1. Než budete pokračovat, ujistěte se, že jste ve správné kapitole:
  • Než budete pokračovat, ujistěte se, že jste ve správné kapitole:

  • Nejdelší a největší oplet je z textilu. Pokud ano, pak pokračujte podle této kapitoly.

  • Pokud je v balení největší a nejdelší oplet kroucená bužírka, prosím použijte tento návod: 5. Osa E (Extruder - kroucená bužírka)

 2. Čelisťové kleště pro zkracování stahovacích pásek
  • Čelisťové kleště pro zkracování stahovacích pásek

  • 2,5mm inbusový klíč pro šrouby M3

  • 2mm inbusový klíč pro zarovnání matek

  • 1,5mm inbusový klíč pro utažení podávacího kolečka.

  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Extruder-idler (1x)

  • Ozubené kolečko Bondtech BEZ otvoru pro utahovací červík (1x)

  • Ložiska pro Bondtech (2x)

  • Matka M3nS (2x)

  • Osička pro Bondtech (1x)

  • V balení jsou dva typy ozubeného kolečka Bondtech (s a bez otvoru pro utahovací červík). Dejte si pozor, abyste použili ten správný.

  • Vložte matky do slotů na obou stranách idleru (přítlačné kladky).

  • Vložte obě ložiska do ozubeného kolečka. Dejte pozor na to, že vám mohou během montáže vypadnout.

  • Na tomto tištěném dílu mohou být více viditelné tiskové vrstvy, je to dáno geometrií dílu. Funkčnost a odolnost zůstávají zachovány.

  • Ujistěte se, že jsou ložiska stále uvnitř!

  • Vložte ozubené kolečko do tištěného dílu jako na obrázku.

  • Vsuňte osičku skrze obě součástky. Použijte přiměřenou sílu, jinak ZLOMÍTE tištěný díl.

  • Položte prst na ložisko a ujistěte se, že s ním můžete volně otáčet.

  • BUĎTE OPATRNÍ při manipulaci se senzorem, nedotýkejte se černé desky ani čipů na ní.

  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Extruder-body (1x)

  • Senzor filamentu (1x)

  • Filament senzor najdete v boxu s označením "2.3.4.5 SUP".

  • Šroub M3x10 (1x)

  • Matka M3n (2x)

  • Než budeme pokračovat ve skládání, musíme vložit matky do dílu Extruder-body. Věnujte prosím této části více času a úsilí. K matkám se totiž později nedostanete.

  • Natočte k sobě přední část dílu a vložte nadoraz do slotu matku M3.

  • Otočte k sobě zadní část dílu a vložte nadoraz do slotu matku M3.

  • Pokud matku nemůžete vložit, použijte delší šroub z druhé strany a utáhněte jej. Tím matku "zatáhnete" dovnitř.

  • Opatrně vložte senzor filamentu do slotu v horní části. Netlačte na něj, můžete jej poškodit!

  • Otočte dílem Extruder-body jako na obrázku. Piny ze senzoru musí směřovat nahoru.

  • Najděte otvor pro šroub M3.

  • Vezměte šroub M3x10 a utáhněte jím senzor. Není potřeba vkládat matku, šroub se "zařízne" do plastového dílu.

  • Senzor musí být zcela dotažen, aby se při tisku nepohyboval (hlavička šroubu se dotýká desky). AVŠAK BUĎTE OPATRNÍ při utahování, můžete senzor poškodit.

  • Na tomto tištěném dílu mohou být více viditelné tiskové vrstvy, je to dáno geometrií dílu. Funkčnost a odolnost zůstávají zachovány.

  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Šroub M3x30 (1x)

  • Průhledná podložka M3 (2x)

  • Průhledné podložky jsou umístěné na tělo idleru (kladky), aby byly lépe vidět na fotografii. Není potřeba je umístit, jako na obrázku ;)

  • Otočte díl Extruder-body jako na obrázku. Piny senzoru musí směřovat doprava.

  • Vložte šroub M3x30 do otvoru.

  • Z druhé strany nasuňte průhlednou podložku.

  • Na šroub poté nasuňte idler (přítlačnou kladku).

  • Poslední krok je nasazení druhé podložky.

  • Pokud vám druhá podložka padá, použijte matku M3n z náhradního sáčku a dočasně ji zajistěte.

