Skip to main content
 1. 13/17mm stranové klíče
  • 13/17mm stranové klíče

  • 3,6mm plochý šroubovák

  • Malé kombinované kleště

  • 2,5 a 1,5mm inbusový klíč

 2. Z-axis-top-left (Z - levý horní roh)
  • Z-axis-top-left (Z - levý horní roh)

  • Z-axis-top-right (Z - pravý horní roh)

  • Z-axis-bottom-left (Z - levý dolní roh)

  • Z-axis-bottom-right (Z - pravý dolní roh)

  • Z-screws covers (Z šroubovací krytky)

  • Jako orientační bod pro správné umístění součástek v dalších krocích využijte 8mm otvory pro hlazené tyče.

 3. Umístěte vytištěné díly na rám dle obrázku. Menší kruhový otvor má být blíže vnějším okrajům rámu. Všimněte si orientace rámu (vlevo nahoře je viditelné logo PRUSA). Všechny šrouby v tomto kroku jsou M3x10 (6 ks).
  • Umístěte vytištěné díly na rám dle obrázku. Menší kruhový otvor má být blíže vnějším okrajům rámu.

  • Všimněte si orientace rámu (vlevo nahoře je viditelné logo PRUSA).

  • Všechny šrouby v tomto kroku jsou M3x10 (6 ks).

  • Za použití inbusu 2,5 mm přišroubujte vytištěné díly k rámu. Šrouby musí být kolmo k rámu!

  • Utahujte s citem, aby nedošlo k poškození vytištěných dílů.

  • Pokud šrouby při dotažení kladou velký odpor, zašroubujte je kolmo z druhé strany rámu a vyčistěte tak závit. Poté je opět zašroubujte z původní strany. Utahujte je s citem, jinak můžete zlomit šroub.

 4. Vyšroubujte trapézové matky z motorů. Zašroubujte krytky na oba motory. Krytky našroubujte až do konce ale tak, aby se mohla tyč volně otáčet.
  • Vyšroubujte trapézové matky z motorů.

  • Zašroubujte krytky na oba motory.

  • Krytky našroubujte až do konce ale tak, aby se mohla tyč volně otáčet.

 5. Umístěte Z motory na rám. Levý motor osy Z (označen jako Z axis left)
  • Umístěte Z motory na rám.

  • Levý motor osy Z (označen jako Z axis left)

  • Pravý motor osy Z (označen jako Z axis right, delší kabeláž)

  • Dbejte na správné umístění motorů (vlevo/vpravo).

  • Zkontrolujte, že kabeláž motoru není skřípnutá mezi motorem a držákem (viz obrázek).

 6. Použijte šrouby M3x10 (8 ks) a podložky M3w (8 ks). Za použití inbusu 2,5 mm přišroubujte motory k 3D vytištěným dílům.
  • Použijte šrouby M3x10 (8 ks) a podložky M3w (8 ks).

  • Za použití inbusu 2,5 mm přišroubujte motory k 3D vytištěným dílům.

 7. Vložte M3 matky (4 ks) do vytištěných dílů podle obrázků. Na orientaci matek nezáleží.
  • Vložte M3 matky (4 ks) do vytištěných dílů podle obrázků.

  • Na orientaci matek nezáleží.

 8. Pro dotažení matek použijte šrouby M3x12 (4 ks). Na dotažení použijte 2,5mm inbus.
  • Pro dotažení matek použijte šrouby M3x12 (4 ks).

  • Na dotažení použijte 2,5mm inbus.

 9. V následujících krocích použijte nejkratší tyče (320 mm).
  • V následujících krocích použijte nejkratší tyče (320 mm).

 10. Vložte hlazené tyče osy Z (nejkratší) do držáků motorů osy Z. Vložte hlazené tyče osy Z (nejkratší) do držáků motorů osy Z. Vložte hlazené tyče osy Z (nejkratší) do držáků motorů osy Z.
  • Vložte hlazené tyče osy Z (nejkratší) do držáků motorů osy Z.

