Skip to main content

Changes to Step #4

Edit by Dozuki System

Edit approved by Dozuki System

Deleted
Added
Unchanged

Step Lines

[title] Heatbed cable assembly (partMontaż przewodów podgrzewanego stołu (część 3) [Tłumaczenie w toku]
[* icon_caution] Before proceeding further, please check again the cable is connected correctly to the heatbedZanim przejdziemy dalej, sprawdź czy przewód jest prawidłowo podłączony i dociśnięty do złącza na podgrzewanym stole.
[* green] '''BLACK''' wire must be connected to theCZARNY''' przewód musi być podłączony do złącza oznaczonego '''"GND"'''
[* red] '''RED''' wire must be connected to theCZERWONY''' przewód musi być podłączony do złącza oznaczonego '''"VCC"'''
[* orange] The cable cover, which will be applied later requires the connectors to be slightly inclined towards each other. Press them gently, but leave a gap between themKonstrukcja pokrywy przewodów, która zostanie zamontowana później, wymaga aby złącza były nieznacznie skierowane w swoją stronę. Ściśnij je lekko ku sobie, ale '''zostaw między nimi odstęp!'''.
[* icon_note] Design of your heatbed might slightly differ from the last pictureWygląd podgrzewanego stołu może różnić się od pokazanego na ostatniej ilustracji.
[* black] Now, tighten both screws using the Allen key and the pliersTeraz dokręć obydwie śruby używając klucza imbusowego i szczypiec.
[title] Heatbed cable assembly (partMontaż przewodów podgrzewanego stołu (część 3) [Tłumaczenie w toku]
[* icon_caution] Before proceeding further, please check again the cable is connected correctly to the heatbedZanim przejdziemy dalej, sprawdź czy przewód jest prawidłowo podłączony i dociśnięty do złącza na podgrzewanym stole.
[* green] '''BLACK''' wire must be connected to theCZARNY''' przewód musi być podłączony do złącza oznaczonego '''"GND"'''
[* red] '''RED''' wire must be connected to theCZERWONY''' przewód musi być podłączony do złącza oznaczonego '''"VCC"'''
[* orange] The cable cover, which will be applied later requires the connectors to be slightly inclined towards each other. Press them gently, but leave a gap between themKonstrukcja pokrywy przewodów, która zostanie zamontowana później, wymaga aby złącza były nieznacznie skierowane w swoją stronę. Ściśnij je lekko ku sobie, ale '''zostaw między nimi odstęp!'''.
[* icon_note] Design of your heatbed might slightly differ from the last pictureWygląd podgrzewanego stołu może różnić się od pokazanego na ostatniej ilustracji.
[* black] Now, tighten both screws using the Allen key and the pliersTeraz dokręć obydwie śruby używając klucza imbusowego i szczypiec.