Skip to main content

Changes to Step #7

Edit by Dozuki System

Edit approved by Dozuki System

Deleted
Added
Unchanged

Step Lines

[title] Mounting the heatbed-cable-cover [Tłumaczenie w toku]Montaż osłony przewodów podgrzewanego stołu
[* green] Place the heatbed-cable-cover on the heatbed to cover the soldered cables andNa podgrzewanym stole umieść pokrywę przewodów tak, aby przykryć przylutowane przewody i diodę LED.
[* blue] Tighten the cover to the heatbed usingDokręć osłonę do podgrzewanego stołu śrubą M3x10 screw and Allen key. Be careful not to pinch (break) any wires from the heatbed!przy pomocy klucza imbusowego. Uważaj, aby nie uszczypnąć przewodów podgrzewanego stołu.
[title] Mounting the heatbed-cable-cover [Tłumaczenie w toku]Montaż osłony przewodów podgrzewanego stołu
[* green] Place the heatbed-cable-cover on the heatbed to cover the soldered cables andNa podgrzewanym stole umieść pokrywę przewodów tak, aby przykryć przylutowane przewody i diodę LED.
[* blue] Tighten the cover to the heatbed usingDokręć osłonę do podgrzewanego stołu śrubą M3x10 screw and Allen key. Be careful not to pinch (break) any wires from the heatbed!przy pomocy klucza imbusowego. Uważaj, aby nie uszczypnąć przewodów podgrzewanego stołu.