Skip to main content
 1. Dla następnych kroków przygotuj:
  • Dla następnych kroków przygotuj:

  • Adapter-printer-mmu2s (Adapter dźwigni MMU2S)

  • Paczka powinna zawierać tylko jeden, pomarańczowy adapter. Jeśli masz części wydrukowane przez siebie, to nie używaj wersji z otworem na kulkę stalową.

 2. Wsuń adapter pod kątem, najpierw od strony silnika.
  • Wsuń adapter pod kątem, najpierw od strony silnika.

  • Dociśnij go w dół i sprawdź, czy górna powierzchnia jest zrównana z powierzchnią ekstrudera.

  • NIE UŻYWAJ żadnej śruby aby przymocować adapter dźwigni MMU2 (Adapter-printer-mmu2). Powinien utrzymywać się w korpusie ekstrudera.

 3. Dla następnych kroków przygotuj:
  • Dla następnych kroków przygotuj:

  • Śruba M3x18 (1x)

  • Śruba M3x10 (1x)

  • Nakrętka M3n (1x)

  • FS-cover-mmu2s (pokrywa czujnika filamentu MMU2S) (1x)

  • IR-sensor-holder-mmu2s (uchwyt czujnika IR MMU2S) (1x)

  • IR-sensor-cover-mmu2s (pokrywa czujnika IR MMU2S) (1x)

  • Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji

 4. Dla następnych kroków przygotuj:
  • Dla następnych kroków przygotuj:

  • Prusa IR-sensor (czujnik IR) (1x)

  • Śruba M2x8 (1x)

  • POSTĘPUJ OSTROŻNIE z czujnikiem filamentu, nie dotykaj powierzchni czarnej płytki drukowanej ani przylutowanych elementów. Trzymaj czujnik za krawędzie.

  • Montaż możesz przeprowadzić w pobliżu ekstrudera, nie ma potrzeby wyciągania przewodu czujnika IR. Jednak dla lepszej prezentacji, niektóre z etapów zostały pokazane z daleka od drukarki.

  • MK3S/MK2.5S i MMU2S używają tego samego czujnika IR, jednak różnią się miejscem jego montażu w ekstruderze.

 5. Najpierw pociągnij delikatnie przewód czujnika IR w górę, aby zapewnić sobie trochę luzu podczas montażu części drukowanych. W tym samym czasie obserwuj drugi koniec owijki tekstylnej - jeśli złącze przewodu schowa się w owijce, to znaczy, że zabrakło przewodu ;) Weź mniejsze złącze BEZ CZUJNIKA i ostrożnie przeciągnij przez uchwyt czujnika IR (IR-sensor-holder-mmu2s).
  • Najpierw pociągnij delikatnie przewód czujnika IR w górę, aby zapewnić sobie trochę luzu podczas montażu części drukowanych. W tym samym czasie obserwuj drugi koniec owijki tekstylnej - jeśli złącze przewodu schowa się w owijce, to znaczy, że zabrakło przewodu ;)

  • Weź mniejsze złącze BEZ CZUJNIKA i ostrożnie przeciągnij przez uchwyt czujnika IR (IR-sensor-holder-mmu2s).

  • Po przejściu złącza na drugą stronę, podłącz przewód do czujnika.

  • Upewnij się, że zawleczka jest skierowana ku górze.

  • Czujnik musi być skierowany w dół.

  • Ilustracje pokazują przewód czujnika dla MK3S, jednak procedura dla MK2.5S jest taka sama. Tak samo jest w kolejnych etapach instrukcji.

 6. Weź czujnik IR i umieść go w uchwycie, upewniając się, że jest umieszczony w tym samym kierunku, jak na ilustracji. Umieść pokrywę na szczycie. Jest on asymetryczna - zobacz ilustrację. Mniejsza szpara w pokrywie powinna znaleźć się po lewej stronie. Przykręć czujnik i pokrywę przy pomocy śruby M2x8.
  • Weź czujnik IR i umieść go w uchwycie, upewniając się, że jest umieszczony w tym samym kierunku, jak na ilustracji.

