Předtím než pokročíte ke složení tiskárny, pojďme ještě vložit Y-motor-distance. Vezměte 1,5mm inbusový klíč a povolte oba šrouby na koncovém snímači osy Y.
 • Předtím než pokročíte ke složení tiskárny, pojďme ještě vložit Y-motor-distance.

 • Vezměte 1,5mm inbusový klíč a povolte oba šrouby na koncovém snímači osy Y.

 • Vezměte 2,5mm inbusový klíč a povolte oba šrouby na motoru osy Y.

 • Mějte prosím na paměti, že jak koncový spínač, tak motor jsou připevněny k rámu. Postupujte opatrně, mohli byste zlomit kabeláž.

Add Comment

Použijte motor pro určení správné polohy pro Y-motor-distance. Položte motor těsně k tištěnému dílu Y-motor. Umístěte součástku Y-motor-distance na opačný konec motoru. Výřez pro kabeláž musí směřovat nahoru, viz obrázek.
 • Použijte motor pro určení správné polohy pro Y-motor-distance. Položte motor těsně k tištěnému dílu Y-motor.

 • Umístěte součástku Y-motor-distance na opačný konec motoru.

 • Výřez pro kabeláž musí směřovat nahoru, viz obrázek.

 • Tak a je to! Nyní vraťte motor a koncový spínač zpět a utáhněte je. Až budete mít hotovo, můžete pokračovat dalším krokem.

Add Comment

Identifikační bod (bude používán v následujících krocích) je vytvořen zahloubením, viz obrázek.
 • Identifikační bod (bude používán v následujících krocích) je vytvořen zahloubením, viz obrázek.

Add Comment

Při osazování Y pojezdu ložisky dbejte správné orientace ložisek jako na obrázku. Jedna z řad kuliček musí být v ose s výřezem na ložisko!
 • Při osazování Y pojezdu ložisky dbejte správné orientace ložisek jako na obrázku. Jedna z řad kuliček musí být v ose s výřezem na ložisko!

 • Tuto orientaci dodržujte pro všechny tři ložiska na Y pojezdu!

 • Orientační bod na Y pojezdu musí být nyní směrem do stolu (není vidět)!

Add Comment

Předtím, než se pustíte do tohoto kroku, se pozorně podívejte, jak vypadá složený pojezd. Orientační bod je viditelný, pouze pokud budou ložiska na spodní straně. Pro snadnější instalaci nyní otočte pojezd, aby byl orientačním bodem směrem do stolu. Nesmíchejte vzájemně staré a nové tyče i ložiska. Pro nejhladší chod tiskárny použijte nové komponenty z upgrade kitu. Vložte šrouby tvaru U (3x20x16) do Y pojezdu, jak je ukázáno na fotografii.
 • Předtím, než se pustíte do tohoto kroku, se pozorně podívejte, jak vypadá složený pojezd. Orientační bod je viditelný, pouze pokud budou ložiska na spodní straně. Pro snadnější instalaci nyní otočte pojezd, aby byl orientačním bodem směrem do stolu.

 • Nesmíchejte vzájemně staré a nové tyče i ložiska. Pro nejhladší chod tiskárny použijte nové komponenty z upgrade kitu.

 • Vložte šrouby tvaru U (3x20x16) do Y pojezdu, jak je ukázáno na fotografii.

 • Vkládejte NOVÁ lineární ložiska do výřezů (viz obrázek). Detailní postup je v příštím kroku.

 • Na straně s dvěma výřezy osazujte ložiska co nejblíže ke středu (dejte však pozor na to, aby byly rovně).

Add Comment

Pro dotažení šroubů tvaru U použijte malé kombinované kleště. Krok 1: našroubujte matky na začátek závitu a vložte ložisko. Krok 2: kleštěmi dotahujte matky, dokud nedosáhnete povrchu Y pojezdu, poté přestaňte utahovat!
 • Pro dotažení šroubů tvaru U použijte malé kombinované kleště.

 • Krok 1: našroubujte matky na začátek závitu a vložte ložisko.

 • Krok 2: kleštěmi dotahujte matky, dokud nedosáhnete povrchu Y pojezdu, poté přestaňte utahovat!

