Skip to main content

Changes to Step #3

Edit by Dozuki System

Edit approved by Dozuki System

Deleted
Added
Unchanged

Step Lines

[title] Heatbed cable assembly (partMontaż przewodów podgrzewanego stołu (część 2) [Tłumaczenie w toku]
[* violet] Place the black wire above the pin with "GND" sign. Make sure you are using the '''rounded connector'''.Umieść czarny przewód nad złączem z napisem "GND". Upewnij się, że używasz '''okrągłego konektora. '''
[* blue] Place the washer above the rounded cable connectorUmieść podkładkę nad złączem przewodu.
[* green] Press theWsuń śrubę M3x10 screw through all partsdo końca.
[* black] Hold the screw and carefully turn the heatbed upside downPrzytrzymaj śrubę i ostrożnie obróć podgrzewany stół do góry nogami.
[* yellow] Place theUmieść nakrętkę M3nN nut on the top of the M3 screw and tighten it slightlyna śrubie dokręć lekko.
[* orange] Turn the heatbed back, using pliers and Allen key tighten the screw. We need to adjust cable position in the next step, '''therefore do not tighten the screw too firmlyObróć podgrzewany stół z powrotem na drugą stronę i dokręć śrubę. Będziemy potrzebowali ustawić pozycję przewodów w następnym kroku, więc '''nie dokręcaj śruby zbyt mocno!'''.
[* black] Repeat this procedure for the second (red) wirePowtórz powyższą procedurę dla drugiego (czerwonego) przewodu.
[title] Heatbed cable assembly (partMontaż przewodów podgrzewanego stołu (część 2) [Tłumaczenie w toku]
[* violet] Place the black wire above the pin with "GND" sign. Make sure you are using the '''rounded connector'''.Umieść czarny przewód nad złączem z napisem "GND". Upewnij się, że używasz '''okrągłego konektora. '''
[* blue] Place the washer above the rounded cable connectorUmieść podkładkę nad złączem przewodu.
[* green] Press theWsuń śrubę M3x10 screw through all partsdo końca.
[* black] Hold the screw and carefully turn the heatbed upside downPrzytrzymaj śrubę i ostrożnie obróć podgrzewany stół do góry nogami.
[* yellow] Place theUmieść nakrętkę M3nN nut on the top of the M3 screw and tighten it slightlyna śrubie dokręć lekko.
[* orange] Turn the heatbed back, using pliers and Allen key tighten the screw. We need to adjust cable position in the next step, '''therefore do not tighten the screw too firmlyObróć podgrzewany stół z powrotem na drugą stronę i dokręć śrubę. Będziemy potrzebowali ustawić pozycję przewodów w następnym kroku, więc '''nie dokręcaj śruby zbyt mocno!'''.
[* black] Repeat this procedure for the second (red) wirePowtórz powyższą procedurę dla drugiego (czerwonego) przewodu.