  • Umieść pokrywę na szczycie. Jest on asymetryczna - zobacz ilustrację. Mniejsza szpara w pokrywie powinna znaleźć się po lewej stronie.

  • Przykręć czujnik i pokrywę przy pomocy śruby M2x8.

 7. Ostrożnie umieść przewód w kanałku - upewnij się, że jest wsunięty do końca. Weź pokrywę czujnika filamentu MMU2S (FS-cover-mmu2s) i umieść w niej nakrętkę M3n. Wsuń uchwyt na pokrywę i upewnij się, że jest dosunięty do końca. W innym przypadku otwory nie pokryją się ze sobą.
  • Ostrożnie umieść przewód w kanałku - upewnij się, że jest wsunięty do końca.

  • Weź pokrywę czujnika filamentu MMU2S (FS-cover-mmu2s) i umieść w niej nakrętkę M3n.

  • Wsuń uchwyt na pokrywę i upewnij się, że jest dosunięty do końca. W innym przypadku otwory nie pokryją się ze sobą.

  • Dokręć obydwie części do siebie przy pomocy śruby M3x10. Na ilustracji pokazany jest właściwy otwór.

  • Zmontowany zespół czujnika IR jest nazywany "kominem" w Podręczniku.

  • Porada: Jeśli nie dosięga nakrętki, to możesz przyciągnąć ją wkręcając z drugiej strony dłuższą śrubę z woreczka z częściami zapasowymi.

 8. Nałóż zmontowany zespół czujnika IR na górną część ekstrudera. Wyrównaj lewą krawędź z krawędzią korpusu ekstrudera.
  • Nałóż zmontowany zespół czujnika IR na górną część ekstrudera.

  • Wyrównaj lewą krawędź z krawędzią korpusu ekstrudera.

  • Dokręć części do siebie przy użyciu śruby M3x18.

  • Ostrożnie pociągnij przewód w dół, aż pętelka nie zniknie, jednak nie napinaj go.

  • Następnie wsuń śrubę M3x40.

  • Sprawdź, czy pomiędzy elementami nie ma szpar.

 9. Dokręć obydwie śruby M3x40 upewniając się, że części są ze sobą wyrównane. Dokręć obydwie śruby M3x10 mocujące korpus ekstrudera (Extruder-body) i wózek osi X (X-carriage). Jednak zanim to zrobisz, upewnij się, że żaden z przewodów nie jest przyszczypnięty pomiędzy obydwoma częściami - w wózku osi X jest przygotowany kanałek na przewody.
  • Dokręć obydwie śruby M3x40 upewniając się, że części są ze sobą wyrównane.

  • Dokręć obydwie śruby M3x10 mocujące korpus ekstrudera (Extruder-body) i wózek osi X (X-carriage). Jednak zanim to zrobisz, upewnij się, że żaden z przewodów nie jest przyszczypnięty pomiędzy obydwoma częściami - w wózku osi X jest przygotowany kanałek na przewody.

 10. Wentylator ma dwie strony, na jednej z nich jest naklejka Noctua. Upewnij się, że naklejka jest skierowana w stronę ekstrudera. Stwórz małego zawijasa z przewodu. Upewnij się, że czarna koszulka termokurczliwa, zabezpieczająca przewody, znajduje się przy krawędzi obudowy wentylatora. Dosuń wentylator do wózka osi X i DELIKATNIE WSUŃ przewody przy użyciu klucza imbusowego. Zanim dosuniesz wentylator do lewej strony, ułóż przewód w kanałku w wózku osi X.
  • Wentylator ma dwie strony, na jednej z nich jest naklejka Noctua. Upewnij się, że naklejka jest skierowana w stronę ekstrudera.

  • Stwórz małego zawijasa z przewodu. Upewnij się, że czarna koszulka termokurczliwa, zabezpieczająca przewody, znajduje się przy krawędzi obudowy wentylatora.

