Skip to main content

Changes to Step #6

Edit by Dozuki System

Edit approved by Dozuki System

Deleted
Added
Unchanged

Step Lines

[title] Preparing the heatbed-cable-cover [Tłumaczenie w toku]
[*
Przygotowanie pokrywy przewodów podgrzewanego stołu
[*
green] InsertUmieść nakrętki M3n nuts in the printed partw częściach drukowanych.
[* red] In case you can't press theJeśli nie możesz włożyć nakrętki M3n nut in, don't use excessive force. Take thedo końca, nie używaj nadmiernej siły. Wkręć dłuższą śrubę M3 bolt and thread it from the opposite side of the printed part, as you tighten the screw, it will pull the nut in. Be careful not the break the printed part during tightening.z drugiej strony i dokręcaj ją aż dociągniesz nakrętkę do dna gniazda. Uważaj aby nie uszkodzić części drukowanej przez zbyt mocne dokręcenie śruby!
[* icon_note] In case the power cable is fixed by screws (not soldered) the heatbed-cable-cover slightly differs from the picture, but the following assembly process is identicalW przypadku, gdy przewody zasilające są przymocowane śrubami (nie są lutowane) to pokrywa przewodów różni się nieznacznie od tej przedstawionej na ilustracji, ale procedura montażu jest taka sama.
[title] Preparing the heatbed-cable-cover [Tłumaczenie w toku]
[*
Przygotowanie pokrywy przewodów podgrzewanego stołu
[*
green] InsertUmieść nakrętki M3n nuts in the printed partw częściach drukowanych.
[* red] In case you can't press theJeśli nie możesz włożyć nakrętki M3n nut in, don't use excessive force. Take thedo końca, nie używaj nadmiernej siły. Wkręć dłuższą śrubę M3 bolt and thread it from the opposite side of the printed part, as you tighten the screw, it will pull the nut in. Be careful not the break the printed part during tightening.z drugiej strony i dokręcaj ją aż dociągniesz nakrętkę do dna gniazda. Uważaj aby nie uszkodzić części drukowanej przez zbyt mocne dokręcenie śruby!
[* icon_note] In case the power cable is fixed by screws (not soldered) the heatbed-cable-cover slightly differs from the picture, but the following assembly process is identicalW przypadku, gdy przewody zasilające są przymocowane śrubami (nie są lutowane) to pokrywa przewodów różni się nieznacznie od tej przedstawionej na ilustracji, ale procedura montażu jest taka sama.