 • Krok 3: pro dotažení použijte opět kleště a otočte každou matkou pouze o 1/4 otáčky.

 • Nedotahujte matky více než předepisuje manuál, nebo poškodíte ložiska!

Add Comment

Použijte NOVÉ středně dlouhé tyče (330 mm).
 • Použijte NOVÉ středně dlouhé tyče (330 mm).

 • Vložte 8mm hlazené tyče do lineárních ložisek Y pojezdu.

 • Buďte velmi opatrní! Tyče zasunujte do ložisek rovně, bez použití větší síly a neviklejte s nimi!

 • Vyzkoušejte, že hlazená tyč po zasunutí do obou ložisek prochází volně. Pokud při pohybu klade odpor, zkontrolujte vzájemnou rovnost ložisek.

Add Comment

Vložte složený Y pojezd do základu osy Y. Zkontrolujte správnou orientaci dílů, samostatné ložisko musí být na straně motoru osy Y.
 • Vložte složený Y pojezd do základu osy Y.

 • Zkontrolujte správnou orientaci dílů, samostatné ložisko musí být na straně motoru osy Y.

 • Pozor také na pozici orientačního bodu pojezdu – je důležité aby byl směrem vzhůru (viditelný) jako na obrázku!

 • Vložte stahovací pásky do otvorů v rozích osy Y a utáhněte je pomocí kleští.

 • Dbejte na správnou orientaci stahovacích pásek (hlavičky orientované ven).

 • Zatlačte hladké tyče (330 mm) nadoraz do plastových dílů. Nepoužívejte nadměrnou sílu.

Add Comment

Otočte tiskárnu na stranu se zdrojem.
 • Otočte tiskárnu na stranu se zdrojem.

 • Posuňte držák Y řemene pod Y pojezd a najděte na jeho středu otvory. Vložte šrouby skrz držák a pojezd.

 • Pro dočasné uchycení šroubů můžete použít matky M3n. Připomeneme se, až je bude nutné odebrat před montáží vyhřívané podložky.

Add Comment

Nesmíchejte vzájemně staré a nové tyče i ložiska. Pro nejhladší chod tiskárny použijte nové komponenty z upgrade kitu. Lineární ložiska LM8UU (nová) 8mm nejdelší hlazené tyče (nové)
 • Nesmíchejte vzájemně staré a nové tyče i ložiska. Pro nejhladší chod tiskárny použijte nové komponenty z upgrade kitu.

 • Lineární ložiska LM8UU (nová)

 • 8mm nejdelší hlazené tyče (nové)

 • Opatrně nasuňte ložiska na tyče.

Add Comment

Vložte LM8UU NOVÁ lineární ložiska do vytištěných dílů (oba konce osy X), jak je ukázáno na obrázku. Ložiska by měla být zarovnána s hranou součástek jako je zvýrazněno na obrázku. Pro snadnější vložení ložiska můžete zatlačit proti rovnému povrchu.
 • Vložte LM8UU NOVÁ lineární ložiska do vytištěných dílů (oba konce osy X), jak je ukázáno na obrázku.

 • Ložiska by měla být zarovnána s hranou součástek jako je zvýrazněno na obrázku.

 • Pro snadnější vložení ložiska můžete zatlačit proti rovnému povrchu.

 • Umístěte dvojici ložisek tak, aby byly vnitřní kuličky prvního ložiska pootočené oproti druhému o 45°. Tímto způsobem lze dosáhnout rovnoměrnějšího kontaktu s vodící tyčí. Detail uložení najdete na třetím obrázku.

 • Uvedené obrázky mají ilustrativní charakter a zobrazují správné osazení ložisek. V tuto chvíli již můžete mít osazený motor a koncový spínač.

Add Comment

Nepoužívejte X pojezd z rozebrané tiskárny, použijte novou verzi, kterou jste si vytiskli. Vložte stahovací pásky do X pojezdu podle obrázku.
 • Nepoužívejte X pojezd z rozebrané tiskárny, použijte novou verzi, kterou jste si vytiskli.

 • Vložte stahovací pásky do X pojezdu podle obrázku.

