Skip to main content
 1. Čelisťové kleště pro zkracování stahovacích pásek
  • Čelisťové kleště pro zkracování stahovacích pásek

  • 2,5mm inbusový klíč pro šrouby M3

  • 2mm inbusový klíč pro zarovnání matek

  • 1,5mm inbusový klíč pro utažení podávacího kolečka.

 2. This is the most important and hardest chapter, take your time, don't rush. Properly assembled extruder is essential.
  • This is the most important and hardest chapter, take your time, don't rush. Properly assembled extruder is essential.

  • The bag with fasteners includes M3x20 and M3x18 screws make sure you won't mix them! Pay attention to the instructions, when to use the M3x20.

  • The hotend for MK3S/MK2.5S MMU2S needs a shorter PTFE tube compared to the MK3/MK2.5 MMU2 (more info here). Make sure you have changed it.

  • Pay great attention to the cable management, if you miss some important step you would need to disassemble the extruder.

  • This bag includes extra fasteners, printed parts. Don't worry if you finish with few unused items.

  • The package also include magnets, which are used on the single material version and are not needed when assembling the MMU2S upgrade. We include them as an extra if you decide to switch to single material.

 3. For the following steps, please prepare: Extruder-body (1x) M3x10 screw (1x)
  • For the following steps, please prepare:

  • Extruder-body (1x)

  • M3x10 screw (1x)

  • M3nS nut (2x)

  • M3n nut (2x)

  • Adapter-printer-mmu2s

  • The package should include only the orange adapter. If you have printed parts yourself, please don't use the version with the hole for the steel ball.

  • Specific MMU2S printed parts are included in the MMU2S Extruder Bag.

 4. Vezměte dvě matky M3nS a vložte je do dílu Extruder-body. Ujistěte se, že jsou obě na doraz.
  • Vezměte dvě matky M3nS a vložte je do dílu Extruder-body. Ujistěte se, že jsou obě na doraz.

  • Zkontrolujte správné zasunutí pomocí inbusového klíče.

  • Zajistěte matici pomocí šroubu M3x10. Utáhněte šroub jen nepatrně, později zde ještě budeme umísťovat senzor P.I.N.D.A..

  • Vezměte dvě matky M3n a vložte je do plastového dílu.

  • Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.

 5. Pro následující kroky si prosím připravte: Motor extruderu (1x)
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Motor extruderu (1x)

  • Extruder-motor-plate (1x)

  • Šroub M3x10 (2x)

  • UPOZORNĚNÍ: Existují dvě různá ozubená kolečka Bondtech. Ujistěte se, že máte všechny součásti a používáte správné kolečko.

  • Nyní použijte: kolečko Bondtech s utahovacím červíkem. Pokud je červík vyšroubovaný, zašroubujte ho opatrně zpět (ponechte dostatek místa pro vsunutí hřídele).

  • Později použijte: Bondtech kolečko bez utahovacího červíku, ložiska a osičku. Uložte ložiska na bezpečné místo, mají tendenci se odkutálet.

  • Použijte extruderový motor z demontované tiskárny. Nepoužívejte extruderový motor ze stavebnice MMU2S, kabel není dostatečně dlouhý.

 6. Vezměte díl Extruder-motor-plate a přišroubujte ho dvěma šrouby M3x10. Pro správnou orientaci motoru vůči plastovému dílu se řiďte vývodem kabelů z motoru. Do třetí díry nedávejte žádný šroub! Nechte to později ;)
  • Vezměte díl Extruder-motor-plate a přišroubujte ho dvěma šrouby M3x10. Pro správnou orientaci motoru vůči plastovému dílu se řiďte vývodem kabelů z motoru.

  • Do třetí díry nedávejte žádný šroub! Nechte to později ;)

  • Natočte hřídel motoru tak jako na obrázku. Plochá strana hřídele musí být ve směru šipky.

  • Nasuňte kolečko na hřídel. Pojistný červík musí mířit kolmo na plochou část hřídele. Opatrně červík dotáhněte.

  • V tištěném dílu je "kanálek" pro filament. Přibližně podle něj zarovnejte ozubení na podávacím kolečku.

  • Červík nyní nedotahujte. Nejdříve jej správně zarovnáme. Viz další krok.

 7. Vezměte si kus přibaleného 1,75mm filamentu (z cívky). Nepoužívejte černou nylonovou strunu, která je moc silná. Srovnejte filament co nejvíc je to možné. Položte filament do kanálku a řádně podle něj kolečko zarovnejte. Filament bude vždy lehce ohnutý. Bude použit pouze pro počáteční zarovnání.
  • Vezměte si kus přibaleného 1,75mm filamentu (z cívky). Nepoužívejte černou nylonovou strunu, která je moc silná. Srovnejte filament co nejvíc je to možné.

  • Položte filament do kanálku a řádně podle něj kolečko zarovnejte.

  • Filament bude vždy lehce ohnutý. Bude použit pouze pro počáteční zarovnání.

  • Pro závěrečnou kontrolu vyměňte filament za inbusový klíč. Mějte na paměti, že klíč má poněkud jinou velikost než vlákno.

  • Jemně utáhněte červík pro dočasné uchycení na hřídelce. Finální kontrolu zarovnání provedeme později. Buďte opatrní, můžete strhnout závit.

  • K zajištění červíku nepoužívejte žádné lepidlo. V případě potřeby byste jej nebyli schopni povolit. V takovém případě byste museli vyměnit celý motor.

 8. Pro tento krok si prosím připravte: Extruder-cover (1x)
  • Pro tento krok si prosím připravte:

  • Extruder-cover (1x)

  • Matka M3nS (1x)

  • Zasuňte matku nadoraz do tištěného dílu.

  • Zkontrolujte správné zasunutí pomocí inbusového klíče.

  • Druhý otvor pro matku ponechte prázdný, použijeme ho později.