  • Pro následující krok si prosím připravte:

  • Motor extruderu (1x)

  • Ozubené kolečko Bondtech S s otvorem pro utahovací červík (1x)

  • Pokud je utahovací červík zasílán samostatně, našroubujte jej jen částečně. Ujistěte se, že špička nezasahuje dovnitř, neboť by mohla blokovat nasunutí na hřídel v dalším kroku.

  • Ujistěte se, že používáte správný motor! Na spodní části motoru je umístěno označení (Y axis). Důvodem je rozdílná délka kabelů každého z motorů.

  • V balení naleznete druhý náhradní utahovací červík.

  • Na hřídeli motoru je plochá strana, natočte ji směrem k vám.

  • Nasaďte podávací kolečko, dbejte na SPRÁVNOU orientaci.

  • Červík musí mířit kolmo na plochou část hřídele. Dotáhněte jej avšak opatrně, závit lze strhnout pokud použijete příliš velkou sílu!

  • Podávací kolečko netlačte až na motor. Ponechte jej na samotném konci hřídele, viz obrázek.

  • Než pokročíme dále, otočte podávací kolečko (pulley) o 90° po směru ručiček (pojistný šroub, červík bude směřovat doleva).

  • V balení najděte dva šrouby M3x30 a vložte je do otvorů.

  • Před montáží motoru se ujistěte, že druhá průhledná podložka je stále na špičce šroubu M3x30.

  • Přiložte motor k tělu extruderu jako na obrázku a zkontrolujte správnou orientaci kabelů vedoucích z motoru.

  • Pevně utáhněte oba šrouby.

  • Poslední šroub utáhněte jen částečně. Idler (kladka) musí mít možnost se pohybovat.

  • Odklopte plně idler, abyste získali přístup k podávacímu kolečku.

  • Použijte kus přibaleného 1,75mm filamentu (z cívky) pro zarovnání podávacího kolečka s otvory pro filament (viz obrázek). Šipky pouze ukazují směr. Nepoužívejte 3mm nylonovou strunu!

  • Upravte pozici kolečka a utáhněte jej 1,5mm inbusovým klíčem. Použijte přiměřenou sílu, nebo poškodíte závit.

  • Po zarovnání podávacího kolečka prosím vyjměte filament.

  • Pro následující krok si prosím připravte:

  • Šroub M3x40 (2x)

  • Přítlačná pružinka (2x)

  • Nasaďte pružinky na oba šrouby, viz druhý obrázek.

  • Zavřete dvířka (idler), aby k němu dosáhly šrouby.

  • Umístěte oba šrouby do těla Extruderu (viz fotografie) a dotáhněte je. Hlavičky šroubů by měly být takřka zarovnané s tištěným dílem.

  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Extruder-cover (1x)

  • Matka M3nS (8x)

  • Šroub M3x25 (2x)

  • E3D V6 hotend (1x)

  • In the kit you can find two versions of the hotend:

  • E3D V6 hotend with regular PTFE tube (sent until 11/2018, no marking)

  • E3D V6 hotend with MMU2 PTFE tube (sent from 11/2018 and marked with a green dot)

  • Both versions are perfectly fine for a single material MK3. The newer version is optimized for customers planning to upgrade to the MMU2 (with the previous "regular" version, you have to change the PTFE yourself).

  • DON'T REMOVE the PTFE tube, it has to be in the hotend.

  • Vezměte hotend E3D a vložte jej našikmo do těla Extruderu. Ujistěte se, že bílá PTFE trubička správně zapadla.

  • Zatlačte hotend do těla Extruderu, viz obrázek.

  • Ujistěte se, že je hotend správně usazen. Jeho horní část by měla být zarovnána (téměr se dotýkat) s povrchem tištěné součástky.

  • Pozor na SPRÁVNOU orientaci hotendu.

  • Buďte VELMI OPATRNÍ při manipulaci s kabely hotendu v dalších krocích, můžete je poškodit.

  • Vložte M3nS matku do dílu Extruder-cover. Zkontrolujte správné zarovnání matky pomocí nejmenšího inbusového klíče.

  • Vezměte dvě matky M3nS a vložte je nadoraz do připravených slotů.

  • Zkontrolujte správné zarovnání matky pomocí 1.5mm inbusového klíče.

  • Natočte Extruder jako na prvním obrázku.

  • Vezměte díl Extruder-cover a umístěte jej na tělo Extruderu. Oba vytištěné díly na sebe musí dosednout.

