Skip to main content
 1. Pro následující kroky si prosím připravte:
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Adapter-printer-mmu2s

  • V balení by měl být pouze adaptér oranžové barvy. Pokud jste si díly tiskli sami, nepoužívejte díl ve verzi s dírou pro kovovou kuličku.

 2. Adaptér vložte pod úhlem. Nejprve stranou u motoru.
  • Adaptér vložte pod úhlem. Nejprve stranou u motoru.

  • Zatlačte adaptér směrem dolů a zkontrolujte, zda horní plocha adaptéru lícuje s extruderem.

  • NEPOUŽÍVEJTE žádný šroub pro zajištění dílu Adapter-printer-mmu2s. Měl by držet uvnitř Extruder-body samovolně.

 3. Pro následující kroky si prosím připravte:
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Šroub M3x18 (1x)

  • Šroub M3x10 (1x)

  • Matka M3n (1x)

  • FS-cover-mmu2s (1x)

  • IR-sensor-holder-mmu2s (1x)

  • IR-sensor-cover-mmu2s (1x)

  • Seznam pokračuje v dalším kroku...

 4. Pro následující kroky si prosím připravte:
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Prusa IR-senzor (1x)

  • Šroub M2x8 (1x)

  • BUĎTE OPATRNÍ při manipulaci se senzorem, nedotýkejte se černé desky ani čipů na ní. Desku držte za boční hrany.

  • Následná montáž by měla být provedena blízko extruderu. Není nutné vytahovat kabel IR-senzoru. Pro lepší názornost tohoto návodu byly některé části sestavy postaveny odděleně od tiskárny.

  • MK3S/MK2.5S a MMU2S sdílejí stejnou generaci IR-senzoru, liší se jen v pozici uvnitř extruderu.

 5. Nejdříve vytáhněte kabel IR-senzoru směrem nahoru, abyste měli dostatek volného prostoru pro montáž tištěných dílů. Současně sledujte druhý konec textilního opletu, pokud za kabel zatáhnete příliš, konektor zmizí v opletu ;) Vezměte menší konektor a opatrně jej provlečte skrz díl IR-sensor-holder-mmu2s.
  • Nejdříve vytáhněte kabel IR-senzoru směrem nahoru, abyste měli dostatek volného prostoru pro montáž tištěných dílů. Současně sledujte druhý konec textilního opletu, pokud za kabel zatáhnete příliš, konektor zmizí v opletu ;)

  • Vezměte menší konektor a opatrně jej provlečte skrz díl IR-sensor-holder-mmu2s.

  • Jakmile prostrčíte kabel skrz, připojte k němu senzor.

  • Ujistěte se, že pojistný mechanismus na konektoru je směrem vzhůru.

  • Senzor musí být natočený směrem dolů.

  • Na obrázku je kabel pro MK3S IR-senzor, ale použijte shodný postup i pro MK2.5S kabel. To platí pro celý manuál.

 6. Vezměte IR-senzor a umístěte jej do držáku. Dbejte na správnou orientaci. Viz obrázek. Vezměte krytku a umístěte jí na vrch. Krytka je asymetrická, podívejte se na obrázek. Menší prohlubeň v krytce by měla být na levé straně. Přišroubujte IR-senzor společně s krytkou pomocí šroubu M2x8.
  • Vezměte IR-senzor a umístěte jej do držáku. Dbejte na správnou orientaci. Viz obrázek.

  • Vezměte krytku a umístěte jí na vrch. Krytka je asymetrická, podívejte se na obrázek. Menší prohlubeň v krytce by měla být na levé straně.

  • Přišroubujte IR-senzor společně s krytkou pomocí šroubu M2x8.

 7. Opatrně vložte kabel do drážky a ujistěte se, že je kabel v rážce v celé délce dílu. Vezměte díl FS-cover-mmu2s a vtlačte do něj matku M3n. Nasuňte držák na krytku. Opět se ujistěte, že kabel je skovaný v drážce. Jinak otvory pro šrouby nebudou správně lícovat.
  • Opatrně vložte kabel do drážky a ujistěte se, že je kabel v rážce v celé délce dílu.

  • Vezměte díl FS-cover-mmu2s a vtlačte do něj matku M3n.

  • Nasuňte držák na krytku. Opět se ujistěte, že kabel je skovaný v drážce. Jinak otvory pro šrouby nebudou správně lícovat.

  • Sešroubujte oba díly šroubem M3x10. Podívejte se na obrázek, který otvor použít.

  • Celá tato sestava IR-senzoru se v příručce nazývá také jako "komínek".

  • Tip: Pokud nemůžete na matku dosáhnout, zkuste jí vtáhnout pomocí celozávitového šroubu, který naleznete v pytlíku s náhradním spojovacím materiálem.