 9. Pro následující kroky si prosím připravte: Hotend pro MK3S/MK2.5S (1x)
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Hotend pro MK3S/MK2.5S (1x)

  • Šroub M3x40 (2x)

  • Šroub M3x10 (2x)

  • Některé šrouby použijeme později, nechte si je při ruce.

  • Na vašem MK3 hotendu můžete mít zelenou tečku nebo na hotendu nemusí být tečka žádná. Obě varianty jsou v pořádku.

 10. Vezměte oranžový díl Adapter-printer-mmu2s (bez otvoru pro kovovou kuličku) a vložte jej do těla extrudéru. Povrch obou dílů by měl být téměř zarovnaný. NEPOUŽÍVEJTE žádný šroub pro zajištění dílu Adapter-printer-mmu2s. Měl by držet uvnitř Extruder-body samovolně.
  • Vezměte oranžový díl Adapter-printer-mmu2s (bez otvoru pro kovovou kuličku) a vložte jej do těla extrudéru. Povrch obou dílů by měl být téměř zarovnaný.

  • NEPOUŽÍVEJTE žádný šroub pro zajištění dílu Adapter-printer-mmu2s. Měl by držet uvnitř Extruder-body samovolně.

  • Vezměte dva šrouby M3x10 a vložte je do otvorů podle obrázku. Provedení tohoto kroku nyní usnadní stavbu, ale obě díry jsou mělké a šrouby mohou vypadávat. Pokud k tomu dojde, můžete pokračovat bez nich a vrátit je na místo později (budete upozorněni). Všimněte si, že v několika následujících fotografiích mohou šrouby chybět.

 11. Stavba hotendu byla oproti verzi MK3/MK2.5 kompletně přepracována. Díky tomu bude případná budoucí údržba mnohem jednodušší. Umístěte hotend do těla Extruder-body. Řiďte se drážkami v tištěné části, které jsou ve shodě s tvarem hotendu.
  • Stavba hotendu byla oproti verzi MK3/MK2.5 kompletně přepracována. Díky tomu bude případná budoucí údržba mnohem jednodušší.

  • Umístěte hotend do těla Extruder-body. Řiďte se drážkami v tištěné části, které jsou ve shodě s tvarem hotendu.

  • Správné umístění hotendu. Kabely by měly směřovat dozadu směrem za ruku. Kabely zarovnáme přesněji v následujícím kroku.

 12. Z důvody ochrany kabelů a zajištění správného natočení hotendu doporučujeme použít krabici. Použijte některou z krabic dodávaných se stavebnicí. Umístěte díl Extruder-body s hotendem na krabici a ujistěte se, že kabely směřují dolů. Umístěte sestavu extruderového motoru na díl Extruder-body.
  • Z důvody ochrany kabelů a zajištění správného natočení hotendu doporučujeme použít krabici. Použijte některou z krabic dodávaných se stavebnicí.

  • Umístěte díl Extruder-body s hotendem na krabici a ujistěte se, že kabely směřují dolů.

  • Umístěte sestavu extruderového motoru na díl Extruder-body.

  • Zkontrolujte, že obě části na sebe lícují.

  • Umístěte díl Extruder-cover na díl Extruder-body. Opět se ujistěte, že díly na sebe sedí a lícují.

  • Šrouby M3x40, které jste si dřive připravili, vložte do plastového dílu a opatrně je utáhněte. Buďte opatrní, protože šrouby jsou o něco delší, než je hloubka celé sestavy.

  • Extruder dejte prozatím stranou. Potřebujeme si připravit další část. Ponechte ho na krabici, aby nedošlo k poškození kabelů.

 13. Pro následující kroky si prosím připravte:
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Šroub M3x18 (1x)

  • Šroub M3x10 (1x)

  • Matka M3n (1x)

  • FS-cover-mmu2s (1x)

  • IR-sensor-holder-mmu2s (1x)

  • IR-sensor-cover-mmu2s (1x)

  • Seznam pokračuje v dalším kroku...

 14. Pro následující kroky si prosím připravte: Prusa IR-senzor (1x) Šroub M2x8 (1x)
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Prusa IR-senzor (1x)

  • Šroub M2x8 (1x)

  • MK3S a MK2.5S mají shodný IR-senzor, ale potřebují rozdílný datový/napájecí kabel:

  • Kabel IR-senzoru MK3S (1x)

  • Kabel IR-senzoru MK2.5S (1x)

  • BUĎTE OPATRNÍ při manipulaci se senzorem, nedotýkejte se černé desky ani čipů na ní. Desku držte za boční hrany.

 15. Vezměte menší konektor a opatrně jej provlečte skrz díl IR-sensor-holder-mmu2s. Jakmile prostrčíte kabel skrz, připojte k němu senzor.
  • Vezměte menší konektor a opatrně jej provlečte skrz díl IR-sensor-holder-mmu2s.

  • Jakmile prostrčíte kabel skrz, připojte k němu senzor.

  • Ujistěte se, že pojistný mechanismus na konektoru je směrem vzhůru.

  • Senzor musí být natočený směrem dolů.

  • Na obrázku je kabel pro MK3S IR-senzor, ale použijte shodný postup i pro MK2.5S kabel. To platí pro celý manuál.

 16. Vezměte IR-senzor a umístěte jej do držáku. Dbejte na správnou orientaci. Viz obrázek. Vezměte krytku a umístěte jí na vrch. Krytka je asymetrická, podívejte se na obrázek. Menší prohlubeň v krytce by měla být na levé straně. Přišroubujte IR-senzor společně s krytkou pomocí šroubu M2x8.
  • Vezměte IR-senzor a umístěte jej do držáku. Dbejte na správnou orientaci. Viz obrázek.

  • Vezměte krytku a umístěte jí na vrch. Krytka je asymetrická, podívejte se na obrázek. Menší prohlubeň v krytce by měla být na levé straně.