  • Pomocí dvou šroubů M3x25 spojte obě části k sobě. Pokud nemůžete dosáhnout na matky, použijte dočasně delší sroub ze sáčku s náhradním spojovacím materiálem (e.g. M3x30).

  • Znovu se ujistěte, že je hotend správně usazen. Povrch chladiče (žebrovaná část hotendu) by měl být zarovnán s povrchem tištěných součástek. Viz poslední obrázek.

  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Šroub M3x18 (4x)

  • Levý ventilátor hotendu (1x)

  • Přední tiskový ventilátor (1x)

  • Ventilátor pro chlazení hotendu má dvě strany, avšak strana s nálepkou musí vždy směřovat k hotendu (není vidět, když je ventilátor nasazen). V opačném případě nebude chlazení fungovat.

  • Levý ventilátor hotendu (Noctua) může být i v černém provedení bez gumových rohů. Ostatní hardwarové parametry jsou shodné.

  • Položte Extruder na stranu a veďte kabely od motoru připraveným slotem.

  • Položte ventilátor na extruder. Kabel ventilátoru musí být v levém horním rohu, viz obrázek.

  • Pozor na správnou orientaci ventilátoru. Nálepka musí směřovat k hotendu!

  • Vložte šrouby M3x18 a mírně je dotáhněte.

  • Nyní dotáhněte VŠECHNY šrouby, ale na úhlopříčce. Po dotažení zkontrolujte, že se může ventilátor volně otáčet.

  • NEUTAHUJTE šrouby příliš silně. Všechny části jsou z plastu a můžete je rozlomit.

  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • nozzle-fan-45deg-support (1x)

  • nozzle-fan-45deg (1x)

  • Šroub M3x18 (1x)

  • Šroub M3x10 (2x)

  • Matka M3n (1x)

  • V případě, že vám chybí šroub M3x10, použijte prosím jeden z náhradního pytlíku.

  • Zatlačte matku M3n až nadoraz do podpory, téměř nebude vidět. Pokud to bude potřeba, použijte šroub z druhé strany a matku zatáhněte dovnitř, poté šroub vyjměte.

  • POZOR: piny filament sensoru přesahují z těla extruderu. Buďte opatrní, neboť je můžete během následujících kroků omylem ohnout!!!

  • Připojte podporu k tělu extruderu pomocí šroubu M3x10. Pozor na správnou orientaci viz obrázek.

  • Nakloněná část podpory musí směřovat do extruderu.

  • Umístěte ventilátor na extruder a upevněte jej pomocí šroubu M3×10.

  • Zasuňte přední tiskový ventilátor do dílu nozzle-fan.

  • Zajistěte ventilátor pomocí šroubu M3x18.

  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Autokalibrační sonda (1x)

  • Šroub M3x10 (1x)

  • Matka M3nS (1x)

  • Sonda je citlivé zařízení, při instalaci s ní prosím zacházejte opatrně!

  • Kabel senzoru P.I.N.D.A. může být v černém nebo šedivém provedení, jejich vlastnosti jsou stejné.

  • Ujistěte se, že jsou v konektoru ČTYŘI drátky, pokud ne, přerušte skládání a neprodleně kontaktujte naší podporu.

  • Nejprve veďte kabel předního tiskového ventilátoru skrz háček na těle Extruderu (viz obrázek).

  • Opatrně prostrčte sondu P.I.N.D.A. skrz držák. Pokud je otvor příliš úzký, tak jej nepatrně roztáhněte, nicméně buďte velmi opatrní, neboť jej můžete zlomit!

  • Vytvořte na kabelu ze sondy smyčku a poté kabel umístěte pod háček na těle Extruderu.

  • Vložte matku M3nS do slotu a sondu mírně utáhněte šroubem M3x10.

  • Přesná pozice P.I.N.D.A. sondy bude upravena později (v kapitole 9, Finále), takže ji zatím přesně nenastavujte ani nedotahujte.

  • Položte Extruder na Y-carriage, jako na obrázku. Pozor na správnou orientaci tiskárny, kratší extruze musí být směrem k vám.

  • Zkontrolujte, že vidíte celý díl X-carriage, případně sjeďte níže s osou X. Potřebujete ji takto pro další krok.

  • Vezměte kabely od senzoru P.I.N.D.A. a předního tiskového ventilátoru, prostrčte je mezi spodní hlazenou tyčí a řemenem.

  • Vezměte kabely z motoru extruderu a levého ventilátoru, prostrčte je mezi spodní hlazenou tyčí a řemenem.

