Skip to main content
 1. 1,5mm a 2,5mm inbusový klíč
  • 1,5mm a 2,5mm inbusový klíč

  • Malé kombinované kleště

 2. X-carriage (X pojezd)
  • X-carriage (X pojezd)

  • X-end-motor (ukončení osy X, motorová část)

  • X-end-idler (ukončení osy X, část s napínací kladkou)

  • Některé součástky mohou mít lehce odlišný vzhled oproti fotografiím.

 3. LM8-UU lineární ložiska 8mm hlazené tyče (nejdelší) Opatrně nasaďte lineární ložiska na hlazené tyče.
  • LM8-UU lineární ložiska

  • 8mm hlazené tyče (nejdelší)

  • Opatrně nasaďte lineární ložiska na hlazené tyče.

 4. Vložte LM8UU lineární ložiska do vytištěných dílů (oba konce osy X), jak je ukázáno na obrázku. Ložiska by měla být zarovnána s hranou součástek jako je zvýrazněno na obrázku. Pro snadnější vložení ložiska můžete zatlačit proti rovnému povrchu.
  • Vložte LM8UU lineární ložiska do vytištěných dílů (oba konce osy X), jak je ukázáno na obrázku.

  • Ložiska by měla být zarovnána s hranou součástek jako je zvýrazněno na obrázku.

  • Pro snadnější vložení ložiska můžete zatlačit proti rovnému povrchu.

  • Umístěte dvojici ložisek tak, aby byly vnitřní kuličky prvního ložiska pootočené oproti druhému o 45°. Tímto způsobem lze dosáhnout rovnoměrnějšího kontaktu s vodící tyčí. Detail uložení najdete na třetím obrázku.

 5. Vložte M3nS čtyřhranné matky (2 ks) do otvorů a zajistěte šrouby M3x10 (2 ks). Vyvarujte se velkému utažení šroubů.
  • Vložte M3nS čtyřhranné matky (2 ks) do otvorů a zajistěte šrouby M3x10 (2 ks).

  • Vyvarujte se velkému utažení šroubů.

 6. Vložte tyče s ložisky do vytištěných připravených dílů. Dbejte na správnou orientaci dílů a tyčí (tyč s dvěmi ložisky musí být v rovině s otvory pro vkládání matek).
  • Vložte tyče s ložisky do vytištěných připravených dílů.

  • Dbejte na správnou orientaci dílů a tyčí (tyč s dvěmi ložisky musí být v rovině s otvory pro vkládání matek).

  • Buďte opatrní! Tyče zasunujte do otvorů rovně, neviklejte s nimi!

 7. Šroub M3x18 (1 ks) Napínací kladka s ložiskem 623h (1 ks) Pojistná matka M3nN (1 ks)
  • Šroub M3x18 (1 ks)

  • Napínací kladka s ložiskem 623h (1 ks)

  • Pojistná matka M3nN (1 ks)

  • Vložte napínací kladku s ložiskem 623h do vytištěného dílu.

  • Zajistěte pozici pomocí šroubu M3x18.

  • Utáhněte šroub pojistnou matkou M3. Zkontrolujte, že se napínací kladka volně protáčí!

 8. Položte kratší 100mm stahovací pásky a X-pojezd dle obrázku. Vezměte 4 pásky nalevo a zasuňte je z poloviny do připravených slotů (viz zelené šipky). Vezměte zbývající 2 pásky napravo a zasuňte je z poloviny do připravených slotů (viz modré šipky).
  • Položte kratší 100mm stahovací pásky a X-pojezd dle obrázku.

  • Vezměte 4 pásky nalevo a zasuňte je z poloviny do připravených slotů (viz zelené šipky).

  • Vezměte zbývající 2 pásky napravo a zasuňte je z poloviny do připravených slotů (viz modré šipky).

  • Dbejte na správnou orientaci stahovacích pásek. Pro ověření použijte třetí obrázek.

  • V balení jsou 160 a 100mm stahovací pásky. Pro tento krok použijte ty kratší.

 9. Dbejte na správnou orientaci X pojezdu. Oproti předchozím kroků je pojezd převrácen!
  • Dbejte na správnou orientaci X pojezdu. Oproti předchozím kroků je pojezd převrácen!

  • Umístěte X pojezd k základu osy X podle obrázku.

 10. Pro dotažení stahovacích pásek použijte malé kombinované kleště. Dbejte na to, aby byla ložiska na správném místě podle obrázku (ložiska by měla být umístěna v prohlubni X pojezdu).
  • Pro dotažení stahovacích pásek použijte malé kombinované kleště.

  • Dbejte na to, aby byla ložiska na správném místě podle obrázku (ložiska by měla být umístěna v prohlubni X pojezdu).