 8. Umístěte sestavu FS-cover na vrch extruderu. Zarovnejte levou hranu s tělem extruderu.
  • Umístěte sestavu FS-cover na vrch extruderu.

  • Zarovnejte levou hranu s tělem extruderu.

  • Pomocí šroubu M3x18 spojte díly k sobě.

  • Opatrně kabel vtáhněte dovnitř, dokud smyčka zcela nezmizí. Kabel však nenapínejte.

  • Dokončete montáž senzoru vložením a dotažením šroubu M3x40.

  • Ujistěte se, že mezi díly není mezera.

 9. Utáhněte oba šrouby M3x40, před dotažením zkontrolujte, zda jsou vytištěné díly zarovnány. Utáhněte oba šrouby M3x10 mezi dílem Extruder-body a X-carriage. Než tak učiníte, ujistěte se, že mezi plastovými díly nejsou žádné kabely. V dílu X-carriage je pro všechny kabely drážka.
  • Utáhněte oba šrouby M3x40, před dotažením zkontrolujte, zda jsou vytištěné díly zarovnány.

  • Utáhněte oba šrouby M3x10 mezi dílem Extruder-body a X-carriage. Než tak učiníte, ujistěte se, že mezi plastovými díly nejsou žádné kabely. V dílu X-carriage je pro všechny kabely drážka.

 10. Ventilátor má dvě strany, na jedné z nich je nálepka Noctua. Ujistěte se, že tato strana směřuje dovnitř extruderu. Nejprve na kabelu vytvořte smyčku. Ujistěte se, že černý ochranný obal je zarovnaný přibližně s okrajem ventilátoru. Viz obrázek. Posouvejte ventilátor po dílu X-carriage a OPATRNĚ VTLAČTE kabel do drážky pomocí inbusového klíče. Než zatlačíte ventilátor úplně doleva, umístěte kabel do drážky v dílu X-carriage.
  • Ventilátor má dvě strany, na jedné z nich je nálepka Noctua. Ujistěte se, že tato strana směřuje dovnitř extruderu.

  • Nejprve na kabelu vytvořte smyčku. Ujistěte se, že černý ochranný obal je zarovnaný přibližně s okrajem ventilátoru. Viz obrázek.

  • Posouvejte ventilátor po dílu X-carriage a OPATRNĚ VTLAČTE kabel do drážky pomocí inbusového klíče. Než zatlačíte ventilátor úplně doleva, umístěte kabel do drážky v dílu X-carriage.

  • Upevněte ventilátor pomocí těchto šroubů:

  • M3x14 (3x)

  • M3x18 (1x)

  • Šroub M3x18 drží také díl fan-shroud. Jestliže díl fan-shroud vypadl, umístěte jej zpět.

 11. Pro následující kroky si prosím připravte: Extruder-idler-mmu2s (1x) Kolečko Bondtech BEZ UTAHOVACÍHO ČERVÍKU (1x)
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Extruder-idler-mmu2s (1x)

  • Kolečko Bondtech BEZ UTAHOVACÍHO ČERVÍKU (1x)

  • Bearing (2x) mohou být uvnitř podávacího kolečka

  • Osička pro Bondtech (1x)

  • Matka M3n (1x)

  • Šroub M3x40 (2x)

  • Přítlačná pružinka (1x) nasuňte pružinu na šroub. Šroub s pružinou již může být v extruderu.

 12. Vložte obě ložiska do ozubeného kolečka. Dejte pozor na to, že vám mohou během montáže vypadnout.
  • Vložte obě ložiska do ozubeného kolečka. Dejte pozor na to, že vám mohou během montáže vypadnout.

 13. Vložte M3n matky do dílu Extruder-idler-mmu2s. Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu. Vložte ozubené kolečko do tištěného dílu jako na obrázku.
  • Vložte M3n matky do dílu Extruder-idler-mmu2s.

  • Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.

  • Vložte ozubené kolečko do tištěného dílu jako na obrázku.

  • Vsuňte osičku skrze obě součástky. Použijte přiměřenou sílu, jinak ZLOMÍTE tištěný díl.

  • Položte prst na ložisko a ujistěte se, že s ním můžete volně otáčet.

 14. Pro tento krok si prosím připravte: Šroub M3x40 (1x) Vložte díl Extruder-idler-mmu2s na místo a zajistěte ho šroubem M3x40.
  • Pro tento krok si prosím připravte:

  • Šroub M3x40 (1x)

  • Vložte díl Extruder-idler-mmu2s na místo a zajistěte ho šroubem M3x40.

  • Utáhněte šroub velmi lehce a s citem. Slouží jako hřídel pro idler (kladku). Po utažení zkontrolujte, že se idler může volně pohybovat (rozsah pohybu je malý).

