Skip to main content
 1. 13/17mm stranové klíče
  • 13/17mm stranové klíče

  • 3,6mm plochý šroubovák

  • Malé kombinované kleště

  • 2,5 a 1,5mm inbusový klíč

 2. Y-corners (rohy osy Y)
  • Y-corners (rohy osy Y)

  • Y-belt-holder (držák řemene osy Y)

  • Y-motor (držák motoru osy Y)

  • Y-idler (držák napínací kladky osy Y)

  • PSU-Y-part (úchyt zdroje)

  • Y-motor-distance (vzpěra motoru osy Y)

  • 3D vytištěné díly se mohou mírně lišit od vyfotografovaných. Na sestavení tiskárny to nemá vliv.

 3. Použijte matky M10n (14 ks), podložky M10w (12 ks) a závitové tyče M10 (2 ks). Našroubujte na tyč matky, podložky, rohy osy Y a úchyt zdroje podle obrázku. Vytvořte 100mm mezeru mezi podložkou za kontramatkami a tištěným dílem. Viz poslední fotografie.
  • Použijte matky M10n (14 ks), podložky M10w (12 ks) a závitové tyče M10 (2 ks).

  • Našroubujte na tyč matky, podložky, rohy osy Y a úchyt zdroje podle obrázku.

  • Vytvořte 100mm mezeru mezi podložkou za kontramatkami a tištěným dílem. Viz poslední fotografie.

  • 2 matky utáhněte proti sobě (kontramatky).

  • Berte na vědomí, že mezi součástkami není žádná mezera, musí do sebe zapadnout (viz poslední obrázek).

  • Pro základní nastavení rozteče součástek Y-corner můžete dočasně nasadit hlazené tyče (viz kroky 10, 11).

 4. Použijte M8n matky (8 ks), M8w (8 ks) podložky a M8 závitové tyče (2 ks). Našroubujte matky na tyče s podložkami a držákem motoru podle obrázku.
  • Použijte M8n matky (8 ks), M8w (8 ks) podložky a M8 závitové tyče (2 ks).

  • Našroubujte matky na tyče s podložkami a držákem motoru podle obrázku.

  • Držák motoru by měl být někde uprostřed na závitové tyči. Na přesné pozici v tuto chvíli nezáleží.

  • Nachystejte si správnou orientaci držáku motoru.

  • 3D vytištěné díly se mohou mírně lišit od vyfotografovaných. Na montáž to nemá vliv.

 5. Použijte M8n matky (6 ks), M8w podložky (6 ks) a M8 závitové tyče (2 ks). Našroubujte matky na tyče s podložkami a držákem napínací kladky podle obrázku.
  • Použijte M8n matky (6 ks), M8w podložky (6 ks) a M8 závitové tyče (2 ks).

  • Našroubujte matky na tyče s podložkami a držákem napínací kladky podle obrázku.

  • Držák napínací kladky by měl být přibližně uprostřed na závitové tyči. Na přesné pozici v tuto chvíli nezáleží.

 6. Použijte M8n (8 ks) matky a M8w podložky (8 ks). Přední strana osy Y Zadní strana osy Y
  • Použijte M8n (8 ks) matky a M8w podložky (8 ks).

  • Přední strana osy Y

  • Zadní strana osy Y

  • Vložte přední a zadní stranu osy Y do boků a uchyťte matkami a podložkami jako na obrázku. Matky zatím neutahujte.

  • Dbejte na správné umístění. Zadní strana osy Y je blíže bočním kontramatkám!

  • !!! Udané vzdálenosti jsou doporučené nikoliv závazné. Použijte je jako výchozí pro sestavení tiskárny. Vaše finální hodnoty se mohou mírně lišit.

 7. Prusa i3 rám
  • Prusa i3 rám

  • Základ osy Y

 8. Vložte základ osy Y do rámu co nejblíže rohům. Seřiďte a utáhněte matky M8n.
  • Vložte základ osy Y do rámu co nejblíže rohům.

  • Seřiďte a utáhněte matky M8n.

  • Otočte základ osy Y a opakujte předchozí krok.

