkami a Y-corner.

 • Odstraňte 8mm hlazené tyče.

Add Comment

 • Vložte dvě 8mm hladké tyče do základu osy Y. Nastavte a utáhněte matky M10n. Po utažení matek by neměla být žádná mezera mezi 8mm tyčí a rohem osy Y. Udržte 100 mm vzdálenost mezi podložkou za kontramatkami a Y-corner. Odstraňte 8mm hlazené tyče.

 • Video je dostupné pouze v online (digitální) verzi.

Add Comment

Identifikační bod (bude používán v následujících krocích) je vytvořen zahloubením, viz obrázek.
 • Identifikační bod (bude používán v následujících krocích) je vytvořen zahloubením, viz obrázek.

Add Comment

Při osazování Y pojezdu ložisky dbejte správné orientace ložisek jako na obrázku. Jedna z řad kuliček musí být v ose s výřezem na ložisko!
 • Při osazování Y pojezdu ložisky dbejte správné orientace ložisek jako na obrázku. Jedna z řad kuliček musí být v ose s výřezem na ložisko!

 • Tuto orientaci dodržujte pro všechny tři ložiska na Y pojezdu!

 • Orientační bod na Y pojezdu musí být nyní směrem do stolu (není vidět)!

Add Comment

Před tím než se pustíte do tohoto kroku je třeba zajistit správnou orientaci Y pojezdu. Orientační bod musí být viditelný a ve stejné poloze jako na obrázku (vpravo nahoře, ložiska ze spodní strany, dvě ložiska nahoře). Vložte do Y pojezdu stahovací pásky podle obrázku. Vložte lineární ložiska do výřezů.
 • Před tím než se pustíte do tohoto kroku je třeba zajistit správnou orientaci Y pojezdu. Orientační bod musí být viditelný a ve stejné poloze jako na obrázku (vpravo nahoře, ložiska ze spodní strany, dvě ložiska nahoře).

 • Vložte do Y pojezdu stahovací pásky podle obrázku.

 • Vložte lineární ložiska do výřezů.

 • Na straně s dvěma výřezy osaďte ložiska co nejblíže ke středu (dejte však pozor na to aby byly rovně).

Add Comment

Pro dotažení stahovacích pásek použijte malé kombinované kleště. Dbejte na správnou polohu spojů stahovacích pásek podle obrázku, jinak se nebude Y pojezd pohybovat správně. Ustřihněte přesah stahovací pásky co nejníže, aby nedošlo ke kontaktu s vyhřívanou podložkou (instalována později).
 • Pro dotažení stahovacích pásek použijte malé kombinované kleště.

 • Dbejte na správnou polohu spojů stahovacích pásek podle obrázku, jinak se nebude Y pojezd pohybovat správně.

 • Ustřihněte přesah stahovací pásky co nejníže, aby nedošlo ke kontaktu s vyhřívanou podložkou (instalována později).

Add Comment

Šroub M3x25 (1 ks)
 • Šroub M3x25 (1 ks)

 • Podložka M3w (2 ks)

 • Napínací kladka s ložiskem 623h (1 ks)

 • Pojistná matka M3nN (1 ks)

Add Comment

Pro utažení držáku napínací kladky Y řemenu použijte kleště a inbus 2,5 mm.
 • Pro utažení držáku napínací kladky Y řemenu použijte kleště a inbus 2,5 mm.

 • Šroub utahujte s citem, maximálně jen půl otáčky než se podložka dostane k vytištěnému dílu.

Add Comment

Motor osy Y (označen jako Y axis) Šroub M3x10 (2 ks) Za použití inbusu 2,5 mm přišroubujte motor k 3D vytištěnému dílu.
 • Motor osy Y (označen jako Y axis)

 • Šroub M3x10 (2 ks)

 • Za použití inbusu 2,5 mm přišroubujte motor k 3D vytištěnému dílu.

 • Motor utahujte s citem, aby nedošlo k poškození vytištěného dílu.