 • Dbejte na správnou orientaci stahovacích pásek.

 • Fotografie pojezdu se mohou mírně lišit od vámi vytištěných, ale postup nasazení pásek je stejný.

Add Comment

Vložte tyče s ložisky do vytištěných připravených dílů. Dbejte na správnou orientaci dílů a tyčí (tyč s dvěmi ložisky musí být v rovině s otvory pro vkládání matek).
 • Vložte tyče s ložisky do vytištěných připravených dílů.

 • Dbejte na správnou orientaci dílů a tyčí (tyč s dvěmi ložisky musí být v rovině s otvory pro vkládání matek).

 • Buďte opatrní! Tyče zasunujte do otvorů rovně, neviklejte s nimi!

 • Uvedené obrázky mají ilustrativní charakter a zobrazují správné osazení hlazených tyčí. V tuto chvíli již můžete mít osazený motor a koncový spínač.

Add Comment

Umístěte X pojezd k základu osy X podle obrázku.
 • Umístěte X pojezd k základu osy X podle obrázku.

 • Dbejte na správnou orientaci X pojezdu. Oproti předchozímu kroku je pojezd převrácen!

Add Comment

Pro dotažení stahovacích pásek použijte malé kombinované kleště. Dbejte na to, aby byla ložiska na správném místě podle obrázku (ložiska by měla být umístěna v prohlubni X pojezdu). Ustřihněte přesahy stahovacích pásek.
 • Pro dotažení stahovacích pásek použijte malé kombinované kleště.

 • Dbejte na to, aby byla ložiska na správném místě podle obrázku (ložiska by měla být umístěna v prohlubni X pojezdu).

 • Ustřihněte přesahy stahovacích pásek.

 • Podle obrázku posuňte spoj stahovacích pásek.

Add Comment

Vložte M3 matky (4 ks) do vytištěných dílů podle obrázků. Vložte M3 matky (4 ks) do vytištěných dílů podle obrázků.
 • Vložte M3 matky (4 ks) do vytištěných dílů podle obrázků.

Add Comment

Pro dotažení matek použijte šrouby M3x12 (4 ks). Na dotažení použijte 2,5mm inbusový klíč.
 • Pro dotažení matek použijte šrouby M3x12 (4 ks).

 • Na dotažení použijte 2,5mm inbusový klíč.

 • Ujistěte se, že jsou matky orientované stejně jako na obrázku.

Add Comment

V následujících krocích použijte nejkratší tyče (320 mm).
 • V následujících krocích použijte nejkratší tyče (320 mm).

 • Nesmíchejte vzájemně staré a nové tyče. Pro nejhladší chod tiskárny použijte nové komponenty z upgrade kitu.

Add Comment

Ujistěte se znovu, že používáte nové hlazené tyče! Vložte tyče pro osu Z (nejkratší) do spodních dílů osy Z.
 • Ujistěte se znovu, že používáte nové hlazené tyče!

 • Vložte tyče pro osu Z (nejkratší) do spodních dílů osy Z.

 • Fotografie je ilustrativní, kabeláž od motoru by již měla být upevněna k rámu.

Add Comment

Opatrně nasuňte ložiska a trapézové matky na hlazené a trapézové tyče. Současným otáčením obou trapézových tyčí doleva posuňte osu X podle obrázku. Buďte velmi opatrní! Tyče zasunujte do ložisek rovně, bez použití větší síly! Buďte velmi opatrní! Tyče zasunujte do ložisek rovně, bez použití větší síly!
 • Opatrně nasuňte ložiska a trapézové matky na hlazené a trapézové tyče. Současným otáčením obou trapézových tyčí doleva posuňte osu X podle obrázku.

 • Buďte velmi opatrní! Tyče zasunujte do ložisek rovně, bez použití větší síly!

Add Comment

Umístěte vytištěné díly na rám dle obrázku. Za použití inbusu 2,5 mm přišroubujte vytištěné díly k rámu. Zkontrolujte obě trapézové tyče v horní části osy Z, pokud se dotýkají okrajů vytištěných součástek, povolte držáky motorů a nepatrně s nimi pohněte.
 • Umístěte vytištěné díly na rám dle obrázku.