  • Přišroubujte IR-senzor společně s krytkou pomocí šroubu M2x8.

 17. Opatrně vložte kabel do drážky a ujistěte se, že je kabel v rážce v celé délce dílu. Vezměte díl FS-cover-mmu2s a vtlačte do něj matku M3n. Nasuňte držák na krytku. Opět se ujistěte, že kabel je skovaný v drážce. Jinak otvory pro šrouby nebudou správně lícovat.
  • Opatrně vložte kabel do drážky a ujistěte se, že je kabel v rážce v celé délce dílu.

  • Vezměte díl FS-cover-mmu2s a vtlačte do něj matku M3n.

  • Nasuňte držák na krytku. Opět se ujistěte, že kabel je skovaný v drážce. Jinak otvory pro šrouby nebudou správně lícovat.

  • Sešroubujte oba díly šroubem M3x10. Podívejte se na obrázek, který otvor použít.

  • Celá tato sestava IR-senzoru se v příručce nazývá také jako "komínek".

  • Tip: Pokud nemůžete na matku dosáhnout, zkuste jí vtáhnout pomocí celozávitového šroubu, který naleznete v pytlíku s náhradním spojovacím materiálem.

 18. Pro následující kroky si prosím připravte: X-carriage (1x)
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • X-carriage (1x)

  • Matka M3n (2x)

  • Matka M3nS (4x)

  • Šroub M3x40 (1x)

 19. For the following nut insertion USE A SCREW. THAT'S AN ORDER!!! Seriously, use a screw to pull the nuts in, both have to be properly seated in the X-carriage. Take both M3n nuts and using pliers (or screw) push them in the X-carriage, then using a screw from the other side, pull them all the way in.
  • For the following nut insertion USE A SCREW. THAT'S AN ORDER!!! Seriously, use a screw to pull the nuts in, both have to be properly seated in the X-carriage.

  • Take both M3n nuts and using pliers (or screw) push them in the X-carriage, then using a screw from the other side, pull them all the way in.

  • Don't forget to remove the screw.

  • Take all four M3nS nuts and insert them in. Ensure correct alignment using the Allen key.

  • From now on, keep in mind the nuts are inside, avoid rotating the X-carriage "downwards", or the nuts might fall out.

  • In case the nuts keep falling out, use short screws from the spare bag to fix them temporarily.

 20. Vložte kabel do dílu X-carriage a zavlečte ho pod malé tištěné výstupky, aby držel uvnitř. Opatrně položte sestavu FS-cover na zadní stranu extruderu. Délka kabelu není zatím důležitá, později ji upravíme. Veďte kabel skrz slot (drážku) a zapamatujte si toto místo, později tudy povedeme další kabely.
  • Vložte kabel do dílu X-carriage a zavlečte ho pod malé tištěné výstupky, aby držel uvnitř.

  • Opatrně položte sestavu FS-cover na zadní stranu extruderu. Délka kabelu není zatím důležitá, později ji upravíme.

  • Veďte kabel skrz slot (drážku) a zapamatujte si toto místo, později tudy povedeme další kabely.

 21. Následující vedení kabelu je ZÁSADNÍ pro SPRÁVNOU FUNKČNOST extruderu! Přečtěte si pozorně pokyny.
  • Následující vedení kabelu je ZÁSADNÍ pro SPRÁVNOU FUNKČNOST extruderu! Přečtěte si pozorně pokyny.

  • Začněte tím, že vytvoříte malou smyčku těsně pod motorem extruderu. Kabel nechte volný asi 2-3 cm Vůle na kabelu může být užitečná pro budoucí snadnější demontáž.

  • Veďte kabel drážkou po celé její délce.

  • Kabel přes hranu mírně ohněte směrem dolů.

  • Připravte si díl X-carriage, oba šrouby M3x10 (pokud jste je již nepoužili) a nejdelší inbusový klíč s kuličkou na konci.

 22. Následující vedení kabelu je ZÁSADNÍ pro SPRÁVNOU FUNKČNOST extruderu! Přečtěte si pozorně pokyny. Před nasazením dílu X-carriage se ujistěte, že z dílu Extruder-body nevypadly matky, zejména ty v horní části. Uchopte díl X-carriage a umístěte ho na zadní stranu extruderu.
  • Následující vedení kabelu je ZÁSADNÍ pro SPRÁVNOU FUNKČNOST extruderu! Přečtěte si pozorně pokyny.

  • Před nasazením dílu X-carriage se ujistěte, že z dílu Extruder-body nevypadly matky, zejména ty v horní části.

  • Uchopte díl X-carriage a umístěte ho na zadní stranu extruderu.

  • Dbejte na to, aby kabel motoru vedl jak drážkou v těle extruderu (Extruder-body), tak v dílu X-carriage. V dílu X-carriage bude kabel motoru procházet stejnou cestou jako kabel IR-senzoru.

  • UJISTĚTE SE, ŽE KABELY NEJSOU NIKDE SKŘÍPNUTÉ! Potom pomocí inbusového klíče s kulovým koncem a M3x10 šroubu sešroubujte oba díly k sobě. Pokud šrouby vkládáte až v tomto okamžiku, budou ze zažátku mírně vykloněné, ale po pár otáčkách se srovnají. Šroub zcela nedotahujte. Potřebujeme ještě nastavit délku IR-sensor kabelu.

  • Extruder si otočte na druhou stranu a v případě potřeby vložte druhý šroub M3x10. Šroub zcela nedotahujte. Potřebujeme ještě nastavit délku IR-sensor kabelu.

  • Dobrá práce! Dejte si jednoho extra medvídka ;)

 23. Umístěte sestavu FS-cover na vrch extruderu. Zarovnejte levou hranu s tělem extruderu. Pomocí šroubu M3x18 spojte díly k sobě.
  • Umístěte sestavu FS-cover na vrch extruderu.