  • Dosuń wentylator do wózka osi X i DELIKATNIE WSUŃ przewody przy użyciu klucza imbusowego. Zanim dosuniesz wentylator do lewej strony, ułóż przewód w kanałku w wózku osi X.

  • Przykręć wentylator używając tych śrub:

  • M3x14 (3x)

  • Śruba M3x18 (1x)

  • Śruba M3x18 mocuje również dyszę wentylatora wydruku. Umieść ją z powrotem na miejscu, jeśli wypadła.

 11. Dla następnych kroków przygotuj: Extruder-idler-mmu2s (dźwignia dociskowa MMU2S) (1x) Koło zębate Bondtech BEZ OTWORU na wkręt dociskowy (1x)
  • Dla następnych kroków przygotuj:

  • Extruder-idler-mmu2s (dźwignia dociskowa MMU2S) (1x)

  • Koło zębate Bondtech BEZ OTWORU na wkręt dociskowy (1x)

  • Łożysko (2x) może znajdować się w otworze koła zębatego

  • Wałek (1x)

  • Nakrętka M3n (1x)

  • Śruba M3x40 (2x)

  • Sprężyna dźwigni dociskowej (1x) Wsuń sprężynę na śrubę (śruba ze sprężyną mogą być w ekstruderze)

 12. Umieść obydwa łożyska w kole zębatym. Uważaj, mogą się wysunąć podczas montażu.
  • Umieść obydwa łożyska w kole zębatym. Uważaj, mogą się wysunąć podczas montażu.

 13. Umieść nakrętkę M3n w dźwigni dociskowej MMU2S (Extruder-idler-mmu2s). Użyj techniki wciągania nakrętki. Umieść koło zębate w dźwigni dociskowej tak, jak jest to pokazane na ilustracji.
  • Umieść nakrętkę M3n w dźwigni dociskowej MMU2S (Extruder-idler-mmu2s).

  • Użyj techniki wciągania nakrętki.

  • Umieść koło zębate w dźwigni dociskowej tak, jak jest to pokazane na ilustracji.

  • Wsuń wałek koła zębatego. Użyj odpowiedniej siły, aby NIE USZKODZIĆ wydrukowanej części.

  • Spróbuj obrócić koło zębate palcami i upewnij się, że możesz to zrobić się bez przeszkód.

 14. Dla tego kroku przygotuj:' Śruba M3x40 (1x) Umieść dźwignię dociskową ekstrudera MMU2S (Extruder-idler-mmu2s) na miejscu i przykręć ją przy użyciu śruby M3x40.
  • Dla tego kroku przygotuj:'

  • Śruba M3x40 (1x)

  • Umieść dźwignię dociskową ekstrudera MMU2S (Extruder-idler-mmu2s) na miejscu i przykręć ją przy użyciu śruby M3x40.

  • Nie dokręcaj śruby zbyt mocno - służy ona jako wałek dla dźwigni dociskowej. Sprawdź, czy dźwignia może się swobodnie poruszać (zakres ruchu jest jednak dość mały).

  • Użyj śruby M3x40 ze sprężyną aby docisnąć dźwignię.

  • Przytrzymaj dźwignię ekstrudera z drugiej strony, aż śruba dosięgnie nakrętki. Ze względu na to, że zastosowaliśmy pojedynczą śrubę, musisz dokręcić ją mocno. Główka śruby powinna być zrównana z częścią drukowaną, lub poniżej jej powierzchni.

 15. Obróć tylną pokrywę wózka osi X (X-carriage-back) i dosuń ostrożnie do ekstrudera. Upewnij się, że żaden z przewodów nie jest przyszczypnięty pomiędzy obydwoma częściami!!!
  • Obróć tylną pokrywę wózka osi X (X-carriage-back) i dosuń ostrożnie do ekstrudera. Upewnij się, że żaden z przewodów nie jest przyszczypnięty pomiędzy obydwoma częściami!!!

  • Dokręć wszystkie cztery śruby M3x10.

