Skip to main content
 1. Prosím připravte si nářadí k této kapitole:
  • Prosím připravte si nářadí k této kapitole:

  • 2,5mm inbusový klíč pro šrouby M3

  • 1.5mm inbusový klíč pro zarovnání matek

  • Čelisťové kleště pro osazení nože

  • Nástroj na měření (volitelný), nejlepší je digitální posuvné měřítko.

 2. Pro následující kroky si prosím připravte:
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • mmu2-pulley-body (1x)

  • Matka M3nS (10x)

  • Matky jsou umístěné na dílu pulley-body, aby byly lépe vidět na fotografii. Není potřeba je umístit stejně, jako na obrázku ;)

 3. Vložte shora čtyři matky do dílu pulley-body. Vložte tři matky ze strany dílu pulley-body. Na závěr vložte dvě matky z druhé strany dílu pulley-body.
  • Vložte shora čtyři matky do dílu pulley-body.

  • Vložte tři matky ze strany dílu pulley-body.

  • Na závěr vložte dvě matky z druhé strany dílu pulley-body.

  • Zkontrolujte správné zarovnání všech matek pomocí 1,5mm inbusového klíče.

 4. Na závěr zasuňte 10. matku M3nS do slotu.
  • Na závěr zasuňte 10. matku M3nS do slotu.

  • Zkontrolujte správné zarovnání matky pomocí 1,5mm inbusového klíče.

 5. Pro následující kroky si prosím připravte: Podávací kolečko (5x) Šroub M3x10 (4x)
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Podávací kolečko (5x)

  • Šroub M3x10 (4x)

  • Ložisko 625 (1x)

  • Pulley motor* (1x)

  • Filament s délkou 10-15 cm (1x)

  • Filament není součástí balení, použijte jakýkoliv s průměrem 1,75 mm. Pokud je to možné, použijte rovný filament.

  • Pulley motor není součástí balení MMU1-MMU2S upgrade, viz další krok.

 6. Tento krok je platný pouze pro ty, kteří mají upgrade z MMU1 na MMU2S. Přeskočte na Step 9
  • Tento krok je platný pouze pro ty, kteří mají upgrade z MMU1 na MMU2S. Přeskočte na Step 9

  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Spojka hřídelí (1x)

  • Hřídel 5h9x90 (1x)

  • Motor extruderu* (1x)

  • *Použijte motor z rozebraného MMU1. Tento motor není zahrnut v balení MMU1-MMU2S upgrade.

 7. Tento krok je platný pouze pro ty, kteří mají upgrade z MMU1 na MMU2S. Otočte plochou část hřídele ve směru kabelu. Použijte přibalené kleště, abyste vytvořili mezeru mezi motorem a spojkou hřídelí. Pokud chcete být přesní, mezera má být 10 mm.
  • Tento krok je platný pouze pro ty, kteří mají upgrade z MMU1 na MMU2S.

  • Otočte plochou část hřídele ve směru kabelu.

  • Použijte přibalené kleště, abyste vytvořili mezeru mezi motorem a spojkou hřídelí. Pokud chcete být přesní, mezera má být 10 mm.

  • Umístěte spojku hřídelí na kleště a natočte červík proti ploché části hřídele. Utáhněte spodní červík.

  • Lehce zatlačte na shora na spojku hřídelí a ujistěte se, že je spodní červík patřičně dotažen.

 8. Tento krok je platný pouze pro ty, kteří mají upgrade z MMU1 na MMU2S.
  • Tento krok je platný pouze pro ty, kteří mají upgrade z MMU1 na MMU2S.

  • Zasuňte hřídel do spojky hřídelí a otočte její plochou část proti červíku ve spojce.

  • Utáhněte červík.

  • Ačkoliv je motor označen „Extruder“ považujte jej od teď za „Pulley motor“.

 9. Nejprve se ujistěte, že kabel od motoru směřuje nalevo. Na hřídeli motoru je plochá strana, natočte ji směrem nahoru. Nasuňte první ozubené kolečko na hřídel, ujistěte se, že červík směřuje nahoru (proti ploché části hřídele). Červík následně nepatrně utáhněte.
  • Nejprve se ujistěte, že kabel od motoru směřuje nalevo.

  • Na hřídeli motoru je plochá strana, natočte ji směrem nahoru.