Add Comment

Šroub M2x12 (2 ks) Y koncový spínač
 • Šroub M2x12 (2 ks)

 • Y koncový spínač

 • Za použití inbusu 1,5 mm přišroubujte Y koncový spínač k vytištěnému dílu.

 • Dbejte na správnou polohu tlačítka mikrospínače. Na tištěném dílu je označena zářezem.

 • Y koncový spínač utahujte s citem, aby nedošlo k poškození vytištěného dílu.

 • Koncové spínače naleznete v krabici s označením 2.3.4.5.SUP.

Add Comment

Veďte kabely koncového spínače spolu s kabely od motoru jako na obrázku
 • Veďte kabely koncového spínače spolu s kabely od motoru jako na obrázku

Add Comment

Umístěte držák Y řemene na Y pojezd jako na obrázku. Šroub M3x12 (2 ks)
 • Umístěte držák Y řemene na Y pojezd jako na obrázku.

 • Šroub M3x12 (2 ks)

 • Dbejte správné orientace držáku (otvor pro řemen by měl směřovat na stranu s 1 ložiskem).

 • Y pojezd nemá v otvorech závity pro šrouby. Šrouby zatím jen zatlačte do otvorů.

Add Comment

Použijte středně dlouhé tyče (330 mm).
 • Použijte středně dlouhé tyče (330 mm).

 • Vložte 8mm hlazené tyče do lineárních ložisek Y pojezdu.

 • Buďte velmi opatrní! Tyče zasunujte do ložisek rovně, bez použití větší síly a neviklejte s nimi!

Add Comment

Vložte nachystaný Y pojezd do Y základu. Dbejte na správnou orientaci dílů (držák Y motoru napravo a strana s 1 ložiskem dole).
 • Vložte nachystaný Y pojezd do Y základu.

 • Dbejte na správnou orientaci dílů (držák Y motoru napravo a strana s 1 ložiskem dole).

 • Ujistěte se že orientační bod Y pojezdu je na stejné pozici jako na obrázku

 • Vložte stahovací pásky do děr v rozích osy Y.

 • Dbejte na správnou orientaci stahovacích pásek (hlavičky orientované ven).

 • Zatlačte hladké tyče (330 mm) nadoraz do plastových dílů. Nepoužívejte nadměrnou sílu.

Add Comment

Za použití kleští utáhněte stahovací pásky podle obrázku. Dbejte na správnou polohu spoje stahovacích pásek.
 • Za použití kleští utáhněte stahovací pásky podle obrázku.

 • Dbejte na správnou polohu spoje stahovacích pásek.

Add Comment

Pro další kroky je dobré našroubovat matky (ze sáčku 9. SPARE) na šrouby držící držák řemene osy Y.
 • Pro další kroky je dobré našroubovat matky (ze sáčku 9. SPARE) na šrouby držící držák řemene osy Y.

 • Našroubujte matky na šrouby jako na obrázku.

 • Matky budou odstraněny v kapitole 7.

Add Comment

Tento krok je ilustrativní. Vytištěnou součástku není potřeba odmontovat z Y pojezdu. Vložte Y-GT2 řemen do držáku řemene podle obrázku. Nejprve vsuňte plochou část řemenu do držáku.
 • Tento krok je ilustrativní. Vytištěnou součástku není potřeba odmontovat z Y pojezdu.

 • Vložte Y-GT2 řemen do držáku řemene podle obrázku.

 • Nejprve vsuňte plochou část řemenu do držáku.

 • Ukázkové video zahrnující kroky 27-34 je přidáno jako krok 35.

Add Comment

Tento krok je ilustrativní. Vytištěnou součástku není potřeba odmontovat z Y pojezdu. Naveďte řemen kolem pinu jako na obrázku.
 • Tento krok je ilustrativní. Vytištěnou součástku není potřeba odmontovat z Y pojezdu.

 • Naveďte řemen kolem pinu jako na obrázku.

 • Zatlačte řemen až do konce součástky.