  • Zarovnejte levou hranu s tělem extruderu.

  • Pomocí šroubu M3x18 spojte díly k sobě.

  • Kabel IR-senzoru může jít přímo do extrudéru, není třeba vytvářet žádnou další smyčku. Opatrně kabel zatáhněte dovnitř.

  • Dokončete montáž senzoru vložením a dotažením šroubu M3x40.

  • Ujistěte se, že mezi díly není mezera.

 24. For the following steps, please prepare:
  • For the following steps, please prepare:

  • Hotend fan Noctua (1x)

  • M3x14 screw (3x)

  • Make sure you are using the correct screws.

  • In case of the upgrade from MK3/MK2.5 the fan was fixed using M3x18 screws, switch them for M3x14.

 25. Nyní můžete dotáhnout šrouby na obou stranách. Než přejdete k dalšímu kroku, vezměte inbusový klíč a OPATRNĚ ZATLAČTE kabel motoru do drážky, abyste vytvořili prostor pro kabel ventilátoru. Než přejdete k dalšímu kroku, vezměte inbusový klíč a OPATRNĚ ZATLAČTE kabel motoru do drážky, abyste vytvořili prostor pro kabel ventilátoru.
  • Nyní můžete dotáhnout šrouby na obou stranách.

  • Než přejdete k dalšímu kroku, vezměte inbusový klíč a OPATRNĚ ZATLAČTE kabel motoru do drážky, abyste vytvořili prostor pro kabel ventilátoru.

 26. Ventilátor má dvě strany, na jedné z nich je nálepka Noctua. Ujistěte se, že tato strana směřuje dovnitř extruderu. Nejprve na kabelu vytvořte smyčku. Ujistěte se, že černý ochranný obal je zarovnaný přibližně s okrajem ventilátoru. Viz obrázek. Umístěte ventilátor na extruder a postupujte následujícím způsobem:
  • Ventilátor má dvě strany, na jedné z nich je nálepka Noctua. Ujistěte se, že tato strana směřuje dovnitř extruderu.

  • Nejprve na kabelu vytvořte smyčku. Ujistěte se, že černý ochranný obal je zarovnaný přibližně s okrajem ventilátoru. Viz obrázek.

  • Umístěte ventilátor na extruder a postupujte následujícím způsobem:

  • Nejprve umístěte kabel ventilátoru do horní drážky.

  • Posouvejte ventilátor po dílu X-carriage a OPATRNĚ VTLAČTE kabel do drážky pomocí inbusového klíče. Než zatlačíte ventilátor úplně doleva, umístěte kabel do drážky v dílu X-carriage.

  • FINÁLNÍ KONTROLA! Ventilátor má výstup kabelů orientovaný směrem nahoru. Kabel pak prochází horní drážkou v dílu X-carriage. V dílu X-carriage nezapomeňte použít obě drážky. Ujistěte se, že po cestě NENÍ KABEL SKŘÍPNUTÝ!

 27. Pro upevnění ventilátoru použijte tři šrouby M3x14. Neutajhujte šrouby příliš silně. Můžete poškodit plastovové tělo ventilátoru. Po dotažení zkontrolujte, že se může ventilátor volně otáčet.
  • Pro upevnění ventilátoru použijte tři šrouby M3x14. Neutajhujte šrouby příliš silně. Můžete poškodit plastovové tělo ventilátoru. Po dotažení zkontrolujte, že se může ventilátor volně otáčet.

  • Poznámka: šrouby se samy zaříznou do tištěných dílů extruderu. Nejsou zde žádné matky.

  • Poslední otvor nechte prozatím volný.

 28. Pro následující kroky si prosím připravte: Extruder-idler-mmu2s (1x) Kolečko Bondtech BEZ UTAHOVACÍHO ČERVÍKU (1x)
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Extruder-idler-mmu2s (1x)

  • Kolečko Bondtech BEZ UTAHOVACÍHO ČERVÍKU (1x)

  • Ložisko (2x) mohou být uvnitř podávacího kolečka

  • Osička pro Bondtech (1x)

  • Matka M3n (1x)

  • Šroub M3x40 (2x)

  • Přítlačná pružinka (1x) nasuňte pružinku na šroub

 29. Vložte obě ložiska do ozubeného kolečka. Dejte pozor na to, že vám mohou během montáže vypadnout.
  • Vložte obě ložiska do ozubeného kolečka. Dejte pozor na to, že vám mohou během montáže vypadnout.

 30. Vložte M3n matky do dílu Extruder-idler-mmu2s. Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu. Vložte ozubené kolečko do tištěného dílu jako na obrázku.
  • Vložte M3n matky do dílu Extruder-idler-mmu2s.

  • Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.

  • Vložte ozubené kolečko do tištěného dílu jako na obrázku.

  • Vsuňte osičku skrze obě součástky. Použijte přiměřenou sílu, jinak ZLOMÍTE tištěný díl. "V případě vlastních vytištěných dílů, prosím, provrtejte oba otvory pro osičku vrtákem 3mm před vložením osičky."

  • Položte prst na ložisko a ujistěte se, že s ním můžete volně otáčet.

 31. Využijte této příležitosti k opětovnému ověření správného zarovnání podávacího kolečka vůči filamentu.
  • Využijte této příležitosti k opětovnému ověření správného zarovnání podávacího kolečka vůči filamentu.

  • Doporučujeme filament zastřihnout do špičky. Snadněji se tak zavádí do PTFE trubičky.

  • Shora zasuňte filament do PTFE trubičky přes Bondtech kolečko.

  • Zkontrolujte zarovnání a v případě potřeby upravte pozici kolečka.

  • Utáhněte červík, ale buďte opatrní, závit můžete snadno poškodit.

  • 'VYJMĚTE filament.