  • Nasuňte první ozubené kolečko na hřídel, ujistěte se, že červík směřuje nahoru (proti ploché části hřídele). Červík následně nepatrně utáhněte.

  • První podávací kolečko by mělo být přibližně 30 mm od černého „kroužku“ na motoru. Neutahujte červík napevno, polohu kolečka budeme ladit později.

  • Nasaďte další podávací kolečka ve stejné orientaci (červík směřuje nahoru). Červíky opět utáhněte jen nepatrně.

  • Přesná pozice každého podávacího kolečka (pulley) bude upravena později.

 10. Vložte ložisko 625 do dílu pulley-body. Ložisko by mělo přesně zapadnout do připraveného otvoru v tištěném dílu. Nasuňte Pulley motor do tištěného dílu, jeho hřídel nasaďte do ložiska. Kabel od motoru by měl být orientován nalevo, viz druhý obrázek.
  • Vložte ložisko 625 do dílu pulley-body. Ložisko by mělo přesně zapadnout do připraveného otvoru v tištěném dílu.

  • Nasuňte Pulley motor do tištěného dílu, jeho hřídel nasaďte do ložiska.

  • Kabel od motoru by měl být orientován nalevo, viz druhý obrázek.

  • Vložte do otvorů na dílu idler-body šrouby M3x10 a mírně je utáhněte.

  • Otočte sestavovanou část vzhůru nohama a vložte druhou dvojici šroubů M3X10. Utáhněte je opět jen částečně.

  • Ujistěte se, že je motor řádně usazen (v přímém kontaktu s dílem idler-body), poté utáhněte všechny čtyři šrouby. Utahujte je na „kříž“ (po diagonále).

 11. POZOR: Tento krok je naprosto zásadní pro správnou funkčnost multi-materiálové tiskárny. Zarovnání prosím několikrát zkontrolujte!!! Prostrčte filament skrz díl pulley-body jako na obrázku. V případě, že je váš filament prohnutý, natočte jej prohnutím směrem dolu, aby byla část na podávacími kolečky rovná.
  • POZOR: Tento krok je naprosto zásadní pro správnou funkčnost multi-materiálové tiskárny. Zarovnání prosím několikrát zkontrolujte!!!

  • Prostrčte filament skrz díl pulley-body jako na obrázku.

  • V případě, že je váš filament prohnutý, natočte jej prohnutím směrem dolu, aby byla část na podávacími kolečky rovná.

  • Upravte pozici podávacích koleček, zuby musí být přímo pod filamentem.

  • Znovu zkontrolujte správné zarovnání vzhledem k zoubkům na podávacím kolečku.

  • Ujistěte se, že je červík stále kolmo na plochou část hřídele a utáhněte jej. Utahujte s rozumem, příliš silným utažením můžete strhnout závit.

  • Opakujte postup na zbylých čtyřech ložiskách.

 12. Pro následující kroky si prosím připravte: mmu2-front-PTFE-holder (1x)
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • mmu2-front-PTFE-holder (1x)

  • Šroub M3x10 (4x)

  • PTFE 4x2x19 (5x)

  • Poznámka: Jeden z konců trubičky má zahloubení, prosím dejte na to pozor při osazování. Čtěte pozorně instrukce.

  • PTFE trubička může dorazit také v bílé variantě, ale s oranžovou verzí je kromě barvy naprosto shodná.

 13. Zasuňte PTFE trubičky nadoraz do dílu pulley-body. Přibližně polovina jejich délky bude přesahovat ven. Zahloubené konce trubiček musí směřovat ven!!! Zasuňte díl front-PTFE-holder, horní řada kruhových otvorů je pro PTFE trubičky. Zajistěte díl front-PTFE-holder pomocí čtyř šroubů M3x10.
  • Zasuňte PTFE trubičky nadoraz do dílu pulley-body. Přibližně polovina jejich délky bude přesahovat ven. Zahloubené konce trubiček musí směřovat ven!!!

  • Zasuňte díl front-PTFE-holder, horní řada kruhových otvorů je pro PTFE trubičky.

  • Zajistěte díl front-PTFE-holder pomocí čtyř šroubů M3x10.

