1. V tomto návodu se dozvíte, jak importovat a aktivovat nastavení vytvořené Josefem Průšou a jeho týmem pro vaši tiskárnu Original Prusa i3.
  • V tomto návodu se dozvíte, jak importovat a aktivovat nastavení vytvořené Josefem Průšou a jeho týmem pro vaši tiskárnu Original Prusa i3.

  • Tento návod lze použít pro Microsoft Windows i Apple macOS. V nastavení jsou drobné rozdíly, čtetě proto pozorně instrukce ;)

  • Důležité: nejnovější profily obsahují PLA, ABS a PETG. Ostatní materiály jsou testovány.

  • Nastavení pro Original Prusa i3 MK2/S a MK2.5: mk2s_mk25_cura_profiles

  • Nastavení pro Original Prusa i3 MK3: mk3_cura_profiles

  • Stáhněte balíček s nastavením a rozbalte jej.

 2. Balíček obsahuje několik složek, které můsí být importovány (nebo zkopírovány) do software Cura:
  • Balíček obsahuje několik složek, které můsí být importovány (nebo zkopírovány) do software Cura:

  • Složka 01_Cura_printer_profiles obsahuje profily tiskáren s jejich rozměry, rychlostmi a dalšími parametry.

  • Složka 02_Cura_platforms obsahuje platformy (vyhřívané podložky), které slouží pouze pro vizuální interpretaci tiskárny. Nicméně je dobré vědět, kde na podložce se bude model tisknout.

  • Složka 03_Cura_layerheight_profiles obsahuje nastavení pro rozdílné výšky vrstev (kvalitu tisku).

  • Složka 04_Cura_Prusa_materials obsahuje materiály, které by měly být importovány, protože výchozí materiálové hodnoty v Cura se liší od toho, co doporučujeme pro filamenty Prusa.

  • Ve výchozím stavu neobsahuje Cura modely tiskáren Original Prusa i3. Pojďme to napravit ;) Nejdříve si ale uložte práci a vypněte software Cura.

  • Otevřete rozbalený balíček a jděte do složky: 01_Cura_printer_profiles

  • MS Windows: v druhém okně otevřete C:\Program Files\Ultimaker Cura 3.3\resources\definitions

  • Apple macOS: v druhém okně otevřete /Users/YOURUSERNAME/Library/Application Support/cura/3.3/definitions

  • Cesta k cílové složce se může mírně lišit, podle jazykové verze systému, nebo verze software Cura. Například na macOS je tato složka skryta.

  • Zkopírujte soubory "...def.json" z balíčku do daného Cura adresáře.

  • Open the unzipped package and go to the folder: 02_Cura_printer_extruders

  • MS Windows: in a second window head to C:\Program Files\Ultimaker Cura 3.5\resources\extruders

  • Apple macOS: in a second window head to /Users/YOURUSERNAME/Library/Application Support/cura/3.5/definitions

  • The path can slightly differ, for example, if you have a different version of Cura installed. Also on macOS this folder is hidden.

  • Copy the file(s) "...def.json" from the package to the Cura folder.

  • Otevřete rozbalený balíček a jděte do složky: 03_Cura_platforms

  • MS Windows: v druhém okně otevřete C:\Program Files\Ultimaker Cura 3.5\resources\meshes

  • Apple macOS: klikněte pravým tlačítkem na ikonu programu Cura a z nabídky vyberte "Show package contents", poté otevřete složky v následujícím pořadí Contents->Resources->resources->meshes

  • Cesta k cílové složce se může mírně lišit, podle jazykové verze systému, nebo verze software Cura.

  • Zkopírujte soubor(y) "...platform.stl" z balíčku do daného Cura adresáře.

  • Následující kroky jsou shodné pro MS Windows a Apple macOS.

  • Otevřete software Cura

  • Pokud spouštíte software poprvé, bude vyzváni k přidání tiskárny (Add Printer). V seznamu klikněte na Other a zvolte váš model.

  • Používejte pouze profily označené Original Prusa i3..., neboť pouze ty jsou vytvořeny a otestované naší společností. Pokud v názvu tiskárny chybí slovo "Original", jedná se o tiskárnu jiného výrobce.

  • V případě, že již software Cura používáte, klikněte na Settings -> Printer -> Add printer a vyberte vaší tiskárnu.

  • Cura dovolí přidat najednou pouze jednu tiskárnu. Pokud chcete přidat více modelů, opakujte předchozí krok označený modře.

  • Klikněte na Settings -> Profile -> Manage Profiles

  • Dále klikněte na Profiles a Import.

  • Najděte profily na vašem disku (složka 04_Cura_layerheight_profiles), vyberte jeden a otevřete ho. Bohužel, Cura neumí import více profilů najednou.

  • Váš nový profil se objeví v sekci Custom profiles. Můžete také kliknout na Activate pro jeho výběr, nebo to lze udělat později na hlavní obrazovce výběrem z rozbalovacího menu, kde profil jednoduše zvolíte.

  • Opakujte předchozí body, dokud nebudou importované všechny vaše profily.

  • NEZAVÍREJTE toto okno, budeme jej potřebovat v dalším kroku.

  • Klikněte na Materials a Import.

  • Najděte profily na vašem disku (složka 05_Cura_Prusa_materials), vyberte jeden a otevřete ho. Bohužel, Cura neumí import více profilů najednou.

  • Váš nový materiál se objeví pojmenovaný jako Prusa (např. Prusa PLA). Můžete také kliknout na Activate pro jeho výběr, nebo to lze udělat později na hlavní obrazovce výběrem z rozbalovacího menu, kde profil jednoduše zvolíte.

  • Opakujte předchozí body, dokud nebudou importované všechny vaše materiály.

  • Než se pustíte do slicování a tisku, pojďme na závěrečnou kontrolu:

  • Máte vybranou vaší tiskárnu (např. Original Prusa i3 MK2/S/MK2.5).

  • Je nastaven požadovaný materiál (např. Prusa PLA)

  • Je zapnutý správný profil (např. MK2 0.2 Normal).

  • To je vše! Užijte si vaší tiskárnu a šťastný tisk ;)

  • Diskutujte vaše zkušenosti a tisky na: forum Prusa Research.

Finish Line

One other person completed this guide.

Jakub Dolezal

Member since: 02/20/2017

118,703 Reputation

162 Guides authored

Team

Prusa Research Member of Prusa Research

Community

3 Members

303 Guides authored

0 Comments

View Statistics:

Past 24 Hours: 2

Past 7 Days: 15

Past 30 Days: 130

All Time: 605