  • Po nastavení a utažení by měl základ osy Y klást minimální odpor při vkládání do rámu.

  • Utahujte matky M8n s citem, jinak můžete poškodit vytištěné díly.

  • Je velmi důležité, aby základ osy byl perfektně obdélníkového tvaru, všechny tyče byly rovné. Pokud ne, bude nemožné tiskárnu zkalibrovat!

  • Hliníkový rám je nyní použit pouze pro nastavení správných rozměrů, nespojujte jej s osou Y, k tomu se dostaneme později.

  • Vložte základ osy Y do rámu co nejblíže rohům. Seřiďte a utáhněte matky M8n. Otočte základ osy Y a opakujte seřízení s dotažením.

  • Ujistěte se, že jsou rohy osy Y svislé. Pokud tomu tak není, vložte mezi závitové tyče M8 kus látky a následně klíče. Zatlačte na klíče a tím narovnejte rohy.

  • Video je dostupné pouze v online (digitální) verzi.

 9. V následujících krocích použijte středně dlouhé tyče (330 mm).
  • V následujících krocích použijte středně dlouhé tyče (330 mm).

  • Nevyhazujte přibalené plastové kroucené bužírky, budete je potřebovat později na uspořádání kabeláže.

 10. Vložte dvě 8mm hladké tyče do základu osy Y. Délka tyčí je 330 mm. Nastavte a utáhněte matky M10n. Po utažení matek by neměla být žádná mezera mezi 8mm tyčí a rohem osy Y.
  • Vložte dvě 8mm hladké tyče do základu osy Y. Délka tyčí je 330 mm.

  • Nastavte a utáhněte matky M10n.

  • Po utažení matek by neměla být žádná mezera mezi 8mm tyčí a rohem osy Y.

  • Udržte 100 mm vzdálenost mezi podložkou za kontramatkami a Y-corner.

  • Odstraňte 8mm hlazené tyče.

  • Vložte dvě 8mm hladké tyče do základu osy Y. Nastavte a utáhněte matky M10n. Po utažení matek by neměla být žádná mezera mezi 8mm tyčí a rohem osy Y. Udržte 100 mm vzdálenost mezi podložkou za kontramatkami a Y-corner. Odstraňte 8mm hlazené tyče.

  • Video je dostupné pouze v online (digitální) verzi.

 11. Identifikační bod (bude používán v následujících krocích) je vytvořen zahloubením, viz obrázek.
  • Identifikační bod (bude používán v následujících krocích) je vytvořen zahloubením, viz obrázek.

 12. Při osazování Y-carriage (pojezdu osy Y) ložisky dbejte správné orientace ložisek jako na obrázku. Jedna z řad kuliček musí být dole a zarovnána na středu (na ose) výřezu pro ložisko!
  • Při osazování Y-carriage (pojezdu osy Y) ložisky dbejte správné orientace ložisek jako na obrázku. Jedna z řad kuliček musí být dole a zarovnána na středu (na ose) výřezu pro ložisko!

  • Tuto orientaci dodržujte pro všechny tři ložiska na Y pojezdu!

  • Orientační bod na Y pojezdu musí být nyní směrem do stolu (není vidět)!

 13. Předtím, než se pustíte do tohoto kroku, se pozorně podívejte, jak vypadá složený pojezd. Orientační bod je viditelný, pouze pokud budou ložiska na spodní straně. Pro snadnější instalaci nyní otočte pojezd, aby byl orientačním bodem směrem do stolu. Vložte šrouby tvaru U (3x20x16) do Y pojezdu, jak je ukázáno na fotografii. Vkládejte lineární ložiska do výřezů (viz obrázek). Detailní postup je v příštím kroku.
  • Předtím, než se pustíte do tohoto kroku, se pozorně podívejte, jak vypadá složený pojezd. Orientační bod je viditelný, pouze pokud budou ložiska na spodní straně. Pro snadnější instalaci nyní otočte pojezd, aby byl orientačním bodem směrem do stolu.

  • Vložte šrouby tvaru U (3x20x16) do Y pojezdu, jak je ukázáno na fotografii.

  • Vkládejte lineární ložiska do výřezů (viz obrázek). Detailní postup je v příštím kroku.