 14. Pro následující kroky si prosím připravte:
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • mmu2-selector (1x)

  • Matka M3nS (6x)

  • Matka M3n (1x)

  • Trubička 5x6x25bt (2x)

 15. Vložte nadoraz tři matky M3nS do dílu selector-finda. Zkontrolujte správné zarovnání pomoc 1,5mm inbusového klíče. Zasuňte matku M3n dovnitř. Použijte pro to šroub ze sáčku „Spare“, nebo pokud máte ze stavebnice MK3. Matku zasuňte ručně, kladivo není potřeba. Vložte nadoraz zbývající tři matky M3nS do dílu selector-finda. Zkontrolujte správné zarovnání pomoc 1,5mm inbusového klíče.
  • Vložte nadoraz tři matky M3nS do dílu selector-finda. Zkontrolujte správné zarovnání pomoc 1,5mm inbusového klíče.

  • Zasuňte matku M3n dovnitř. Použijte pro to šroub ze sáčku „Spare“, nebo pokud máte ze stavebnice MK3. Matku zasuňte ručně, kladivo není potřeba.

  • Vložte nadoraz zbývající tři matky M3nS do dílu selector-finda. Zkontrolujte správné zarovnání pomoc 1,5mm inbusového klíče.

 16. Natočte díl selector-finda jako na obrázku. Otvory pro trubičky jsou větší z této strany. Trubičky zasuňte nadoraz, oba konce by měly být zarovnané s povrchem součástky.
  • Natočte díl selector-finda jako na obrázku. Otvory pro trubičky jsou větší z této strany.

  • Trubičky zasuňte nadoraz, oba konce by měly být zarovnané s povrchem součástky.

  • Pokud nemůžete zasunout trubičky dovnitř, zkuste s nimi nejprve otáčet a současně tlačit dolů. Poté součástku otočte a zatlačte proti rovnému povrchu. Vyhněte se použití kladiva, kterým byste mohli poničit okraj trubičky!

 17. Pro následující kroky si prosím připravte: mmu2-selector-front-plate (1x) Šroub M3x10 (7x)
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • mmu2-selector-front-plate (1x)

  • Šroub M3x10 (7x)

  • Hlazená tyč 5x120sh 120 mm (2x)

  • Selektor motor (1x)

  • Trapézová matka (1x)

  • Matka je na motoru, sundejte ji ze závitové tyče.

 18. Natočte díl selector-finda jako na obrázku, je zde výřez pro matku. Umístěte matku na díl selector-finda, měla by zapadnout do výřezu. Zajistěte matku pomocí dvou šroubů M3x10.
  • Natočte díl selector-finda jako na obrázku, je zde výřez pro matku.

  • Umístěte matku na díl selector-finda, měla by zapadnout do výřezu.

  • Zajistěte matku pomocí dvou šroubů M3x10.

  • V matce jsou celkem čtyři otvory a můžete využít kterékoliv z nich, jsou stejné.

  • Tip: pokud nemůžete dosáhnout na matku M3n, použijte šroub M3x18 ze sáčku s náhradním materiálem a jeho utahováním přitáhněte matku blíže.

 19. Natočte díl selector-finda jako na obrázku. Umístěte díl selector-front-plate jako na obrázku. Všimněte si, že je na dílu rovná a zkosená hrana. Díl musí směřovat šikmou hranou na střed dílu selector-finda.
  • Natočte díl selector-finda jako na obrázku.

  • Umístěte díl selector-front-plate jako na obrázku. Všimněte si, že je na dílu rovná a zkosená hrana. Díl musí směřovat šikmou hranou na střed dílu selector-finda.

  • Zajistěte ho dvěma šrouby M3x10.

  • V dalším kroku namontujeme nůž. Připravené díly z kroku 17 si ponechte při ruce. Brzy je budeme potřebovat.

 20. !!! VAROVÁNÍ: v následujících krocích budete osazovat nůž. Buďte opatrní, můžete se říznout! Použijte kleště, nebo rukavice pro ochranu prstů !!!
  • !!! VAROVÁNÍ: v následujících krocích budete osazovat nůž. Buďte opatrní, můžete se říznout! Použijte kleště, nebo rukavice pro ochranu prstů !!!

  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • mmu2-blade-holder (1x)

  • Šroub M3x10 (2x)

  • nůž (1x)

  • V balení jsou dva nože, jeden je náhradní.