  • POZOR, postupujte dle instrukcí. Správná poloha kabelů z Extruderu je zásadní! Opětovně vše zkontrolujte.

  • Kabely z hotendu prochází pod spodní hlazenou tyčí. K nim se dostaneme později.

  • Pro následující krok si prosím připravte:

  • Šroub M3x40 (1x)

  • Šroub M3x30 (1x)

  • Šroub M3x18 (1x)

  • Připevněte extruder na X-carriage a ujistěte se, že žádný z kabelů není skřípnutý. Na dílu X-carriage je připraven slot (drážka) pro kabel z motoru, viz obrázek. Kabel z motoru ohněte, ale kabel od ventilátoru nechte rovně.

  • Připevněte extruder na X-carriage pomocí výše uvedených šroubů. Utáhněte je pouze částečně, nejdříve musíme uspořádat kabeláž, tentokrát v zadní části.

  • Veďte kabely připravenými sloty (kanály) na obou stranách extruderu. Na levé straně se jedná o kabel předního tiskového ventilátoru a autokalibrační sondy, na pravé straně o motor extruderu a Levý ventilátor hotendu.

  • Ujistěte se, že jsou kabely umístěny ve slotech, nejsou skřípnuté mezi tištěnými díly a zároveň ani nepřesahují ven. Nyní dotáhněte všechny šrouby naplno, ale utahujte je souměrně.

  • V balení najděte kabel pro senzor filamentu.

  • Na kabelu jsou dva typy konektorů:

  • 4pinový konektor senzoru (použijeme nyní)

  • 5pinový konektor pro desku EINSY (použijeme později)

  • Použijte kabel z předchozího kroku a opatrně jej zapojte do senzoru filamentu.

  • Konektor má dvě různé strany. Strana s pojistkou musí být nalevo (bílý drát směřuje nahoru a červený dolu).

  • Opatrně otočte kabelem (proti směru ručiček) a vytvořte malou smyčku, viz druhý obrázek.

  • Zatlačte kabel do slotu na X-carriage.

  • Od poloviny února 2018 je součástí balení již pouze 50cm nylonová struna.

  • V balení naleznete dvě nylonové struny s délkami 50 a 30 cm. Obě mají průměr 3 mm. Pro tento krok prosím použijte delší a NEZKRACUJTE žádnou z nich!

  • Pomocí kleští zastřihněte konec filamentu a vytvořte špičku.

  • Zkontrolujte tvar a velikost špičky oproti třetímu obrázku.

  • Najděte otvor na nylonovou strunu a pomocí nejmenšího inbusového klíče zkontrolujte, že neobsahuje žádné překážky.

  • Pomocí kleští zasuňte a otočte nylonovou strunu do otvoru. Zároveň držte extruder druhou rukou.

  • BUĎTE NESMÍRNĚ OPATRNÍ! Kleště mají tendenci sjíždět po filamentu a můžete si poškodit kabeláž!!!

  • Pro kontrolu, zdali je filament správně zasunutý, za něj jemně zatáhněte. Osa X by se měla mírně prohnout, ale filament musí zůstat uchycený.

  • Pokud máte potíže, zkuste upravit špičku filamentu.

  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • X-carriage-back (1x)

  • Cable-holder (1x)

  • Matka M3n (1x)

  • Šroub M3x10 (1x)

  • Šroub M3x10 bude použit pouze dočasně, použijte kus z náhradního pytlíku.

  • Šroub M3x40 (1x)

  • Vložte šroub M3x10 do dílu X-carriage-back a zcela jej utáhněte.

  • Otočte vytištěný díl a na šroub umístěte matku M3n.

  • Utahujte šroub M3x10 do doby, než se matka nezasune do vytištěného dílu. Pozor na tvar otvoru pro matku, pokud to bude potřeba upravte (otočte) matku.

  • Vyšroubujte šroub M3x10 a vraťte jej zpět.

  • Vezměte si šroub M3x40 a díl cable-holder z předchozího kroku.

  • Zašroubujte šroub skrze vytištěný díl.

  • Na jedné straně vytištěného dílu je připraveno vybrání (zapuštění) pro hlavičku šroubu.

  • Položte díl X-carriage-back tak, jako na obrázku. Musíte vidět označení MK3.

  • Utáhněte k sobě šroubem díly X-carriage-back a cable-holder.

  • Zkontrolujte, zdali je kanál tvaru U zarovnán na obou dílech.

