Skip to main content
 1. Než budeme pokračovat, musíme zakroutit textilní oplet. Tím docílíme toho, aby kabely během tisku nevypadly.
  • Než budeme pokračovat, musíme zakroutit textilní oplet. Tím docílíme toho, aby kabely během tisku nevypadly.

  • Pomocí prstů opatrně zakruťte oplet, nikoliv však kabely uvnitř. Výsledkem bude několik ovinutí.

  • Při kroucení opletu dochází ke zkrácení jeho délky. V následujících krocích může být potřeba oplet lehce povolit a opět jej prodloužit.

 2. Ujistěte se, že kabely od hotendu se nedotýkají a nenaráží do podložky (heatbed).
  • Ujistěte se, že kabely od hotendu se nedotýkají a nenaráží do podložky (heatbed).

  • Současným otáčením obou trapézových tyčí posouvejte osu X ručně směrem dolů, dokud se tryska skoro nedotkne podložky (heatbed).

  • V případě, že se senzor P.I.N.D.A. dotkne podložky dříve než tryska, posuňte senzor o kousek nahoru.

  • Ujistěte se, že mezi šroubem v podložce a kabely je mezera. Mezera by měla být 2-3 mm, Ocelový tiskový plát přidá další 1 mm.

  • V případě, že kabely škrtají o šroub, zatlačte kabely nahoru k extruderu.

  • V případě, že kabely již nelze více upravit, povolte šroub M3x10 a použijte náhradní matku M3n, kterou nasaďte na šroub a zkraťte tak délku závitu. Šroub poté vraťte zpět.

 3. Zasuňte nylonovou strunu do slotu. Ujistěte se, že filament netlačí na kabeláž motorů, což by indikovalo, že je příliš dlouhý a bude potřeba částečně povolit textilní oplet a zatlačit filament nahoru. Nasuňte oplet do držáku alespoň na 3/4 jeho výšky.
  • Zasuňte nylonovou strunu do slotu.

  • Ujistěte se, že filament netlačí na kabeláž motorů, což by indikovalo, že je příliš dlouhý a bude potřeba částečně povolit textilní oplet a zatlačit filament nahoru.

  • Nasuňte oplet do držáku alespoň na 3/4 jeho výšky.

  • Znovu se ujistěte, že nylonová struna netlačí na kabeláž motorů a bude-li třeba, povolte částečně textilní oplet a zatlačte strunu nahoru.

  • V závislosti na verzi vaší Einsy použijte stahovací pásku nebo Extruder-cable-clip a dva šrouby M3x10 pro upevnění kabelového svazku.

 4. IMPORTANT: Connecting the filament sensor cable properly is crucial. If you don't follow the instructions properly, you will burn the sensor!!! DON'T CONNECT THE CABLE NOW, wait for the next step!!! To ensure the cable is connected properly we are introducing a new part called "plug-aligner". It is part of the printable parts and also included in the MK3 to MK3S upgrade G-codes. If you don't have it by now, please check at least the correct position of the cable connectors. You can print the part later, connectors can be plugged without it.
  • IMPORTANT: Connecting the filament sensor cable properly is crucial. If you don't follow the instructions properly, you will burn the sensor!!!

  • DON'T CONNECT THE CABLE NOW, wait for the next step!!!

  • To ensure the cable is connected properly we are introducing a new part called "plug-aligner". It is part of the printable parts and also included in the MK3 to MK3S upgrade G-codes. If you don't have it by now, please check at least the correct position of the cable connectors. You can print the part later, connectors can be plugged without it.

  • In case you have printed the plug-aligner, gently push it in. The notch should be oriented up, like in the picture.

  • There are two rows of pins in the connector:

  • Lower row (for MK3S) use these pins to connect the IR-sensor.

  • Upper row (for MMU2S) these pins won't be used in this manual.

 5. Zapojte kabely z Extruderu Napájení topení na trysce (červený kabel | č. 1)
  • Zapojte kabely z Extruderu

  • Napájení topení na trysce (červený kabel | č. 1)

  • Ventilátor hotendu (černý kabel | č .2)

  • Tiskový ventilátor (červená bužírka | č. 3)

  • Kabel IR-senzoru je orientovaný dvěmi kabely doprava (č. 4) !!! POUŽIJTE SPODNÍ ŘADU PINŮ !!!

  • Motor Extruderu (žlutý štítek s písmenem "E" | č. 5)

  • Termistor Extruderu (zeleno žlutá bužírka | č. 6)

  • Kabel senzoru P.I.N.D.A. (č. 7)

 6. Zkontrolujte zapojení elektroniky podle obrázku. Ujistěte se, že je kabel od senzoru filamentu zapojen do všech pinů! Posunutý konektor může způsobit permanentní poškození senzoru.
  • Zkontrolujte zapojení elektroniky podle obrázku.

  • Ujistěte se, že je kabel od senzoru filamentu zapojen do všech pinů! Posunutý konektor může způsobit permanentní poškození senzoru.

 7. Pro tento krok si prosím připravte: Šroub M3x40 (1x)
  • Pro tento krok si prosím připravte:

  • Šroub M3x40 (1x)

  • Zavřete dvířka krytu elektroniky (Einsy-door).

  • Ujistěte se, že žádný kabel není přivřený mezi dvířky a krytem elektroniky!

  • Utáhněte šroub M3x40.

 8. Gratulujeme, právě jste upgradovali svoji 3D tiskárnu na Original Prusa i3 MK3S!
  • Gratulujeme, právě jste upgradovali svoji 3D tiskárnu na Original Prusa i3 MK3S!

  • Už máte skoro hotovo... Stačí dokončit kapitolu 5. Finále

Finish Line

17 other people completed this guide.

Dozuki System

Member since: 09/24/2009

768 Guides authored

0 Comments

Add Comment

View Statistics:

Past 24 Hours: 2

Past 7 Days: 24

Past 30 Days: 145

All Time: 1,721