  • Dokręć śruby z rozsądną siłą - nie zdeformuj ani nie ściśnij łożyska pomiędzy częściami drukowanymi.

 16. Dla następnych kroków przygotuj:
  • Dla następnych kroków przygotuj:

  • Opaska zaciskowa (5x)

  • Od tego momentu występują różnice w ekstruderze MK2.5S! Przejdź do innego rozdziału i wróć tutaj. Prowadzenie przewodów ekstrudera MK2.5S Podążaj za instrukcjami w tamtym rozdziale do samego końca, poza przewodami potrzebujesz jeszcze jednej części drukowanej.

 17. Delikatnie skręć owijkę tekstylną aby zacisnąć ją na wiązce przewodów i przesuń ją w kierunku ekstrudera. Weź 3 opaski zaciskowe i wsuń je w otwory w dolnym rzędzie uchwytu przewodów (cable-holder). Obróć owijkę jeszcze raz (nie skręcając przewodów) i zaciśnij opaski.
  • Delikatnie skręć owijkę tekstylną aby zacisnąć ją na wiązce przewodów i przesuń ją w kierunku ekstrudera.

  • Weź 3 opaski zaciskowe i wsuń je w otwory w dolnym rzędzie uchwytu przewodów (cable-holder).

  • Obróć owijkę jeszcze raz (nie skręcając przewodów) i zaciśnij opaski.

  • WAŻNE: Obetnij każdą z opasek tak blisko główki, jak to możliwe. Zauważ, że główki powinny być skierowane we właściwą stronę - lekko w lewo.

  • Weź dwie opaski i przepchnij je przez górne otwory uchwytu przewodów (cable-holder). Dodaj przewody z hotendu i ułóż je w kanałku w części drukowanej, nastepnie zaciśnij opaski i obetnij ich końcówki.

 18. Ostrożnie i po cichu otwórz paczkę z misiami Haribo. Szelest może zwabić okoliczne drapieżniki!
  • Ostrożnie i po cichu otwórz paczkę z misiami Haribo. Szelest może zwabić okoliczne drapieżniki!

  • Ułóż misie w sześciu rzędach, zgodnie z pokazanym wzorem (kolory mogą się różnić):

  • Poprzedni i obecny rozdział były bardzo trudne, potrzebujesz co najmniej 25% wszystkich żelków.

  • Montaż dźwigni dociskowej jest dość łatwy, 10% wystarczy.

  • Montaż bębna dociskowego wymaga skupienia, zjedz nie więcej niż 20% wszystkich żelków.

  • Montaż elektroniki jest ostatnim rozdziałem, z wysokim stopniem trudności - zjedz 25%'.

  • Uchwyty na szpulę z buforem są proste w montażu. Nasze badania wykazały, że 10%' wystarczy.

  • Kontrola przed pierwszym uruchomieniem nie wymaga praktycznie żadnego wysiłki. Doświadczeni użytkownicy nie będą potrzebować więcej niż 10%.

 19. Czy już dotarliśmy do końca? Dopiero się rozkręcamy! Ważna informacja dla tych, którzy aktualizują MMU2 do MMU2S (jednostka MMU2S jest już zmontowana) - możesz przejść do 6. Electronics and MMU2S unit assembly (Krok 23)
  • Czy już dotarliśmy do końca? Dopiero się rozkręcamy!

  • Ważna informacja dla tych, którzy aktualizują MMU2 do MMU2S (jednostka MMU2S jest już zmontowana) - możesz przejść do 6. Electronics and MMU2S unit assembly (Krok 23)

  • Sprawdź po raz ostatni poprawność montażu - porównaj z ilustracją.

  • Nie przejmuj się przewodem - podłączymy go później ;)

  • Wszystko sprawdzone? Przejdźmy do: 4. Montaż bębna dociskowego

Finish Line

2 other people completed this guide.

Dozuki System

Member since: 09/24/2009

768 Guides authored

0 Comments

Add Comment

View Statistics:

Past 24 Hours: 0

Past 7 Days: 8

Past 30 Days: 37

All Time: 369