  • Prostrčte kabely z Extruderu SKRZ díl X-carriage-back. Začněte s motorem Extruderu a levým ventilátorem hotendu.

  • V dalším kroku přidejte kabely od předního tiskového ventilátoru a autokalibrační sondy.

  • Kabely z hotendu a senzoru filamentu NEPROCHÁZÍ skrz X-carriage-back!

  • Opatrně vložte nylonovou strunu a poté posuňte díl X-carriage-back směrem k ose X.

  • Dříve než přitlačíte díl X-carriage-back na osu X se ujistěte, že kabel od senzoru prochází skrze slot. Viz oba obrázky.

  • Ujistěte se, že jste neskřípli žádný kabel mezi díl X-carriage-back a osu X!!!

  • Pomocí pěti šroubů M3x10 upevněte díl a to v následujícím pořadí:

  • Začněte šroubem uprostřed a díl zarovnejte.

  • Pokračujte v rozích, všechny šrouby utáhněte stejnoměrně.

  • Po dotažení šroubů, veďte kabel od senzoru filamentu skrze slot (drážku) v dílu X-carriage-back a přidejte jej k dalším kabelům.

  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Stahovací páska (5x)

  • Textilní rukáv 13×490 mm (1×)

  • V balení jsou celkem tři textilní rukávy, nyní použijte ten největší (průměrově i délkově).

  • Otevřete jeden z konců textilního rukávu a nasaďte jej na svazek kabelů z extruderu včetně nylonu.

  • Kabely z Hotendu prozatím ponechte stranou.

  • Délka zabalené části by měla být o kousek delší než držák kabelu (cable-holder), cca 5 cm stačí.

  • Jemně zakruťte rukávem, abyste zmenšili jeho průměr okolo kabelů a poté jej zasuňte směrem k extruderu.

  • Vezměte 3 stahovací pásky a prostrčte je skrze spodní řadu děr na držáku (cable-holder).

  • Zakruťte mírně prsty s rukávem (aniž byste zkroutili kabely uvnitř) a utáhněte stahovací pásky.

  • DŮLEŽITÉ: Ustřihněte přesahující část stahovacích pásek pomocí kleští a to co nejblíže hlavičkám. Všimněte si správné polohy jednotlivých hlaviček (lehce mimo střed nalevo).

  • Postrčte dvě stahovací pásky skrz horní sloty na dílu cable-holder.

  • POZOR! Před utažením pásek přidejte kabely z hotendu.

  • Jakmile přidáte kabely, utáhněte pásky a ustřihněte přesahující části.

  • Otevřete textilní rukáv a vložte kabely od hotendu.

  • Porovnejte vzhled kabeláže s posledním obrázkem.

  • Uspořádání stahovacích pásek bylo otestováno na dvojitém držáku cívek (vstřikolis) (je dodán v kitu a bude nasazen později). Pokud plánujete použít na rámu jiný typ držáku, ujistěte se, že do něj stahovací pásky nenarazí, což by mohlo způsobit chybu při tisku.

  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Idler-plug (1x)

  • Filament-sensor-cover (1x)

  • Trubička PTFE 4x2x13 mm (1x)

  • Šroub M3x10 (2x)

  • V případě, že vám chybí šroub M3x10, použijte prosím jeden z náhradního pytlíku.

  • Vložte krátkou PTFE trubičku do dílu zespodu. Na orientaci trubičky nezáleží, oba konce jsou stejné.

  • Najděte největší kruhový otvor na horní části Extruderu.

  • Opatrně nasuňte díl filament-sensor-cover na extruder.

  • Kryt přišroubujte dvěma šrouby M3x10.

  • Najděte místo, kde je drážka v idleru (je zde vidět dřík šroubu M3).

  • Nasaďte díl idler-plug a ujistěte se, že je drží na místě, jinak může během tisknu vypadnout.

  • Máme již složeno? Téměř ano! Právě jste dokončili nejsložitější část tiskárny. Skvělá práce!

  • Zkontrolujte výsledný vzhled s obrázkem. V případě dílů B7/R3 bude extruder vypadat jinak.

  • Vše je v pořádku? Pokročme k: 6. LCD

Finish Line

9 other people completed this guide.

Dozuki System

Member since: 09/24/2009

1 Reputation

397 Guides authored

0 Comments

View Statistics:

Past 24 Hours: 11

Past 7 Days: 71

Past 30 Days: 464

All Time: 1,484