 11. Opatrně nasuňte ložiska a trapézové matky na hlazené a trapézové tyče. Otáčením současně obou trapézových tyčí doleva posuňte osu X podle obrázku. Buďte velmi opatrní! Tyče zasunujte do ložisek rovně, bez použití větší síly! Buďte velmi opatrní! Tyče zasunujte do ložisek rovně, bez použití větší síly!
  • Opatrně nasuňte ložiska a trapézové matky na hlazené a trapézové tyče. Otáčením současně obou trapézových tyčí doleva posuňte osu X podle obrázku.

  • Buďte velmi opatrní! Tyče zasunujte do ložisek rovně, bez použití větší síly!

 12. Umístěte vytištěné díly na rám dle obrázku. Ujistěte se, že je hlazená tyč zarovnána s horním povrchem vytištěného dílu. Zkontrolujte obě strany osy Z. Za použití inbusu 2,5 mm přišroubujte vytištěné díly k rámu.
  • Umístěte vytištěné díly na rám dle obrázku.

  • Ujistěte se, že je hlazená tyč zarovnána s horním povrchem vytištěného dílu. Zkontrolujte obě strany osy Z.

  • Za použití inbusu 2,5 mm přišroubujte vytištěné díly k rámu.

  • Zkontrolujte obě trapézové tyče v horní části osy Z, pokud se dotýkají okrajů vytištěných součástek, povolte držáky motorů a nepatrně s nimi pohněte.

  • Všechny šrouby v tomto kroku jsou M3x10 (4 ks).

 13. Zastrčte stahovací pásky do otvorů na spodku rámu a přichyťte kabely. Stáhněte páskami kabely od motorů jako na obrázku. Kabel od levého Z motoru je přichycen poslední stahovací páskou.
  • Zastrčte stahovací pásky do otvorů na spodku rámu a přichyťte kabely.

  • Stáhněte páskami kabely od motorů jako na obrázku.

  • Kabel od levého Z motoru je přichycen poslední stahovací páskou.

 14. Ustřihněte přesahy stahovacích pásek.
  • Ustřihněte přesahy stahovacích pásek.

  • Dbejte na správnou polohu spojů stahovacích pásek.

 15. Uchopte smontovanou osu Y a zasuňte ji nadoraz do otvorů v rámu. (Rám bude mírně ve vzduchu). Měli byste být schopni zvednout celou konstrukci a otočit ji vzhůru nohama. Utáhněte matky M10n k rámu.
  • Uchopte smontovanou osu Y a zasuňte ji nadoraz do otvorů v rámu. (Rám bude mírně ve vzduchu).

  • Měli byste být schopni zvednout celou konstrukci a otočit ji vzhůru nohama.

  • Utáhněte matky M10n k rámu.

  • Ujistěte se, že je podložka mezi matkou a rámem z obou stran.

  • Dbejte na správnou orientaci osy Y v rámu (delší část by měla být na straně Z motorů).

 16. Zasuňte plochou část řemene X-GT2 (delší) do otvoru pro řemen v X pojezdu podle obrázku. Ukázkové video zahrnující kroky 16-24 je přidáno jako krok 25.
  • Zasuňte plochou část řemene X-GT2 (delší) do otvoru pro řemen v X pojezdu podle obrázku.

  • Ukázkové video zahrnující kroky 16-24 je přidáno jako krok 25.

  • Ujistěte se, že vyčnívá velmi malá (nebo žádná) část řemenu ze součástky.

  • Ujistěte se, že vyčnívá velmi malá (nebo žádná) část řemenu ze součástky.

 17. Naveďte řemen kolem pinu jako na obrázku. Zatlačte řemen až do konce součástky jako na druhém obrázku.
  • Naveďte řemen kolem pinu jako na obrázku.

  • Zatlačte řemen až do konce součástky jako na druhém obrázku.

  • Ujistěte se, že vyčnívá velmi malá (nebo žádná) část řemenu ze součástky.

 18. Protáhněte řemen koncem osy X s unašečem řemenu, okolo napínací kladky a zpět. Protáhněte řemen koncem osy X s unašečem řemenu, okolo napínací kladky a zpět.
  • Protáhněte řemen koncem osy X s unašečem řemenu, okolo napínací kladky a zpět.

