Skip to main content
 1. Upewnij się, że drukarka jest wyłączona a przewód zasilający jest odłączony. Przesuwając wózek ekstrudera, silnik osi X zadziała jak prądnica. Wytworzysz małą ilość energii elektrycznej a ekran LCD może zacząć migotać. Przesuwaj ekstruder powoli a w przyszłości zawsze używaj panelu sterowania drukarki. Ostrożnie przesuń ekstruder do lewej krawędzi osi.
  • Upewnij się, że drukarka jest wyłączona a przewód zasilający jest odłączony.

  • Przesuwając wózek ekstrudera, silnik osi X zadziała jak prądnica. Wytworzysz małą ilość energii elektrycznej a ekran LCD może zacząć migotać. Przesuwaj ekstruder powoli a w przyszłości zawsze używaj panelu sterowania drukarki.

  • Ostrożnie przesuń ekstruder do lewej krawędzi osi.

  • Obracając OBYDWA pręty gwintowane osi Z, obniż wózek ekstrudera aż dysza dotknie powierzchni druku. Postaraj się obracać obydwa pręty jednocześnie i w takim samym stopniu!

  • Sprawdź ponownie z innego kąta czy dysza dotyka delikatnie powierzchni podgrzewanego stołu. Nie wygnij go!

 2. Przesuń ekstruder do środka osi X. Wyjmij opaskę zaciskową z opakowania i umieść ją pod sodą P.I.N.D.A. Użyj jej środkowej części, a nie końcówki. Poluźnij śrubę (lub śruby) trzymające sondę P.I.N.D.A. i delikatnie dociśnij sondę do opaski zaciskowej.
  • Przesuń ekstruder do środka osi X.

  • Wyjmij opaskę zaciskową z opakowania i umieść ją pod sodą P.I.N.D.A. Użyj jej środkowej części, a nie końcówki.

  • Poluźnij śrubę (lub śruby) trzymające sondę P.I.N.D.A. i delikatnie dociśnij sondę do opaski zaciskowej.

  • Dokręć ponownie śrubę uchwytu sondy P.I.N.D.A.

  • !!! NIE UŻYWAJ KLEJU podczas montażu sondy P.I.N.D.A. W nowym typie uchwytu ze śrubą M3 nie będziesz w stanie jej później poluźnić !!!

  • Prawidłowa wysokość sondy P.I.N.D.A. w porównaniu do dyszy powinna być podobna do tej na ostatniej ilustracji.

 3. Zobacz nasz Podręcznik Druku 3D- https://www.prusa3d.com/3dhandbookMK2S Przeczytaj rozdziały 3.2 Wyłączenie odpowiedzialności i 3.3 Instrukcje bezpieczeństwa
  • Zobacz nasz Podręcznik Druku 3D- https://www.prusa3d.com/3dhandbookMK2S

  • Przeczytaj rozdziały 3.2 Wyłączenie odpowiedzialności i 3.3 Instrukcje bezpieczeństwa

  • Przeczytaj rozdział "6.3 Konfiguracja przed rozpoczęciem drukowania''.

  • Pobierz i zainstaluj sterowniki - rozdział 9 sterowniki drukarki. Nie zapomnij, że mamy gotowe ustawienia do drukowania dla programu Slic3r PE, Cura i Simplify3D.

  • Skalibruj drukarkę zgodnie z rozdziałem "6.3.1 Kreator i schemat kalibracji". Zwróć uwagę na dokładne wykonywanie instrukcji, w przeciwnym wypadku możesz trwale uszkodzić powierzchnię druku!

  • Prawidłowa wysokość sondy P.I.N.D.A. w porównaniu do dyszy powinna być podobna do tej na ostatniej ilustracji.

 4. Jeżeli trafisz na jakiekolwiek problemy, nie zapomnij, że tworzymy bazę wiedzy pod adresem http://help.prusa3d.com. Aktualizujemy ją codziennie!
  • Jeżeli trafisz na jakiekolwiek problemy, nie zapomnij, że tworzymy bazę wiedzy pod adresem http://help.prusa3d.com. Aktualizujemy ją codziennie!

 5. See our free 3D Printing Handbook - http://www.prusa3d.com/3dhandbookMK2S Read the chapters 3.2 Disclaimer and 3.3 Safety instructions
  • See our free 3D Printing Handbook - http://www.prusa3d.com/3dhandbookMK2S

  • Read the chapters 3.2 Disclaimer and 3.3 Safety instructions

  • Read the chapter 6.3 Setup before printing.

  • Download and install the drivers - chapter 9 Printer drivers. Don't forget we have ready to print settings for Slic3r, Cura and Simplify3D.

  • Calibrate the printer by following the chapter 6.3.1 Calibration flow. Please follow the steps exactly, otherwise you can permanently damage the print surface!

 6. Read the chapter 7 Printing of 3D Printing Handbook.
  • Read the chapter 7 Printing of 3D Printing Handbook.

  • Congratulations! You should be ready to print by now ;-)

  • You can start by printing some of our test objects bundled on the included SD card - you can check them out here prusa3d.com/printable-3d-models

 7. If you encounter any problems at all, don't forget you can always check out our knowledge base at http://help.prusa3d.com. We're adding new topics every day!
  • If you encounter any problems at all, don't forget you can always check out our knowledge base at http://help.prusa3d.com. We're adding new topics every day!

 8. Jeśli potrzebujesz pomocy przy montażu, sprawdź nasze forum, prowadzone przez rewelacyjną społeczność :-)
Finish Line

2 other people completed this guide.

Josef Prusa

Member since: 01/05/2015

142 Guides authored

Team

Prusa Research Member of Prusa Research

Community

3 Members

373 Guides authored

0 Comments

Add Comment

View Statistics:

Past 24 Hours: 0

Past 7 Days: 0

Past 30 Days: 1

All Time: 971