 21. Připravte si díl selector-finda jako na obrázku. Opatrně položte nůž do připraveného výřezu a srovnejte jej s levým horním rohem. Ujistěte se, že ostrá část nože směruje vyznačeným směrem.
  • Připravte si díl selector-finda jako na obrázku.

  • Opatrně položte nůž do připraveného výřezu a srovnejte jej s levým horním rohem.

  • Ujistěte se, že ostrá část nože směruje vyznačeným směrem.

  • Umístěte díl blade-holder na nůž a zajistěte ho dvěma šrouby M3x10. Předtím, než je plně utáhnete, ujistěte se, že je čepel řádně usazena. Případně ji opatrně posuňte inbusovým klíčem.

  • Dávejte pozor na tento díl! Čepel přesahuje ven a mohli byste se o ní říznout!

 22. Before assembling the motor we need to assemble the selector-finda part. Place the selector-finda part as in the picture. Important is correct orientation, exact position doesn't matter now. Insert both shafts through the pulley-body and the selector-finda part.
  • Before assembling the motor we need to assemble the selector-finda part.

  • Place the selector-finda part as in the picture. Important is correct orientation, exact position doesn't matter now.

  • Insert both shafts through the pulley-body and the selector-finda part.

  • Make sure both shaft reached the end of the pulley-body. There are two circular holes for them.

  • Ensure the shafts are aligned with the pulley-body and move the selector-finda all the way to the left.

  • FINAL CHECK: move the selector back and forth along the entire length of the smooth rods to ensure the blade isn't colliding with the other printed parts.

 23. Zasuňte Selector motor a ujistěte se, že kabel směruje nahoru. Zkontrolujte závit na hřídeli, že neobsahuje žádný kus plastu. Jinak byste mohli mít problémy při skládání. Jakmile dosáhnete závitu v matce, přidržte díl selector-finda a začněte otáčet hřídelí po směru ručiček.
  • Zasuňte Selector motor a ujistěte se, že kabel směruje nahoru.

  • Zkontrolujte závit na hřídeli, že neobsahuje žádný kus plastu. Jinak byste mohli mít problémy při skládání.

  • Jakmile dosáhnete závitu v matce, přidržte díl selector-finda a začněte otáčet hřídelí po směru ručiček.

  • Otáčejte hřídelí, dokud se motor nedotkne dílu pulley-body. Ujistěte se, že je díl selector-finda zcela vlevo.

  • Zajistěte Selector motor pomocí tří šroubů M3x10.

 24. POZOR: Tento senzor "F.I.N.D.A." je velmi podobný senzoru P.I.N.D.A., který je osazen v extruderu u běžné Original Prusa i3 MK3. Senzory se však liší vnitřní konstrukcí a nelze je zaměnit. V MMU2 jednotce lze použít pouze senzor F.I.N.D.A..
  • POZOR: Tento senzor "F.I.N.D.A." je velmi podobný senzoru P.I.N.D.A., který je osazen v extruderu u běžné Original Prusa i3 MK3. Senzory se však liší vnitřní konstrukcí a nelze je zaměnit. V MMU2 jednotce lze použít pouze senzor F.I.N.D.A..

  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • F.I.N.D.A. senzor (1x)

  • F.I.N.D.A. kulička (1x)

  • Šroub M3x10 (1x)

  • Náhradní kulička je v sáčku SPARE ;)

 25. Zasuňte kuličku do kruhového otvoru na dílu selector-finda. Opatrně zašroubujte F.I.N.D.A. senzor. Doporučujeme si pro nyní zabalit kabel jako na obrázku a předejít tak možnému poškození. Přesná pozice F.I.N.D.A. senzoru bude nastavena v dalším kroku. Nyní stačí, aby přesahovalo cca 6-7 mm závitu nad tištěný díl.
  • Zasuňte kuličku do kruhového otvoru na dílu selector-finda.

  • Opatrně zašroubujte F.I.N.D.A. senzor. Doporučujeme si pro nyní zabalit kabel jako na obrázku a předejít tak možnému poškození.

  • Přesná pozice F.I.N.D.A. senzoru bude nastavena v dalším kroku. Nyní stačí, aby přesahovalo cca 6-7 mm závitu nad tištěný díl.