  • Použijte šroub M3x40 s pružinkou, který vytvoří přítlak extruder idleru.

  • Na druhé straně si přidržte díl Extruder-idler, dokud se šroub nechytne v matce. Vzhledem k tomu, že je použit pouze jeden přitlačný šroub, musíte jím vytvořit dostatečný přítlak. Hlava šroubu by měla být zarovnaná s plastovým dílem nebo mírně pod povrchem.

 15. Otočte díl X-carriage-back zpět a s citem ho přitlačte k extruderu. Ujistěte se, že mezi díly nejsou skřípnuté žádné kabely!!!
  • Otočte díl X-carriage-back zpět a s citem ho přitlačte k extruderu. Ujistěte se, že mezi díly nejsou skřípnuté žádné kabely!!!

  • Utáhněte všechny čtyři šrouby M3x10.

  • Šrouby utáhněte rozumnou silou. Ujistěte se, že nedojde k deformaci / zmáčknutí ložisek mezi tištěnými díly.

 16. Pro následující kroky si prosím připravte:
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Stahovací páska (5x)

  • Extruder pro MK2.5S se od této chvíle liší! Prosím pokračujte jinou kapitolu a poté se sem vraťte. Organizace kabelů extruderu MK2.5S Řiďte se pokyny v kapitole až do konce. Kromě kabelů je třeba přidat ještě jeden tištěný díl.

 17. Jemně zakruťte rukávem, abyste zmenšili jeho průměr okolo kabelů a poté jej zasuňte směrem k extruderu. Vezměte 3 stahovací pásky a prostrčte je skrze spodní řadu děr na držáku (cable-holder). Zakruťte mírně prsty s rukávem (aniž byste zkroutili kabely uvnitř) a utáhněte stahovací pásky.
  • Jemně zakruťte rukávem, abyste zmenšili jeho průměr okolo kabelů a poté jej zasuňte směrem k extruderu.

  • Vezměte 3 stahovací pásky a prostrčte je skrze spodní řadu děr na držáku (cable-holder).

  • Zakruťte mírně prsty s rukávem (aniž byste zkroutili kabely uvnitř) a utáhněte stahovací pásky.

  • DŮLEŽITÉ: Ustřihněte přesahující část stahovacích pásek pomocí kleští a to co nejblíže hlavičkám. Všimněte si správné polohy jednotlivých hlaviček (lehce mimo střed nalevo).

  • Použijte dvě stahovací pásky a provlečte je přes horní otvory na držáku kabelů. Do prohlubně v tištěné části umístěte kabely od hotendu a stahovací pásky utáhněte. Odstřihněte zbývající části stahovacích pásek.

 18. Velmi opatrně a především potichu otevřete sáček s Haribo medvídky. Hluk spojený s otevřením může přilákat predátory v okolí!
  • Velmi opatrně a především potichu otevřete sáček s Haribo medvídky. Hluk spojený s otevřením může přilákat predátory v okolí!

  • Rozdělte medvídky do šesti řad podle následujícího schématu (barvy se mohou lišit):

  • Předchozí a tato kapitola byly velmi náročné, zasloužíte si alespoň 25 %.

  • Složení idleru je vcelku snadné, mělo by postačit 10 %.

  • Montáž pulley body vyžaduje vaši pozornost, dopřejte si alespoň 20 % medvídků.

  • Složení elektroniky je poslední kapitola s vyšší náročností, snězte okolo 25 %.

  • Držáky cívek a zásobník jsou snadné na sestavení. Výzkum ukazuje, že stačí 10 % medvídků.

  • Finální kapitola je téměř bez námahy. Zkušený stavitel nebude potřebovat více jak 10 % .

 19. Už máme hotovo? Právě začínáme! Důležitá informace pro ty, kteří již mají MMU2S jednotku složenou. Nepřeskakujte Příručku 3D tiskáře, přečtěte si ji, neboť potřebujete zkalibrovat IR-senzor v extruderu jako ostatní!
  • Už máme hotovo? Právě začínáme!

  • Důležitá informace pro ty, kteří již mají MMU2S jednotku složenou. Nepřeskakujte Příručku 3D tiskáře, přečtěte si ji, neboť potřebujete zkalibrovat IR-senzor v extruderu jako ostatní!

  • Zkontrolujte výsledný vzhled s obrázkem.

  • Nedělejte si starosti s kabelem, připojíme ho později ;)

  • Máte vše zkontrolované? Posuňme se do kapitoly: 4. Složení Idler-body

Finish Line

9 other people completed this guide.

Dozuki System

Member since: 09/24/2009

768 Guides authored

0 Comments

Add Comment

View Statistics:

Past 24 Hours: 15

Past 7 Days: 52

Past 30 Days: 224

All Time: 2,521