Add Comment

Nasuňte řemenici GT2-16 na motor jako na obrázku. Jeden ze šroubů řemeničky musí být umístěn přímo nad plochou částí hřídele motoru. Motor není nutné odšroubovat z rámu.
 • Nasuňte řemenici GT2-16 na motor jako na obrázku.

 • Jeden ze šroubů řemeničky musí být umístěn přímo nad plochou částí hřídele motoru. Motor není nutné odšroubovat z rámu.

 • Řemeničku zatím nedotahujte, k tomu se dostaneme později.

Add Comment

Protáhněte řemen kolem řemeničky Y motoru a skrz kladku. Protáhněte řemen kolem řemeničky Y motoru a skrz kladku.
 • Protáhněte řemen kolem řemeničky Y motoru a skrz kladku.

Add Comment

Vyšroubujte M3X10 šroub. Otočte motor, aby se dotýkal země jako na obrázku.
 • Vyšroubujte M3X10 šroub.

 • Otočte motor, aby se dotýkal země jako na obrázku.

 • Tento krok je ilustrativní, nemusíte řemen sundavat.

Add Comment

Za použití malých kombinovaných kleští zasuňte řemen jeho plochou částí do držáku řemene jako na obrázku. Poté naveďte řemen kolem kolem pinu jako na druhém obrázku.
 • Za použití malých kombinovaných kleští zasuňte řemen jeho plochou částí do držáku řemene jako na obrázku.

 • Poté naveďte řemen kolem kolem pinu jako na druhém obrázku.

Add Comment

Za použití malých kombinovaných kleští zasuňte řemen do držáku. Přebytek řemenu nezastřihávejte, měl by být rovnoměrně rozložen mezi obě strany jako na obrázku.
 • Za použití malých kombinovaných kleští zasuňte řemen do držáku.

 • Přebytek řemenu nezastřihávejte, měl by být rovnoměrně rozložen mezi obě strany jako na obrázku.

 • Řemen by neměl v tuto chvíli být napnutý.

Add Comment

Otočte motor zpět. Zašroubujte šroub M3x10 zpět.
 • Otočte motor zpět.

 • Zašroubujte šroub M3x10 zpět.

 • Pokud musíte vyvinout příliš velkou sílu, otočte motor zpět a opakujte předchozí krok s tím, že povolíte řemen o jeden stupeň.

 • Řemen by měl být opravdu napnutý. Při brnknutí na něj by měl vydat zvuk podobný brnknutí na strunu.

Add Comment

 • Vložte Y-GT2 řemen (kratší z dvojice) do držáku řemene podle obrázku. Protáhněte řemen skrz kladku a kolem řemeničky Y motoru. Zasuňte řemen nadoraz do držáku.

 • Řemen by měl v tuto chvíli být napnutý. Proveďte kontrolu napnutí jemným stlačením obou stran řemenu přibližně uprostřed rámu.

 • Video je dostupné pouze v online (digitální) verzi.

 • Video zobrazuje postup nasazení řemene na mírně odlišném modelu tiskárny, nicméně princip a komponenty pro tento krok jsou identické.

Add Comment

Nastavte napínací kladku řemenu osy Y podle obrázku (napínací kladka řemenu by měla být v přímce s řemenem). Posuňte Y pojezd co neblíže k motoru osy Y. Před dotažením matek zkontrolujte vodorovnou polohu napínací kladky.
 • Nastavte napínací kladku řemenu osy Y podle obrázku (napínací kladka řemenu by měla být v přímce s řemenem).

 • Posuňte Y pojezd co neblíže k motoru osy Y.

 • Před dotažením matek zkontrolujte vodorovnou polohu napínací kladky.

 • Matky M8n utahujte s citem, jinak můžete poškodit vytištěný díl.