 19. Protáhněte řemen X pojezdem podle obrázku.
  • Protáhněte řemen X pojezdem podle obrázku.

 20. Protáhněte řemen skrz ukončení osy X s motorem, okolo řemeničky a zpět k X pojezdu. Protáhněte řemen skrz ukončení osy X s motorem, okolo řemeničky a zpět k X pojezdu.
  • Protáhněte řemen skrz ukončení osy X s motorem, okolo řemeničky a zpět k X pojezdu.

 21. Odšroubujte M3x18 šrouby. Otočte motor v protisměru hodinových ručiček jako na obrázku.
  • Odšroubujte M3x18 šrouby.

  • Otočte motor v protisměru hodinových ručiček jako na obrázku.

  • Tento krok je ilustrativní, nemusíte motor sundávat z rámu.

 22. Použijte kombinované kleště k nasunutí řemene.
  • Použijte kombinované kleště k nasunutí řemene.

  • Zasuňte jeho hladkou část do součástky jako na obrázku.

 23. Naveďte řemen kolem pinu jako na obrázku. Zatlačte řemen až do konce součástky jako na druhém obrázku.
  • Naveďte řemen kolem pinu jako na obrázku.

  • Zatlačte řemen až do konce součástky jako na druhém obrázku.

  • Řemen by neměl v tuto chvíli být napnutý.

 24. Otočte motor zpět.
  • Otočte motor zpět.

  • Našroubujte zpět šrouby M3x18.

  • Pokud musíte vyvinout příliš velkou sílu, otočte motor zpět a opakujte předchozí krok s tím, že povolíte řemen o jeden stupeň.

  • Řemen by měl být opravdu napnutý. Při brnknutí na něj by měl vydat zvuk podobný brnknutí na strunu.

  • Tento krok je ilustrativní, nemusíte motor sundávat z rámu.

  • Zasuňte plochou část řemene X-GT2 (delší) do otvoru pro řemen v X pojezdu okolo pinu. Protáhněte řemen koncem osy X s unašečem řemenu, okolo napínací kladky a zpět. Protáhněte řemen X pojezdem. Protáhněte řemen skrz ukončení osy X s motorem, okolo řemeničky a zpět k X pojezdu.

  • Odšroubujte šrouby M3x18. Otočte motor v protisměru hodinových ručiček.

  • Zasuňte plochou část řemene okolo pinu.

  • Otočte motor zpět. Našroubujte zpět šrouby M3x18.

  • Video je dostupné pouze v online (digitální) verzi.

 25. Opatrně dotahujte oba šrouby, dokud neucíte, že vytváříte mírný tlak na obě hlazené tyče.
  • Opatrně dotahujte oba šrouby, dokud neucíte, že vytváříte mírný tlak na obě hlazené tyče.

  • Utažením/povolením obou šroubů můžete částečně upravit polohu pravé závitové tyče (sledujte její pozici v tišteném dílu Z-axis-top-right).

 26. Gratulujeme, máte hotovou osu Z!
  • Gratulujeme, máte hotovou osu Z!

  • Pokračujte stavbu kapitolou - 5. Extrudér

Finish Line

33 other people completed this guide.

Josef Prusa

Member since: 01/05/2015

142 Guides authored

Team

Prusa Research Member of Prusa Research

Community

3 Members

374 Guides authored

3 Comments

Krabička 2, 3 ,4 ,5 SUP neobsahuje žádné díly k návodu. Možná by to měla být krabička 2, 3, 5 SUP. :-)

Jonáš - Reply

Pokus o montáž osy X skončil destrukcí dílu - horního úchytu. Při pátrání po příčině jsem zjistil, že osa X má výrazně větší rozteč, než je rozteč hřídelí motorů. zřejmě by to chtělo přidat kontrolní kótu k návodu na osu X, aby se tomuto předešlo. Rozdíl činí cca 7 mm, a přitom tyče více zarazit do dílů nejdou.

Jan Veliz - Reply

Zdravím Honzo, pokud nemáte možnost si díl vytisknout, prosím napiše na naší podporu. Na MK3 jsme rozteč vyřešili kontrolním otvorem v tištěném dílu a pro MK2 zkusím vymyslet doplnění hodnoty do manuálu.

Jakub Dolezal -

Add Comment

View Statistics:

Past 24 Hours: 0

Past 7 Days: 3

Past 30 Days: 26

All Time: 6,398