 32. Vložte díl Extruder-idler-mmu2s na místo a zajistěte ho šroubem M3x40. Utáhněte šroub velmi lehce a s citem. Slouží jako hřídel pro idler (kladku). Po utažení zkontrolujte, že se idler může volně pohybovat (rozsah pohybu je malý).
  • Vložte díl Extruder-idler-mmu2s na místo a zajistěte ho šroubem M3x40.

  • Utáhněte šroub velmi lehce a s citem. Slouží jako hřídel pro idler (kladku). Po utažení zkontrolujte, že se idler může volně pohybovat (rozsah pohybu je malý).

 33. Použijte šroub M3x40 s pružinkou, který vytvoří přítlak dílu Extruder-idler-mmu2s. Na druhé straně si přidržte díl Extruder-idler-mmu2s, dokud se šroub nechytne v matce.
  • Použijte šroub M3x40 s pružinkou, který vytvoří přítlak dílu Extruder-idler-mmu2s.

  • Na druhé straně si přidržte díl Extruder-idler-mmu2s, dokud se šroub nechytne v matce.

  • Vzhledem k tomu, že je použit pouze jeden přitlačný šroub, musíte jím vytvořit dostatečný přítlak. Hlava šroubu by měla být zarovnaná s plastovým dílem nebo mírně pod povrchem.

 34. Pro následující kroky si prosím připravte:
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Print-fan-support (1x)

  • Šroub M3x10 (1x)

  • Matka M3n (1x)

 35. Vezměte matku M3n a zatlačte ji až nadoraz do podpory . Je to důležité! Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
  • Vezměte matku M3n a zatlačte ji až nadoraz do podpory . Je to důležité!

  • Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.

  • Umístěte podporu na extruder a při tom dbejte na to, aby nakloněná část podpory směřovala "dolů" (směrem k trysce).

  • Přišroubujte podporu šroubem M3x10.

 36. Pro následující kroky si prosím připravte:
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Fan-shroud (1x)

  • Šroub M3x20 (1x)(všimněte si poznámky níže)

  • Matka M3nS (1x)

  • Díl fan-shroud byl původně navržen pro šroub M3x18, ale na základě zpětné vazby a z důvodu usnadnění montáže používejte šroub M3x20. Pokud vaš pytlík se spojovacím materiálem pro extruder obsahuje pouze dva šrouby M3x20, použijte prosím šroub z náhradního pytlíku.

 37. Matku M3nS vložte nadoraz do dílu Fan-shroud. Zkontrolujte správné zasunutí pomocí inbusového klíče.
  • Matku M3nS vložte nadoraz do dílu Fan-shroud.

  • Zkontrolujte správné zasunutí pomocí inbusového klíče.

  • Umístěte díl Fan-shroud na extruder a přišroubujte ho šroubem M3x20. Šroub dotahujte opatrně a s citem, protože může dojít k prasknutí plastového krytu ventilátoru. Zkontrolujte, že se ventilátor může volně otáčet.

 38. Pro následující kroky si prosím připravte:
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Tiskový ventilátor (1x)

  • Šroub M3x20 (2x)

  • Matka M3n (1x)

  • Budete potřebovat šroub M3x20. Pokud jste ho náhodou použili někde jinde, vezměte si jiný z pytlíku s náhradními šrouby ;)

 39. Nejprve zasuňte tiskový ventilátor do dílu Fan-shroud a zkontrolujte, že správně zapadl do dílu. Následně přišroubujte ventilátor jedním šroubem M3x20. Šroub dotahujte opatrně a s citem, jinak můžete ventilátor poškodit. Otočte extruder a vložte do něj matku M3n. Matici není třeba vtlačovat nadoraz. Šroub si matici přitáhne.
  • Nejprve zasuňte tiskový ventilátor do dílu Fan-shroud a zkontrolujte, že správně zapadl do dílu.

  • Následně přišroubujte ventilátor jedním šroubem M3x20. Šroub dotahujte opatrně a s citem, jinak můžete ventilátor poškodit.

  • Otočte extruder a vložte do něj matku M3n. Matici není třeba vtlačovat nadoraz. Šroub si matici přitáhne.

  • Z druhé strany vložte zbývající šroub M3x20 a opatrně ho dotáhněte. Jinak můžete ventilátor poškodit.

  • Veďte kabel podle znázornění na obrázku směrem ke slotu (drážce). Kabel mírně ohněte směrem k extruderu. NETAHEJTE za kabel!

 40. For the following steps, please prepare:
  • For the following steps, please prepare:

  • P.I.N.D.A. sensor (1x)

  • IMPORTANT there are two sensors, which are similar. Learn the difference:

  • P.I.N.D.A. sensor - 4 wires, used previously in the extruder, use it now

  • F.I.N.D.A. sensor - 3 wires, part of the MMU2S package, will be used later on

  • Look of the P.I.N.D.A. sensor might slightly differ, namely the colours.

 41. Vložte senzor P.I.N.D.A. do držáku. Na umístění nyní nezáleži. Přesná pozice bude upravena později.
  • Vložte senzor P.I.N.D.A. do držáku. Na umístění nyní nezáleži. Přesná pozice bude upravena později.

  • Šroub M3x10 lehce dotáhněte.

  • Na kabelu od senzoru udělejte smyčku.

  • Vtlačte kabel do drážky společně s kabelem od ventilátoru.

 42. Pro následující kroky si prosím připravte:
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Stahovací páska (2x)

 43. Vložte stahovací pásky do dílu X-carriage dle obrázku. Posuňte osu X přibližně do 1/3 od horní části. Otočte tiskárnu s motorem osy X a krátkými extruzemi směrem k vám. LCD na protější stranu. Zarovnejte ložiska tak, jak je na obrázku. Pozice spodního ložiska je přibližná.
  • Vložte stahovací pásky do dílu X-carriage dle obrázku.