Add Comment

Nastavte polohu motoru tak, jak je to ukázáno na obrázku (Řemen musí být v přímce a motor nesmí kolidovat s držákem řemenu). Ujistěte se, že při posunutí Y pojezdu do krajní polohy uslyšíte „cvaknutí“ koncového spínače. Část řemeničky určená pro nasazení řemenu by měla být v přímce s řemenem.
 • Nastavte polohu motoru tak, jak je to ukázáno na obrázku (Řemen musí být v přímce a motor nesmí kolidovat s držákem řemenu).

 • Ujistěte se, že při posunutí Y pojezdu do krajní polohy uslyšíte „cvaknutí“ koncového spínače.

 • Část řemeničky určená pro nasazení řemenu by měla být v přímce s řemenem.

 • Matky M8n utahujte s citem, jinak můžete poškodit vytištěný díl.

Add Comment

Utáhněte šrouby v řemeničce inbusovým klíčem 1.5mm. Jeden ze šroubů má být proti rovné plošce na hřídeli.
 • Utáhněte šrouby v řemeničce inbusovým klíčem 1.5mm.

 • Jeden ze šroubů má být proti rovné plošce na hřídeli.

 • Mezi motorem a řemeničkou nastavte nepatrnou mezeru.

Add Comment

Přichyťte kabely k závitovým tyčím podle obrázku.
 • Přichyťte kabely k závitovým tyčím podle obrázku.

 • Ustřihněte přesahy stahovacích pásek.

 • Stahovací pásky utahujte s citem tak, aby nedošlo k poškození drátků.

 • Dejte pozor, abyste při štípání stahovacích pásek nepoškodili drátky.

Add Comment

Položte smontovanou osu Y na rovný povrch. Zkontrolujte, jestli se každý roh dotýká povrchu.
 • Položte smontovanou osu Y na rovný povrch.

 • Zkontrolujte, jestli se každý roh dotýká povrchu.

 • Jestliže je nějaký roh ve vzduchu, stlačte lehce osu křížem.

 • Můžete si ověřit rovnost poklepáním na jednotlivé rohy a poslouchat, zda-li nevydávají nějaký hluk.

 • Toto je poslední šance zajistit perfektní kolmé úhly a rovnost Y osy. To vám ušetří spoustu starostí později!

 • Pro kontrolu rovnosti lze použít hliníkový rám, buďte ale opatrní na případné škrábance.

Add Comment

Přilepte plstěné podložky na každý roh osy Y.
 • Přilepte plstěné podložky na každý roh osy Y.

 • Plstěné podložky naleznete v boxu 2.3.4.5.SUP.

Add Comment

Posuňte Y pojezd co neblíže k motoru osy Y.
 • Posuňte Y pojezd co neblíže k motoru osy Y.

 • Ujistěte se, že při posunutí Y pojezdu do krajní polohy uslyšíte „cvaknutí“ koncového spínače (viz obrázek).

 • Barevné odstíny jsou mírně přesaturované pro zvýraznění tlačítka koncového spínače.

Add Comment

Věnujte prosím maximální pozornost kontrole správnosti sestavení. Značka na Y pojezdu by měla být vidět (viz obrázek). V opačném případě nebude možné správně osadit nahřívací podložku!
 • Věnujte prosím maximální pozornost kontrole správnosti sestavení. Značka na Y pojezdu by měla být vidět (viz obrázek). V opačném případě nebude možné správně osadit nahřívací podložku!

Add Comment

Gratulujeme, máte hotovou osu Y!
 • Gratulujeme, máte hotovou osu Y!

 • Pokračujte stavbu kapitolou 3. Osa X

Add Comment

Finish Line

5 other people completed this guide.

Josef Prusa

Member since: 01/05/2015

67,802 Reputation

148 Guides authored

Team

Prusa Research Member of Prusa Research

Community

2 Members

148 Guides authored

2 Comments

krok 22: nemá tam být .......držák Y motoru napravo..... ?

mhajicek - Reply

Ano, máte pravdu, opraveno. Děkuji za přípomínku!

Josef Prusa -

Add Comment

View Statistics:

Past 24 Hours: 0

Past 7 Days: 3

Past 30 Days: 49

All Time: 6,152