Skip to main content
 1. Než budeme pokračovat, musíme zakroutit textilní oplet. Tím docílíme toho, aby kabely během tisku nevypadly.
  • Než budeme pokračovat, musíme zakroutit textilní oplet. Tím docílíme toho, aby kabely během tisku nevypadly.

  • Pomocí prstů opatrně zakruťte oplet, nikoliv však kabely uvnitř. Výsledkem bude několik ovinutí.

  • Při kroucení opletu dochází ke zkrácení jeho délky. V následujících krocích může být potřeba oplet lehce povolit a opět jej prodloužit.

 2. Ujistěte se, že kabely od hotendu se nedotýkají a nenaráží do podložky (heatbed).
  • Ujistěte se, že kabely od hotendu se nedotýkají a nenaráží do podložky (heatbed).

  • Osu X posouvejte ručně směrem dolů, dokud se tryska skoro nedotkne podložky (hetabed).

  • V případě, že se senzor P.I.N.D.A. dotkne podložky dříve než tryska, posuňte senzor o kousek nahoru.

  • Ujistěte se, že mezi šroubem v podložce a kabely je mezera. Mezera by měla být 2-3 mm, Ocelový tiskový plát přidá další 1 mm.

  • V případě, že kabely škrtají o šroub, zatlačte kabely nahoru k extruderu.

  • V případě, že kabely již nelze více upravit, povolte šroub M3x10 a použijte náhradní matku M3n, kterou nasaďte na šroub a zkraťte tak délku závitu. Šroub poté vraťte zpět.

 3. Zasuňte nylonovou strunu do slotu. Ujistěte se, že filament netlačí na kabeláž motorů, což by indikovalo, že je příliš dlouhý a bude potřeba částečně povolit textilní oplet a zatlačit filament nahoru. Nasuňte oplet do držáku alespoň na 3/4 jeho výšky.
  • Zasuňte nylonovou strunu do slotu.

  • Ujistěte se, že filament netlačí na kabeláž motorů, což by indikovalo, že je příliš dlouhý a bude potřeba částečně povolit textilní oplet a zatlačit filament nahoru.

  • Nasuňte oplet do držáku alespoň na 3/4 jeho výšky.

  • Znovu se ujistěte, že nylonová struna netlačí na kabeláž motorů a bude-li třeba, povolte částečně textilní oplet a zatlačte strunu nahoru.

  • Použijte díl Extruder-cable-clip a dva šrouby M3x10 pro uchycení svazku kabeláže.

 4. DŮLEŽITÉ: Správné připojení kabelu filament senzoru je zásadní. Pokud nebudete postupovat přesně podle návodu, senzor spálíte!!!' KABEL NYNÍ NEPŘIPOJUJTE, počkejte na další krok!!! Abychom zajistili správné připojení kabelu, vytvořili jsme nový díl zvaný "plug-aligner", který je nyní dodáván ke všem tiskárnám MK3S.
  • DŮLEŽITÉ: Správné připojení kabelu filament senzoru je zásadní. Pokud nebudete postupovat přesně podle návodu, senzor spálíte!!!'

  • KABEL NYNÍ NEPŘIPOJUJTE, počkejte na další krok!!!

  • Abychom zajistili správné připojení kabelu, vytvořili jsme nový díl zvaný "plug-aligner", který je nyní dodáván ke všem tiskárnám MK3S.

  • V případě, že díl plug-aligner vypadl během přepravy, opatrně jej zatlačte zpět. Zářez by měl být orientován nahoru, stejně jako na obrázku.

  • V konektoru jsou dvě řady pinů:

  • Spodní řada (pro MK3S) použije tyto piny k připojení IR-senzoru.

  • Vrchní řada (pro MMU2S) tyto piny nebudou v tomto návodu použity.

 5. Zapojte kabely z Extruderu Napájení topení na trysce (červený kabel | č. 1)
  • Zapojte kabely z Extruderu

  • Napájení topení na trysce (červený kabel | č. 1)

  • Ventilátor hotendu (černý kabel | č .2)

  • Tiskový ventilátor (červená bužírka | č. 3)

  • Kabel IR-senzoru je orientovaný dvěmi kabely doprava (č. 4) !!! POUŽIJTE SPODNÍ ŘADU PINŮ !!!

  • Motor Extruderu (žlutý štítek s písmenem "E" | č. 5)

  • Termistor Extruderu (zeleno žlutá bužírka | č. 6)

  • Kabel senzoru P.I.N.D.A. (č. 7)

 6. Zkontrolujte zapojení elektroniky podle obrázku. Ujistěte se, že je kabel od senzoru filamentu zapojen do všech pinů! Posunutý konektor může způsobit permanentní poškození senzoru.
  • Zkontrolujte zapojení elektroniky podle obrázku.

  • Ujistěte se, že je kabel od senzoru filamentu zapojen do všech pinů! Posunutý konektor může způsobit permanentní poškození senzoru.

 7. Pro tento krok si prosím připravte: Šroub M3x40 (1x)
  • Pro tento krok si prosím připravte:

  • Šroub M3x40 (1x)

  • Zavřete dvířka krytu elektroniky (Einsy-door).

  • Ujistěte se, že žádný kabel není přivřený mezi dvířky a krytem elektroniky!

  • Utáhněte šroub M3x40.

 8. Gratulujeme, právě jste upgradovali svoji 3D tiskárnu na Original Prusa i3 MK3S!
  • Gratulujeme, právě jste upgradovali svoji 3D tiskárnu na Original Prusa i3 MK3S!

  • Už máte skoro hotovo... Stačí dokončit kapitolu 5. Finále

Finish Line

14 other people completed this guide.

Dozuki System

Member since: 09/24/2009

726 Guides authored

0 Comments

Add Comment

View Statistics:

Past 24 Hours: 3

Past 7 Days: 17

Past 30 Days: 96

All Time: 1,230