  • Posuňte osu X přibližně do 1/3 od horní části.

  • Otočte tiskárnu s motorem osy X a krátkými extruzemi směrem k vám. LCD na protější stranu. Zarovnejte ložiska tak, jak je na obrázku. Pozice spodního ložiska je přibližná.

  • Nasaďte extruder na ložiska. Vrchní ložiska musí perfektně sedět. Ujistěte se, že X-carriage "s drážkami pro řemen" směřuje směrem k vám.

  • Pozici spodního ložiska upravíme později.

  • Utáhněte stahovací pásky a zastřihněte je.

  • Ujistěte se, že všechny čtvercové matky M3nS jsou stále v dílu X-carriage.

 44. Veďte kabel od senzoru P.I.N.D.A. nad spodní hlazenou tyčí a zatlačte ho do drážky. Veďte kabely na straně hotendového ventilátoru nad spodní hlazenou tyčí a zatlačte je do drážky.
  • Veďte kabel od senzoru P.I.N.D.A. nad spodní hlazenou tyčí a zatlačte ho do drážky.

  • Veďte kabely na straně hotendového ventilátoru nad spodní hlazenou tyčí a zatlačte je do drážky.

  • Zarovnejte ložisko tak, aby zapadlo do dílu X-carriage.

 45. Pro následující kroky si prosím připravte:
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Řemen osy X

  • Použijte řemen z rozebrané tiskárny.

 46. Vložte řemen osy X do dílu X-carriage plochou stranou nahoru. Viz obrázek.
  • Vložte řemen osy X do dílu X-carriage plochou stranou nahoru. Viz obrázek.

  • Pro zasunutí řemenu použijte inbusový klíč nebo plochý šroubovák.

 47. Protáhněte řemen skrz tištěný díl X-end-idler, okolo kladky 623h a zpět. Pokračujte protažením řemenu skrz díl X-carriage. Veďte řemen skrz díl X-end-motor, okolo řemeničky GT2-16 a zpět.
  • Protáhněte řemen skrz tištěný díl X-end-idler, okolo kladky 623h a zpět.

  • Pokračujte protažením řemenu skrz díl X-carriage.

  • Veďte řemen skrz díl X-end-motor, okolo řemeničky GT2-16 a zpět.

  • Mějte na paměti, že MK2.5 má odlišný design dílu X-end, konkrétně jde o absenci napínacího šroubu shora dílu.

 48. Pouze majitelé tiskárny MK3: uvolněte napínací šroub pro doladění napnutí řemenu. Není třeba šroub odstraňovat, pouze se ujistěte, že je uvolněný. Povolte dva šrouby M3 na X-endu.
  • Pouze majitelé tiskárny MK3: uvolněte napínací šroub pro doladění napnutí řemenu. Není třeba šroub odstraňovat, pouze se ujistěte, že je uvolněný.

  • Povolte dva šrouby M3 na X-endu.

  • Natočte motor dle šipky, tedy směrem k rámu.

  • Vložte řemen do X-carriage jako na druhém obrázku.

  • Pro zasunutí řemenu použijte inbusový klíč nebo plochý šroubovák.

  • Řemen na této straně možná bude přesahovat, zatím JEJ NEZKRACUJTE.

 49. Pravou rukou otočte motorem do původní polohy a podržte jej (dojde k napnutí řemene). Prsty levé ruky zmáčkněte řemen směrem k sobě. K prohnutí by mělo být zapotřebí malé síly, ALE řemen by neměl být před zmáčknutím prověšený, musí být rovný.
  • Pravou rukou otočte motorem do původní polohy a podržte jej (dojde k napnutí řemene).

  • Prsty levé ruky zmáčkněte řemen směrem k sobě. K prohnutí by mělo být zapotřebí malé síly, ALE řemen by neměl být před zmáčknutím prověšený, musí být rovný.

  • Pokud motorem nelze otočit, je řemen již příliš napnutý.

  • Podle toho, zdali je řemen příliš napnutý nebo naopak volný , upravte jeho délku v X-carriage.

  • Až budete mít hotovo, otočte motorem do výchozí pozice a opět utáhněte šrouby M3.

 50. Spodní a vrchní část řemene by měly být rovnoběžné (nad sebou).
  • Spodní a vrchní část řemene by měly být rovnoběžné (nad sebou).

  • Pro úpravu polohy řemene povolte červíky na řemeničce (pulley) a mírně s ní posouvejte do doby, než dosáhnete optimální polohy.

  • Dotáhněte oba červíky na řemeničce (pulley).

 51. Níže popsanou techniku použijte pro kontrolu správnosti napnutí řemene:
  • Níže popsanou techniku použijte pro kontrolu správnosti napnutí řemene:

  • Kleštěmi uchopte hřídel motoru osy X.

  • Pohněte s extruderem směrem k motoru osy X. Nepoužívejte nepřiměřenou sílu.

  • Pokud je řemen správně napnutý, ucítíte odpor a extruder se prakticky nepohne. Pokud je řemen příliš volný, dojde k jeho deformaci (vytvoří se "vlnka") a přeskočí o zub na řemeničce.

  • Je řemen stále příliš volný? Vraťte se do kroku 48 a opakujte kroky až po současný. Natočte motor a upravte napnutí řemenu v X-carriage. Zkrácení délky řemene posunutím o jeden až dva zuby by mělo postačit.

 52. Váš řemen by měl být již zkrácený. Jednoduše přeskočte instrukce zkracování a vložte řemen do dílu X-carriage. Pro následující krok doporučujeme použít bílý fix, ale zkrácení řemene zvládnete i bez něj. Odměřte část, kterou je potřeba ustřihnout a opatrně odtáhněte řemen od dílu X-carriage, avšak ponechte alespoň 3-4 zuby z řemene v X-carriage, neboť nechcete ztratit získané napnutí. Pokud to je možné, udělejte si v místě zkrácení značku.
  • Váš řemen by měl být již zkrácený. Jednoduše přeskočte instrukce zkracování a vložte řemen do dílu X-carriage.