 11. Ustřihněte přesahy stahovacích pásek.
  • Ustřihněte přesahy stahovacích pásek.

  • Podle obrázku posuňte spoj stahovacích pásek.

 12. Šroub M3x18 (3 ks) Motor osy X (označen jako X axis)
  • Šroub M3x18 (3 ks)

  • Motor osy X (označen jako X axis)

  • Šrouby připevněte motor k vytištěnému dílu.

  • Dbejte na správnou polohu kabelů (měly by směřovat dolů).

 13. Nasaďte řemeničku GT2-16 na hřídel motoru osy X. Posuňte GT2-16 řemeničku na hřídeli motoru podle obrázku. Část řemeničky určená pro nasazení řemenu by měla být v přímce s otvorem ve vytištěném dílu. Jeden ze šroubů by měl být proti rovné plošce na hřídeli. Doporučená hodnota X (mezera mezi motorem a řemeničkou) je 2,5 mm. Vaše hodnota se může mírně lišit.
  • Nasaďte řemeničku GT2-16 na hřídel motoru osy X.

  • Posuňte GT2-16 řemeničku na hřídeli motoru podle obrázku. Část řemeničky určená pro nasazení řemenu by měla být v přímce s otvorem ve vytištěném dílu. Jeden ze šroubů by měl být proti rovné plošce na hřídeli.

  • Doporučená hodnota X (mezera mezi motorem a řemeničkou) je 2,5 mm. Vaše hodnota se může mírně lišit.

  • Utáhněte šrouby v řemeničce 2mm inbusovým klíčem.

 14. Koncový spínač osy X
  • Koncový spínač osy X

  • Šroub M2x12 (2 ks)

  • Umístěte koncový spínač osy X na tištěný díl a vložte šrouby M2x12.

  • Dbejte na správnou orientaci mikrospínače jako na obrázku (tlačítko mikrospínače musí být v ose se zářezem na součástce X-end-motor).

  • Šrouby koncového spínače zatím nedotahujte, k tomu se dostaneme později.

  • Nepoužívejte barvu kabelů pro správnou orientaci koncového spínače, využijte mikrospínač.

 15. Před utažením šroubu zatlačte mikrospínač co nejvíce směrem k součástce X-carriage jako na obrázku. Dotáhněte oba šrouby.
  • Před utažením šroubu zatlačte mikrospínač co nejvíce směrem k součástce X-carriage jako na obrázku.

  • Dotáhněte oba šrouby.

 16. Posuňte X-carriage co nejblíže směrem k součástce X-end-motor.
  • Posuňte X-carriage co nejblíže směrem k součástce X-end-motor.

  • Ujistěte se, že jste slyšeli "klik" a koncový spínač je plně sepnutý jako na obrázku.

 17. Přichyťte kabílek koncového spínače stahovací páskou co nejblíže k motoru. Stahovací pásky utahujte s citem, aby nedošlo k poškození drátků.
  • Přichyťte kabílek koncového spínače stahovací páskou co nejblíže k motoru.

  • Stahovací pásky utahujte s citem, aby nedošlo k poškození drátků.

  • Až budete mít hotovo, ustřihněte přebývající části stahovací pásky.

 18. Použijte nejkratší a nejmenší kroucenou bužírku a naviňte jí na kabely. Použijte nejkratší a nejmenší kroucenou bužírku a naviňte jí na kabely.
  • Použijte nejkratší a nejmenší kroucenou bužírku a naviňte jí na kabely.

 19. Gratulujeme, máte připravenou osu X!
  • Gratulujeme, máte připravenou osu X!

  • Řemen na ose X zatím není, bude se nasazovat později.

  • Pokračujte stavbu kapitolou 4. Osa Z

Finish Line

33 other people completed this guide.

Josef Prusa

Member since: 01/05/2015

142 Guides authored

Team

Prusa Research Member of Prusa Research

Community

3 Members

374 Guides authored

2 Comments

Až na to vyjadřování…

“Stahovací pásky utahujte s citem, aby nedošlo k poškození drátků.” - poškozena by byla asi izolace vodičů…

“Použijte nejkratší a nejmenší kroucenou bužírku” - nejkratší je asi nejmenší, ale v krabici byly stejně dlouhé. Tak tedy s menším průměrem?…

Lukas - Reply

Zdravím, při tenčím vodiči není problém páskou poškodit i přímo jádro. Naprostá většina doporučení vychází ze zkušeností a zpětné vazby od zákazníků.

Kroucené bužírky jsou v balení celkem tři. Pro osu X je nutné použít tu nejkratší (cca o 1 cm), která má zároveň i nejmenší průměr, protože do ní umístíte jen dvojici kabelů.

Jakub Dolezal -

Add Comment

View Statistics:

Past 24 Hours: 0

Past 7 Days: 6

Past 30 Days: 39

All Time: 5,937