 • Za použití inbusu 2,5 mm přišroubujte vytištěné díly k rámu.

 • Zkontrolujte obě trapézové tyče v horní části osy Z, pokud se dotýkají okrajů vytištěných součástek, povolte držáky motorů a nepatrně s nimi pohněte.

 • Všechny šrouby v tomto kroku jsou M3x10 (4 ks).

Add Comment

Zasuňte plochou část řemene X-GT2 (delší) do otvoru pro řemen v X pojezdu podle obrázku. Ukázkové video zahrnující kroky 20-27 je přidáno jako krok 28.
 • Zasuňte plochou část řemene X-GT2 (delší) do otvoru pro řemen v X pojezdu podle obrázku.

 • Ukázkové video zahrnující kroky 20-27 je přidáno jako krok 28.

Add Comment

Naveďte řemen kolem pinu jako na obrázku. Zatlačte řemen až do konce součástky jako na druhém obrázku.
 • Naveďte řemen kolem pinu jako na obrázku.

 • Zatlačte řemen až do konce součástky jako na druhém obrázku.

 • Ujistěte se, že vyčnívá velmi malá (nebo žádná) část řemenu ze součástky.

Add Comment

Protáhněte řemen koncem osy X s unašečem řemenu, okolo napínací kladky a zpět. Protáhněte řemen koncem osy X s unašečem řemenu, okolo napínací kladky a zpět.
 • Protáhněte řemen koncem osy X s unašečem řemenu, okolo napínací kladky a zpět.

Add Comment

Protáhněte řemen X pojezdem podle obrázku.
 • Protáhněte řemen X pojezdem podle obrázku.

Add Comment

Protáhněte řemen skrz ukončení osy X s motorem, okolo řemeničky a zpět k X pojezdu. Protáhněte řemen skrz ukončení osy X s motorem, okolo řemeničky a zpět k X pojezdu.
 • Protáhněte řemen skrz ukončení osy X s motorem, okolo řemeničky a zpět k X pojezdu.

Add Comment

Použijte kombinované kleště k nasunutí řemene.
 • Použijte kombinované kleště k nasunutí řemene.

 • Zasuňte jeho hladkou část do součástky jako na obrázku.

Add Comment

Naveďte řemen kolem pinu jako na obrázku. Zatlačte řemen až do konce součástky jako na druhém obrázku.
 • Naveďte řemen kolem pinu jako na obrázku.

 • Zatlačte řemen až do konce součástky jako na druhém obrázku.

 • Řemen by neměl v tuto chvíli být napnutý.

Add Comment

Otočte motor zpět.
 • Otočte motor zpět.

 • Našroubujte zpět šrouby M3x18.

 • Pokud musíte vyvinout příliš velkou sílu, otočte motor zpět a opakujte předchozí krok s tím, že povolíte řemen o jeden stupeň.

 • Řemen by měl být opravdu napnutý. Více ve videu v kroku 28.

 • Tato fotografie je ilustrativní, nemusíte motor sundavat z rámu.

Add Comment

 • Zasuňte plochou část řemene X-GT2 (delší) do otvoru pro řemen v X pojezdu okolo pinu. Protáhněte řemen koncem osy X s unašečem řemenu, okolo napínací kladky a zpět. Protáhněte řemen X pojezdem. Protáhněte řemen skrz ukončení osy X s motorem, okolo řemeničky a zpět k X pojezdu.

 • Odšroubujte šrouby M3x18. Otočte motor v protisměru hodinových ručiček.

 • Zasuňte plochou část řemene okolo pinu.

 • Otočte motor zpět. Našroubujte zpět šrouby M3x18.

 • Video je dostupné pouze v online (digitální) verzi.

 • Máme hotovo! Pokračujte další kapitolou - 3. Extrudér

Add Comment

Finish Line

Jakub Dolezal

Member since: 02/20/2017

81,744 Reputation

134 Guides authored

0 Comments

Add Comment

View Statistics:

Past 24 Hours: 6

Past 7 Days: 40

Past 30 Days: 128

All Time: 1,084