  • Pro následující krok doporučujeme použít bílý fix, ale zkrácení řemene zvládnete i bez něj.

  • Odměřte část, kterou je potřeba ustřihnout a opatrně odtáhněte řemen od dílu X-carriage, avšak ponechte alespoň 3-4 zuby z řemene v X-carriage, neboť nechcete ztratit získané napnutí. Pokud to je možné, udělejte si v místě zkrácení značku.

  • Ujistěte se, že je vaše značka na správném místě a pás je stále napnutý.

  • Pomocí kleští zastřihněte řemen a vložte jej do dílu X-carriage. Pokud je to nutné, použijte šroubovák nebo inbusový klíč.

 53. Pokud máte MK2.5, prosím přeskočte tento krok. V tomto kroku provedeme finální napnutí řemene. Prosím přečtěte si nejprve všechny instrukce. Řemen již může být napnutý dostatečně. Nejprve částečně povolte všechny šrouby, které drží motor, nebo nebude napínání fungovat (motor musí mít možnost se pohnout).
  • Pokud máte MK2.5, prosím přeskočte tento krok.

  • V tomto kroku provedeme finální napnutí řemene. Prosím přečtěte si nejprve všechny instrukce. Řemen již může být napnutý dostatečně.

  • Nejprve částečně povolte všechny šrouby, které drží motor, nebo nebude napínání fungovat (motor musí mít možnost se pohnout).

  • POZOR !!! BUĎTE VELMI OPATRNÍ PŘI UTAHOVÁNÍ ŠROUBU. DÍL TOTIŽ MŮŽETE ZLOMIT, POKUD ŠROUB PŘETÁHNETE.

  • Pomocí inbusového klíče začněte s dotahováním šroubu M3x18 umístěného v dílu X-end-motor, nicméně po každé jedné až dvou otočkách zkontrolujte napětí v řemenu.

  • Pro správné fungování tiskárny musí být řemen napnutý tak, že pro jeho stlačení prsty k sobě je nutné vyvinout větší sílu. Posuňte extruder až k dílu X-end-idler a napnutí řemene vyzkoušejte uprostřed osy X.

  • Jakmile dosáhnete optimálního napnutí řemene, opět utáhněte šrouby.

  • V případě, že bude kalibrace tiskárny neúspěšná kvůli ose X nebo budete mít během tisku uskočené vrstvy v téže ose, můžete zkusit upravit míru utažení šroubu. Utahováním šroubu napínáte řemen, povolení šroubu způsobí opak. Před každou úpravou si však nejdříve povolte šrouby na motoru.

 54. Pro následující kroky si prosím připravte:
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Černá nylonová struna délky 50 cm (1x)

  • Vaše nylonová struna by již měla mít špičatý konec.

 55. Najděte otvor na nylonovou strunu a pomocí nejmenšího inbusového klíče zkontrolujte, že neobsahuje žádné překážky. Pomocí kleští zasuňte a otočte nylonovou strunu do otvoru. Zároveň držte extruder druhou rukou. BUĎTE NESMÍRNĚ OPATRNÍ! Kleště mají tendenci sjíždět po filamentu a můžete si poškodit kabeláž!!!
  • Najděte otvor na nylonovou strunu a pomocí nejmenšího inbusového klíče zkontrolujte, že neobsahuje žádné překážky.

  • Pomocí kleští zasuňte a otočte nylonovou strunu do otvoru. Zároveň držte extruder druhou rukou.

  • BUĎTE NESMÍRNĚ OPATRNÍ! Kleště mají tendenci sjíždět po filamentu a můžete si poškodit kabeláž!!!

  • Pro kontrolu, zdali je nylonová struna správně zasunutá, za ni jemně zatáhněte. Osa X by se měla mírně prohnout, ale struna musí zůstat uchycená.

  • Pokud máte potíže, zkuste upravit špičku filamentu.

 56. For the following steps, please prepare:
  • For the following steps, please prepare:

  • X-carriage-back (1x)

  • Cable-holder (1x)

  • M3x40 screw (1x)

  • M3n nut (1x)

  • MK2.5S extruder differs from now on! Please use another chapter and then return here. MK2.5S extruder cable management Follow the linked chapter to the very end, apart from the cables you need add one printed part (Endstop-block).

  • MK2.5S users only: after you return back to this chapter, you can skip to the Step 64.

 57. Vezměte si šroub M3x40 a díl cable-holder z předchozího kroku. Zašroubujte šroub skrze vytištěný díl.
  • Vezměte si šroub M3x40 a díl cable-holder z předchozího kroku.

  • Zašroubujte šroub skrze vytištěný díl.

  • Na jedné straně vytištěného dílu je připraveno vybrání (zapuštění) pro hlavičku šroubu.

 58. Vezměte matku M3n a vložte ji do tištěného dílu až nadoraz. Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu. Otočte díl X-carriage-back a přišroubujte k němu díl cable-holder.
  • Vezměte matku M3n a vložte ji do tištěného dílu až nadoraz.

  • Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.

  • Otočte díl X-carriage-back a přišroubujte k němu díl cable-holder.

  • Zkontrolujte, zdali je kanál tvaru U zarovnán na obou dílech.

 59. Prostrčte kabely z Extruderu SKRZ díl X-carriage-back. Začněte s kabelem IR-senzoru, poté prostrčte kabel od motoru Extruderu a následně kabel od levého ventilátoru hotendu. Dále přidejte kabely od předního tiskového ventilátoru a senzoru P.I.N.D.A.. Kabely z hotendu NEPROCHÁZÍ skrz X-carriage-back!
  • Prostrčte kabely z Extruderu SKRZ díl X-carriage-back. Začněte s kabelem IR-senzoru, poté prostrčte kabel od motoru Extruderu a následně kabel od levého ventilátoru hotendu.

