1. USB microB konektor
  • USB microB konektor

  • HDMI konektor

  • 3.5mm jack

  • Slot na microSD kartu

  • 4x USB-A konektory

  • RJ-45 konektor

 2. Vložíme microSD kartu do modulu a zasuneme prstem dokud neuslyšíme "click"
  • Vložíme microSD kartu do modulu a zasuneme prstem dokud neuslyšíme "click"

  • Dbejte správné orientace SD karty a modulu jako na obrázku (textem ke straně s nožičkami)

  • Při vkládání SD karty dbáme zvýšené opatrnosti a nevkládáme ji zbytečně velkou silou, karta jde zasunou lehce

  • Síťový modul

  • Síťový kabel RJ-45, přímý, CAT6

  • Kabel USB-A -> micro-B

  • Síťový kabel lze použít jakýkoliv, který splňuje standardy ISO/IEC 11801 kategorie 5 a vyšší

  • Síťový kabel zasuneme do konektoru RJ45 na modulu

  • Druhý konec síťového kabelu zapojíme do jakéhokoliv aktivního prvku v naší síti o kterém jsme si jisti že pracuje správně a že zajistí modulu nezbytnou konektivitu

  • Dbáme správné orientace konektoru při zapojování, konektor jde lehce zasunout, jakákoliv velká potřebná síla je známkou špatné orientace konektoru

  • Pomocí kabelu USB-A -> microB připojíme modul k napájení

  • Druhý konec kabelu připojíme do jakéhokoliv zdroje disponujícím USB-A konektorem a poskytujícím alespoň 500mA při 5V

  • Pokud je vše správně zapojeno, rozsvítí se indikační LED na vlastním modulu a na konektoru RJ-45

  • Otevřeme příkazový řádek tak, že zmáčkneme klávesu "Start", napíšeme "cmd" a stiskneme enter

  • Zadáním příkazu "ipconfig" zjistíme naší aktuaální IP adresu

  • Pomocí příkazu " FOR /L %i IN (1,1,254) DO ping -n 1 192.168.10.%i | FIND /i "ms" " , kde nahradíme "192.168.10" za první 3 části naší IP adresy, zjistíme aktivní zařízení v síti.

   • Prohledání celé sítě může trvat až několik minut.

  • Každou adresu, od které nám přišla odpověď zkusíme zadat do webového prohlížeče a sledujeme, jestli se nám objeví stránka síťového modulu s titulkem "OctoPrint"

  • Po připojení zařízení automaticky zažádá DHCP server o přidělení IP adresy.

  • Zařízení je zespoda označeno štítkem, který obsahuje MAC adresu zařízení, pod kterou ho lze snadno identifikovat ve výpisu aktuálních přidělených adres vašeho DHCP serveru či routeru.

  • Stáhneme a nainstalujeme Bonjour for Windows například zde: http://download.cnet.com/Bonjour-for-Win...

  • Síťový modul poté bude dostupný pod názvem http://octopi.local

  • Tato cesta funguje pouze pokud máte síťový modul a zařízení ze kterého chcete komunikovat v jedné podsíti (subnetu), nebo máte Bonjour gateway. Pokud nevíte čeho se týká tento komentář, tato možnost pro Vás bude fungovat

  • Při prvním přihlášení nás modul vyzve k nastavení přístupu

  • Pokud chceme ochránit kontrolu tiskárny před ostatními, můžeme zde vyplnit přihlašovací jméno(Username), heslo (Password), znovu heslo (Confirm password) a uložit pomocí modrého tlačítka "Keep Acccess Control Enabled"

  • Pokud nechceme nijak omezovat přístup do modulu, klikneme na červené tlačítko "Disable Access Control"

  • Nastavení komunikace

  • Informace o stavu tiskárny a kontrola tisku

  • Seznam souborů nahraných v modulu

  • Teplotní graf + možnosti ovládání tiskárny a náhled tisku

  • Nastavení teploty tiskárny

  • Nastavení seriového portu změníme na "/dev/ttyACM0"

  • Rychlost komunikace změníme na 115200

  • Zaškrtneme kolonky pokud chceme aby si modul nastavení pamatoval

  • Klikneme na tlačítko "Connect", kterým se modul spojí s tiskárnou

  • Pokud bylo připojení úspěšné, stav se změní na "Operational"

  • Klepnutím na tlačítko "Settings" vstoupíme do nastavení

  • Klepnutím na položku "Temperatures" otevřeme nastavení teplot

  • V kolonce ABS změníme teplotu u Extruder na 285 a u Bed na 80

  • Uložíme kliknutím na tlačítko "Save"

  • Opustíme nastavení kliknutím na křížek v pravém horním rohu

  • Podobným způsobem můžeme nastavit výchozí teploty i pro ostatní materiály, nové nastavení lze přidat tlačítkem "+"

  • Nikdy nenastavujeme teplotu větší než 300'C, může dojít k nevratnému poškození termistoru

  • Ve sloupečku "Target", řádku "Hotend" klikneme na šipku dolů u tlačítka "Set"

  • V objevené nabídce klikneme na "Set ABS"

  • Stejný postup opakujeme pro nastavení teploty podložky v řádku "Bed"

  • Teploty lze nastavovat i ručně zadáním hodnoty do textového pole a následným kliknutím na tlačítko "Set"

  • Pokud budeme nastavovat teplotu ručně, nikdy nenastavujeme teplotu větší než 300'C, může dojít k nevratnému poškození termistoru trysky

  • Nastavené teploty včetně skutečně změřených v daný čas můžeme sledovat na teplotním grafu

  • Kliknutím na tlačítko "Upload" vyvoláme nabídku, kde následně vybereme soubor GCODE, který chceme do modulu nahrát

  • Průběh nahrávání souboru lze pozorovat na grafu pod tlačítky

  • Všechny nahrané soubory lze nalést zde

  • Najetím kurzorem na daný GCODE soubor vyvoláme informační okno, které obsahuje několik základních informací

  • Spotřeba filamentu na vytisknutí souboru

  • Odhadovaný čas tisku

  • Zkontrolujeme, zda-li je tiskárna předehřátá, jestli aktuální teploty se schodují s teplotami doporučenými pro daný materiál

  • Zahájíme tisk kliknutím na ikonku tiskárny u souboru, který chceme vytisknout

  • Pokud chceme spustit předchozí tisk, stačí kliknout pouze na tlačítko "Print"

  • Aktuálně tisknutý soubor

  • Uplynulý čas tisku

  • Odhad zbývajícího času

  • Graf průběhu tisku

  • Kliknutím na tlačítko "GCode Viewer" vyvoláme vizualizaci aktuálních tahů tiskárny

Finish Line

2 other people completed this guide.

Josef Prusa

Member since: 01/05/2015

69,259 Reputation

141 Guides authored

Team

Prusa Research Member of Prusa Research

Community

3 Members

303 Guides authored

2 Comments

Dobrý den,

nějak tu postrádám vysvětlení, jak je síťový modul propojen s tiskárnou. Také by mě zajímalo, o jaký konkrétní síťový modul se jedná.

Děkuji.

Pavel Šiktanc - Reply

Dobrý den,

nějak tu postrádám vysvětlení, jak je síťový modul připojen k tiskárně. Také by mě zajímalo, o jaký konkrétní typ síťového modulu se jedná.

Děkuji

Pavel Šiktanc - Reply

View Statistics:

Past 24 Hours: 5

Past 7 Days: 17

Past 30 Days: 86

All Time: 3,390