  • Na straně s dvěma výřezy osazujte ložiska co nejblíže ke středu (dejte však pozor na to, aby byly rovně).

  • Šrouby zatím NEUTAHUJTE!!! Vyčkejte na další krok.

 14. Pro dotažení šroubů tvaru U použijte malé kombinované kleště. Krok 1: našroubujte matky (M3nN) na začátek závitu a vložte ložisko. Krok 2: kleštěmi dotahujte matky, dokud nedosáhnete povrchu Y pojezdu, poté přestaňte utahovat!
  • Pro dotažení šroubů tvaru U použijte malé kombinované kleště.

  • Krok 1: našroubujte matky (M3nN) na začátek závitu a vložte ložisko.

  • Krok 2: kleštěmi dotahujte matky, dokud nedosáhnete povrchu Y pojezdu, poté přestaňte utahovat!

  • Krok 3: pro dotažení použijte opět kleště a otočte každou matkou pouze o 1/4 otáčky.

  • Nedotahujte matky více než předepisuje manuál, nebo poškodíte ložiska!

 15. Šroub M3x25 (1 ks)
  • Šroub M3x25 (1 ks)

  • Podložka M3w (2 ks)

  • Napínací kladka s ložiskem 623h (1 ks)

  • Pojistná matka M3nN (1 ks)

 16. Pro utažení držáku napínací kladky Y řemenu použijte kleště a inbus 2,5 mm.
  • Pro utažení držáku napínací kladky Y řemenu použijte kleště a inbus 2,5 mm.

  • Šroub utahujte s citem, maximálně jen půl otáčky než se podložka dostane k vytištěnému dílu.

 17. Krok 1: Umístěte dočasně motor do rámu v těsné blízkosti držáku motoru osy Y. Viz první obrázek. Krok 2: Umístěte vzpěru na úplný konec motoru. Dvojice půlkruhových výřezů na vzpěře musí být čelem k závitovým tyčím. Viz druhý obrázek. Krok 3: Dejte motor opatrně stranou a zamáčkněte vzpěru nadoraz do závitových tyčí. Viz třetí obrázek.
  • Krok 1: Umístěte dočasně motor do rámu v těsné blízkosti držáku motoru osy Y. Viz první obrázek.

  • Krok 2: Umístěte vzpěru na úplný konec motoru. Dvojice půlkruhových výřezů na vzpěře musí být čelem k závitovým tyčím. Viz druhý obrázek.

  • Krok 3: Dejte motor opatrně stranou a zamáčkněte vzpěru nadoraz do závitových tyčí. Viz třetí obrázek.

  • Dbejte na správnou orientaci výřezu pro kabeláž motoru, je to velmi důležité!

  • Doporučujeme použít motor označený jako "Y axis", neboť jej budeme potřebovat v dalším kroku.

 18. Motor osy Y (označen jako Y axis) Šroub M3x10 (2 ks)
  • Motor osy Y (označen jako Y axis)

  • Šroub M3x10 (2 ks)

  • Kabeláž motoru musí směřovat k závitovým tyčím!

  • Nedotahujte šrouby motoru, v dalším kroku je nutné přidat ještě kabeláž od koncového spínače.

 19. Vložte konektor koncového spínače osy Y mezi motor a závitové tyče. Opatrně zatáhněte za konektor a protáhněte kabeláž směrem od rámu (viz foto). Za použití inbusu 2,5 mm přišroubujte motor k 3D vytištěnému dílu.
  • Vložte konektor koncového spínače osy Y mezi motor a závitové tyče.

  • Opatrně zatáhněte za konektor a protáhněte kabeláž směrem od rámu (viz foto).

  • Za použití inbusu 2,5 mm přišroubujte motor k 3D vytištěnému dílu.

  • Motor utahujte s citem, aby nedošlo k poškození vytištěného dílu.

  • Koncové spínače naleznete v krabici s označením 2.3.4.5.SUP.