  • Dále přidejte kabely od předního tiskového ventilátoru a senzoru P.I.N.D.A..

  • Kabely z hotendu NEPROCHÁZÍ skrz X-carriage-back!

  • Opatrně vložte nylonovou strunu a poté posuňte díl X-carriage-back směrem k ose X.

 60. Pro tento krok si prosím připravte: Šroub M3x10 (4x)
  • Pro tento krok si prosím připravte:

  • Šroub M3x10 (4x)

  • Dříve než utáhnete díl X-carriage-back, srovnejte všechny kabely a ujistěte se, že žádný z nich není skřípnutý.

  • Použijte všechny čtyři šrouby k uchycení dílu X-carriage-back.

  • Šrouby utáhněte rozumnou silou. Ujistěte se, že nedojde k deformaci / zmáčknutí ložisek mezi tištěnými díly.

 61. Pro následující kroky si prosím připravte: Stahovací páska (5x)
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Stahovací páska (5x)

  • Textilní rukáv 13×490 mm (1×)

  • MMU2S obsahuje textilní oplet pro nejstarší MK3/MK2.5, použijte jej jako náhradu spirálového obalu.

 62. Otevřete jeden z konců textilního rukávu a nasaďte jej na svazek kabelů z extruderu včetně nylonu. Kabely z Hotendu prozatím ponechte stranou. Délka zabalené části by měla být o kousek delší než držák kabelu (cable-holder), cca 5 cm stačí.
  • Otevřete jeden z konců textilního rukávu a nasaďte jej na svazek kabelů z extruderu včetně nylonu.

  • Kabely z Hotendu prozatím ponechte stranou.

  • Délka zabalené části by měla být o kousek delší než držák kabelu (cable-holder), cca 5 cm stačí.

  • Jemně zakruťte rukávem, abyste zmenšili jeho průměr okolo kabelů, šev rukávu směřujte dolů a poté jej zasuňte směrem k extruderu.

  • Vezměte 3 stahovací pásky a prostrčte je skrze spodní řadu děr na držáku (cable-holder).

  • Zakruťte mírně prsty s rukávem (aniž byste zkroutili kabely uvnitř) a utáhněte stahovací pásky.

  • DŮLEŽITÉ: Ustřihněte přesahující část stahovacích pásek pomocí kleští a to co nejblíže hlavičkám. Všimněte si správné polohy jednotlivých hlaviček (lehce mimo střed nalevo).

 63. Postrčte dvě stahovací pásky skrz horní sloty na dílu cable-holder. POZOR! Před utažením stahovacích pásek přidejte kabely z hotendu. Použijte drážku v tištěném dílu pro uspořádání kabeláže. Jakmile přidáte kabely, utáhněte pásky a ustřihněte přesahující části.
  • Postrčte dvě stahovací pásky skrz horní sloty na dílu cable-holder.

  • POZOR! Před utažením stahovacích pásek přidejte kabely z hotendu. Použijte drážku v tištěném dílu pro uspořádání kabeláže.

  • Jakmile přidáte kabely, utáhněte pásky a ustřihněte přesahující části.

  • Otevřete textilní rukáv a vložte kabely od hotendu.

  • Porovnejte vzhled kabeláže s posledním obrázkem.

  • Uspořádání stahovacích pásek bylo otestováno na dvojitém držáku cívek (vstřikolis) (je dodán v kitu a bude nasazen později). Pokud plánujete použít na rámu jiný typ držáku, ujistěte se, že do něj stahovací pásky nenarazí, což by mohlo způsobit chybu při tisku.

 64. Velmi opatrně a především potichu otevřete sáček s Haribo medvídky. Hluk spojený s otevřením může přilákat predátory v okolí!
  • Velmi opatrně a především potichu otevřete sáček s Haribo medvídky. Hluk spojený s otevřením může přilákat predátory v okolí!

  • Rozdělte medvídky do šesti řad podle následujícího schématu (barvy se mohou lišit):

  • Předchozí a tato kapitola byly velmi náročné, zasloužíte si alespoň 25 %.

  • Složení idleru je vcelku snadné, mělo by postačit 10 %.

  • Montáž pulley body vyžaduje vaši pozornost, dopřejte si alespoň 20 % medvídků.

  • Složení elektroniky je poslední kapitola s vyšší náročností, snězte okolo 25 %.

  • Držáky cívek a zásobník jsou snadné na sestavení. Výzkum ukazuje, že stačí 10 % medvídků.

  • Finální kapitola je téměř bez námahy. Zkušený stavitel nebude potřebovat více jak 10 % .

 65. Už máme hotovo? Právě začínáme! Důležitá informace pro ty, kteří již mají MMU2S jednotku složenou. Nepřeskakujte Příručku 3D tiskáře, přečtěte si ji, neboť potřebujete zkalibrovat IR-senzor v extruderu jako ostatní!
  • Už máme hotovo? Právě začínáme!

  • Důležitá informace pro ty, kteří již mají MMU2S jednotku složenou. Nepřeskakujte Příručku 3D tiskáře, přečtěte si ji, neboť potřebujete zkalibrovat IR-senzor v extruderu jako ostatní!

  • Zkontrolujte výsledný vzhled s obrázkem.

  • Nedělejte si starosti s kabely, připojíme je později ;)

  • Máte vše zkontrolované? Posuňme se do kapitoly: 4. Složení Idler-body

Finish Line

16 other people completed this guide.

Dozuki System

Member since: 09/24/2009

768 Guides authored

0 Comments

Add Comment

View Statistics:

Past 24 Hours: 16

Past 7 Days: 38

Past 30 Days: 183

All Time: 3,338