  • Vložte šroub M3x10 jako na obrázku, nepatrně jej utáhněte.

 26. Vložte jakýkoliv filament o průměru 1,75 mm do selektoru. Začněte utahovat senzor a během toho pohybujte s filamentem. Jakmile senzor přitlačí filament, přestaňte utahovat.
  • Vložte jakýkoliv filament o průměru 1,75 mm do selektoru.

  • Začněte utahovat senzor a během toho pohybujte s filamentem. Jakmile senzor přitlačí filament, přestaňte utahovat.

  • Otočte senzor proti směru ručiček o 90 °, abyste jej přizvedli.

  • Utáhněte šroub M3x10.

 27. Pro následující kroky si prosím připravte:
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Hřídel 5x16sh (2x)

  • Ložisko 625 (2 ks)

  • Šroub M3x10 (2x)

  • Za jednotku MMU2 se považuje sestava tištěných dílů, motorů, hřídelí a podobně.

 28. Natočte stranu dílu pulley-body bez motorů směrem k sobě. Zasuňte ložisko dovnitř. Ujistěte se, že je zarovnané s dílem pulley-body.
  • Natočte stranu dílu pulley-body bez motorů směrem k sobě.

  • Zasuňte ložisko dovnitř. Ujistěte se, že je zarovnané s dílem pulley-body.

 29. Natočte stranu dílu pulley-body s motory směrem k sobě. Zasuňte ložisko dovnitř. Ujistěte se, že je zarovnané s dílem pulley-body.
  • Natočte stranu dílu pulley-body s motory směrem k sobě.

  • Zasuňte ložisko dovnitř. Ujistěte se, že je zarovnané s dílem pulley-body.

 30. Pojďme složit jednotku MMU2 ;) Připravte si pulley-body a idler-body jako na obrázku. Všimněte si pozice motorů.
  • Pojďme složit jednotku MMU2 ;)

  • Připravte si pulley-body a idler-body jako na obrázku. Všimněte si pozice motorů.

  • „Otočte“ díl idler-body na pulley-body.

  • Přesná pozice bude upravena v dalším kroku.

 31. Natočte stranu se dvěma motory směrem k sobě. Zasuňte dovnitř hřídel 5x16sh a zarovnejte ji s vnějším povrchem.
  • Natočte stranu se dvěma motory směrem k sobě.

  • Zasuňte dovnitř hřídel 5x16sh a zarovnejte ji s vnějším povrchem.

  • Natočte stranu s jedním motorem směrem k sobě.

  • Zasuňte dovnitř druhou hřídel 5x16sh a zarovnejte ji s vnějším povrchem.

 32. Natočte stranu se dvěma motory směrem k sobě. Použijte šroub M3x10 pro zajištění hřídele proti vypadnutí. Dotáhněte šroub až k povrchu tištěného dílu.
  • Natočte stranu se dvěma motory směrem k sobě.

  • Použijte šroub M3x10 pro zajištění hřídele proti vypadnutí. Dotáhněte šroub až k povrchu tištěného dílu.

  • Natočte stranu s jedním motorem směrem k sobě.

  • Použijte druhý šroub M3x10 pro zajištění hřídele proti vypadnutí. Dotáhněte šroub až k povrchu tištěného dílu.

 33. Pro následující kroky si prosím připravte:
  • Pro následující kroky si prosím připravte:

  • Šroub M3x30 (2x)

  • pružinka 5x15s (2x)

 34. Nasaďte pružinky na šrouby. Zasuňte šrouby s pružinkami do děr v idler-body.
  • Nasaďte pružinky na šrouby.

  • Zasuňte šrouby s pružinkami do děr v idler-body.

  • Utáhněte hlavy šroubů tak, aby zasahovaly nepatrně pod povrch tištěného dílu.

 35. Poněkud náročnější kapitola, že?
  • Poněkud náročnější kapitola, že?

  • Montáž pulley body vyžadovala vaši pozornost, dopřejte si alespoň 20 % medvídků.

 36. Ujistěte se, že jsou všechny části utažené.
Finish Line

17 other people completed this guide.

Dozuki System

Member since: 09/24/2009

768 Guides authored

0 Comments

Add Comment

View Statistics:

Past 24 Hours: 6

Past 7 Days: 87

Past 30 Days: 311

All Time: 3,588