 20. Šroub M2x12 (2 ks) Y koncový spínač Dbejte na správnou polohu tlačítka mikrospínače. Na tištěném dílu je označena zářezem. Viz poslední obrázek s růžovými šipkami.
  • Šroub M2x12 (2 ks)

  • Y koncový spínač

  • Dbejte na správnou polohu tlačítka mikrospínače. Na tištěném dílu je označena zářezem. Viz poslední obrázek s růžovými šipkami.

  • Zajistěte koncový spínač pomocí dvojice šroubů M2x12 a zatlačte jej ve směru šipky.

  • Pro utažení šroubů použijte 1,5mm inbus. Y koncový spínač utahujte s citem, aby nedošlo k poškození vytištěného dílu.

 21. Veďte kabely koncového spínače spolu s kabely od motoru jako na obrázku.
  • Veďte kabely koncového spínače spolu s kabely od motoru jako na obrázku.

 22. Umístěte držák Y řemene na Y pojezd jako na obrázku. Šroub M3x12 (2 ks) Dbejte správné orientace držáku (otvor pro řemen by měl směřovat na stranu s jedním ložiskem).
  • Umístěte držák Y řemene na Y pojezd jako na obrázku.

  • Šroub M3x12 (2 ks)

  • Dbejte správné orientace držáku (otvor pro řemen by měl směřovat na stranu s jedním ložiskem).

  • Y pojezd nemá v otvorech závity pro šrouby. Šrouby zatím jen zatlačte do otvorů.

  • Našroubujte matky na šrouby z obrácené strany Y-pojezdu, jako je zobrazeno na obrázku. Použijte matky ze sáčku 9.SPARE.

  • Matky budou odstraněny v kapitole 7.

 23. Použijte středně dlouhé tyče (330 mm).
  • Použijte středně dlouhé tyče (330 mm).

  • Vložte 8mm hlazené tyče do lineárních ložisek Y pojezdu.

  • Buďte velmi opatrní! Tyče zasunujte do ložisek rovně, bez použití větší síly a neviklejte s nimi!

  • Vyzkoušejte, že hlazená tyč po zasunutí do obou ložisek prochází volně. Pokud při pohybu klade odpor, zkontrolujte vzájemnou rovnost ložisek.

 24. Vložte nachystaný Y pojezd do Y základu. Dbejte na správnou orientaci dílů (držák Y motoru napravo a strana s 1 ložiskem dole).
  • Vložte nachystaný Y pojezd do Y základu.

  • Dbejte na správnou orientaci dílů (držák Y motoru napravo a strana s 1 ložiskem dole).

  • Ujistěte se že orientační bod Y pojezdu je na stejné pozici jako na obrázku!

  • Vložte stahovací pásky do otvorů v rozích osy Y.

  • Dbejte na správnou orientaci stahovacích pásek (hlavičky orientované ven).

  • Zatlačte hladké tyče (330 mm) nadoraz do plastových dílů. Nepoužívejte nadměrnou sílu.

 25. Za použití kleští utáhněte stahovací pásky podle obrázku. Dbejte na správnou polohu spoje stahovacích pásek.
  • Za použití kleští utáhněte stahovací pásky podle obrázku.

  • Dbejte na správnou polohu spoje stahovacích pásek.

  • Pásky po dotažení zastřihněte.

 26. Vložte Y-GT2 řemen (kratší z dvojice) do držáku řemene podle obrázku. Nejprve vsuňte plochou část řemenu do držáku. Ukázkové video zahrnující kroky 29-35 je přidáno jako krok 36.
  • Vložte Y-GT2 řemen (kratší z dvojice) do držáku řemene podle obrázku.

  • Nejprve vsuňte plochou část řemenu do držáku.

  • Ukázkové video zahrnující kroky 29-35 je přidáno jako krok 36.

 27. Naveďte řemen kolem pinu jako na obrázku. Zatlačte řemen až do konce součástky.
  • Naveďte řemen kolem pinu jako na obrázku.

  • Zatlačte řemen až do konce součástky.

 28. Vyšroubujte M3x10 šroub. Otočte motor, aby se dotýkal země jako na obrázku.
  • Vyšroubujte M3x10 šroub.

  • Otočte motor, aby se dotýkal země jako na obrázku.

