Skip to main content

Changes to Step #2

Edit by Dozuki System

Edit approved by Dozuki System

Deleted
Added
Unchanged

Step Lines

[title] Heatbed cable assembly (partMontaż przewodów podgrzewanego stołu (część 1) [Tłumaczenie w toku]
[* black] For the following step please prepareDla następnego kroku przygotuj:
[* violet] HeatbedPodgrzewany stół MK52 24V (1x)
[* blue] Power cablePrzewód zasilający (1x)
[* yellow] Śruba M3x10 screw (2x)
[* orange] Podkładka M3/3,2/9/0,8 washer (2x)
[* red] Nakrętka samokontrująca M3nN nylock nut (2x)
[* green] '''IT IS VERY IMPORTANT''' to connect the power cable correctly. Before you start the assembly have a look at the pins. The one on the left withBARDZO WAŻNE JEST'''' prawidłowe umieszczenie przewodów zasilających. Spójrz na złącza zanim zaczniesz montaż. Lewe złącze, oznaczone jako '''"GND"''' sign must be connected to the '''BLACK WIREmusi być połączone z '''CZARNYM PRZEWODEM'''.
[title] Heatbed cable assembly (partMontaż przewodów podgrzewanego stołu (część 1) [Tłumaczenie w toku]
[* black] For the following step please prepareDla następnego kroku przygotuj:
[* violet] HeatbedPodgrzewany stół MK52 24V (1x)
[* blue] Power cablePrzewód zasilający (1x)
[* yellow] Śruba M3x10 screw (2x)
[* orange] Podkładka M3/3,2/9/0,8 washer (2x)
[* red] Nakrętka samokontrująca M3nN nylock nut (2x)
[* green] '''IT IS VERY IMPORTANT''' to connect the power cable correctly. Before you start the assembly have a look at the pins. The one on the left withBARDZO WAŻNE JEST'''' prawidłowe umieszczenie przewodów zasilających. Spójrz na złącza zanim zaczniesz montaż. Lewe złącze, oznaczone jako '''"GND"''' sign must be connected to the '''BLACK WIREmusi być połączone z '''CZARNYM PRZEWODEM'''.