 29. Nasuňte řemenici GT2-16 na motor jako na obrázku. Jeden ze šroubů řemeničky musí být umístěn přímo nad plochou částí hřídele motoru. Motor není nutné odšroubovat z rámu. Nepřitlačujte řemeničku na motor. Ponechte mezeru tak, aby se řemenička mohla volně otáčet.
  • Nasuňte řemenici GT2-16 na motor jako na obrázku.

  • Jeden ze šroubů řemeničky musí být umístěn přímo nad plochou částí hřídele motoru. Motor není nutné odšroubovat z rámu.

  • Nepřitlačujte řemeničku na motor. Ponechte mezeru tak, aby se řemenička mohla volně otáčet.

  • Řemeničku zatím nedotahujte, k tomu se dostaneme později.

 30. Protáhněte řemen kolem řemeničky Y motoru a skrz kladku. Protáhněte řemen kolem řemeničky Y motoru a skrz kladku.
  • Protáhněte řemen kolem řemeničky Y motoru a skrz kladku.

 31. Za použití malých kombinovaných kleští zasuňte řemen jeho plochou částí do držáku řemene jako na obrázku. Poté naveďte řemen kolem kolem pinu jako na druhém obrázku.
  • Za použití malých kombinovaných kleští zasuňte řemen jeho plochou částí do držáku řemene jako na obrázku.

  • Poté naveďte řemen kolem kolem pinu jako na druhém obrázku.

 32. Za použití malých kombinovaných kleští zasuňte řemen do držáku. Přebytek řemenu nezastřihávejte, měl by být rovnoměrně rozložen mezi obě strany jako na obrázku.
  • Za použití malých kombinovaných kleští zasuňte řemen do držáku.

  • Přebytek řemenu nezastřihávejte, měl by být rovnoměrně rozložen mezi obě strany jako na obrázku.

  • Řemen by neměl v tuto chvíli být napnutý.

 33. Otočte motor zpět. Zašroubujte šroub M3x10 zpět.
  • Otočte motor zpět.

  • Zašroubujte šroub M3x10 zpět.

  • Pokud musíte vyvinout příliš velkou sílu, otočte motor zpět a opakujte předchozí krok s tím, že povolíte řemen o jeden stupeň.

  • Řemen by měl být opravdu napnutý. Při brnknutí na něj by měl vydat zvuk podobný brnknutí na strunu.

  • Vložte Y-GT2 řemen (kratší z dvojice) do držáku řemene podle obrázku. Protáhněte řemen skrz kladku a kolem řemeničky Y motoru. Zasuňte řemen nadoraz do držáku.

  • Řemen by měl v tuto chvíli být napnutý. Proveďte kontrolu napnutí jemným stlačením obou stran řemenu přibližně uprostřed rámu.

 34. Posuňte Y pojezd co nejblíže k napínací kladce řemenu osy Y. Nastavte napínací kladku řemenu osy Y podle obrázku (napínací kladka řemenu by měla být v přímce s řemenem). Před dotažením matek zkontrolujte vodorovnou polohu napínací kladky.
  • Posuňte Y pojezd co nejblíže k napínací kladce řemenu osy Y.

  • Nastavte napínací kladku řemenu osy Y podle obrázku (napínací kladka řemenu by měla být v přímce s řemenem).

  • Před dotažením matek zkontrolujte vodorovnou polohu napínací kladky.

  • Matky M8n utahujte s citem, jinak můžete poškodit vytištěný díl.

 35. Nastavte polohu motoru tak, jak je to ukázáno na obrázku (Řemen musí být v přímce a motor nesmí kolidovat s držákem řemenu). Ujistěte se, že při posunutí Y pojezdu do krajní polohy uslyšíte „cvaknutí“ koncového spínače. Část řemeničky určená pro nasazení řemenu by měla být v přímce s řemenem.
  • Nastavte polohu motoru tak, jak je to ukázáno na obrázku (Řemen musí být v přímce a motor nesmí kolidovat s držákem řemenu).

  • Ujistěte se, že při posunutí Y pojezdu do krajní polohy uslyšíte „cvaknutí“ koncového spínače.

  • Část řemeničky určená pro nasazení řemenu by měla být v přímce s řemenem.

  • Matky M8n utahujte s citem, jinak můžete poškodit vytištěný díl.

 36. Utáhněte šrouby v řemeničce inbusovým klíčem 2,0 mm. Jeden ze šroubů musí být dotažen proti rovné plošce na hřídeli motoru.
  • Utáhněte šrouby v řemeničce inbusovým klíčem 2,0 mm.

  • Jeden ze šroubů musí být dotažen proti rovné plošce na hřídeli motoru.

  • Mezi motorem a řemeničkou nastavte nepatrnou mezeru.

 37. Přichyťte kabely k závitovým tyčím podle obrázku.
  • Přichyťte kabely k závitovým tyčím podle obrázku.

  • Ustřihněte přesahy stahovacích pásek.

  • Stahovací pásky utahujte s citem tak, aby nedošlo k poškození drátků.

  • Dejte pozor, abyste při štípání stahovacích pásek nepoškodili drátky.

 38. Položte smontovanou osu Y na rovný povrch. Zkontrolujte, jestli se každý roh dotýká povrchu.
  • Položte smontovanou osu Y na rovný povrch.

  • Zkontrolujte, jestli se každý roh dotýká povrchu.

  • Jestliže je nějaký roh ve vzduchu, stlačte lehce osu křížem.

  • Rovnost si můžete ověřit poklepáním na jednotlivé rohy a poslouchat, zda-li nevydávají nějaký hluk.

  • Toto je poslední šance, jak si zajistit perfektní kolmé úhly a rovnost osy Y. Ušetří vám to spoustu starostí později!

  • Pro kontrolu rovnosti lze použít hliníkový rám, buďte ale opatrní na případné škrábance.

 39. Přilepte plstěné podložky na každý roh osy Y.
  • Přilepte plstěné podložky na každý roh osy Y.

  • Plstěné podložky naleznete v boxu 2.3.4.5.SUP.

 40. Posuňte Y pojezd co nejblíže k motoru osy Y. Ujistěte se, že při posunutí Y pojezdu do krajní polohy uslyšíte „cvaknutí“ koncového spínače (viz obrázek).
  • Posuňte Y pojezd co nejblíže k motoru osy Y.

  • Ujistěte se, že při posunutí Y pojezdu do krajní polohy uslyšíte „cvaknutí“ koncového spínače (viz obrázek).

  • Barevné odstíny jsou mírně přesaturované pro zvýraznění tlačítka koncového spínače.

 41. Věnujte prosím maximální pozornost kontrole správnosti sestavení. Značka na Y pojezdu by měla být vidět (viz obrázek). V opačném případě nebude možné správně osadit vyhřívanou podložku!
  • Věnujte prosím maximální pozornost kontrole správnosti sestavení. Značka na Y pojezdu by měla být vidět (viz obrázek). V opačném případě nebude možné správně osadit vyhřívanou podložku!

 42. Gratulujeme, máte hotovou osu Y!
  • Gratulujeme, máte hotovou osu Y!

  • Pokračujte stavbu kapitolou 3. Osa X.

Finish Line

33 other people completed this guide.

Josef Prusa

Member since: 01/05/2015

142 Guides authored

Team

Prusa Research Member of Prusa Research

Community

3 Members

374 Guides authored

10 Comments

Docela by pomohlo mat vytlacene plastove pravitko s rozmemi vzdialenosti ...

Andrej Janečka - Reply

Andreji děkuji za podnět, zvažíme jej. Prozatím můžete využít doporučené hodnoty v manuálu.

Jakub Dolezal -

výsledek je skvělý stačí se držet návodu a dobře míněných rad . \obrázky ve vysokém rozlišení jsou prostě k nezaplacení :-D

Pavel Bandola - Reply

Souhlasím, možnost zvětšení fotografie je velkou výhodou online verze manuálu.

Jakub Dolezal -

Úžasný návod !!!!!

Otakar Müller - Reply

Add Comment

View Statistics:

Past 24 Hours: 0

Past 7 Days: 13

Past 30 Days: 79

All Time: 10,672