Skip to main content

Changes to Step #8

Edit by Dozuki System

Edit approved by Dozuki System

Deleted
Added
Unchanged

Step Lines

[title] Proper cable management [Tłumaczenie w toku]Prawidłowa organizacja przewodów
[* icon_caution] Do not stretch the black/white thermistor cable, leave some slack under the heatbed, so when the heatbed moves during print, the cable won't get stretched resulting in disconnection from the centre of the heatbedNie naciągaj czarnego/białego przewodu termistora - zostaw trochę luzu pod stołem, aby jego ruch nie spowodował naciągnięcia przewodu i wyrwania go.
[* icon_caution] However, the slack shouldn't be causing the cableLuz nie powinien jednak sprawiać, aby przewód zwisał bardziej niż kilka mm. Jeśli przewód będzie zbyt luźny to sag down more than few millimetres. Otherwise, the cable might rub against the printer's frame and damage itself! Turn the heatbed upside-downmoże przetrzeć się o ramę. Obróć podgrzewany stół aby to check thissprawdzić.
[* light_blue] Guide the black thermistor cable next to the heatbed heater cable and wrap it few times around (see the photoPoprowadź czarny przewód termistora obok przewodu podgrzewanego stołu i zawiń go kilka razy dookoła (patrz ilustracja).
[* icon_note] The thermistor cable is in black or white colour, their functionality is the samePrzewód termistora występuje w kolorze czarnym lub białym. Ich funkcjonalność jest taka sama.
[title] Proper cable management [Tłumaczenie w toku]Prawidłowa organizacja przewodów
[* icon_caution] Do not stretch the black/white thermistor cable, leave some slack under the heatbed, so when the heatbed moves during print, the cable won't get stretched resulting in disconnection from the centre of the heatbedNie naciągaj czarnego/białego przewodu termistora - zostaw trochę luzu pod stołem, aby jego ruch nie spowodował naciągnięcia przewodu i wyrwania go.
[* icon_caution] However, the slack shouldn't be causing the cableLuz nie powinien jednak sprawiać, aby przewód zwisał bardziej niż kilka mm. Jeśli przewód będzie zbyt luźny to sag down more than few millimetres. Otherwise, the cable might rub against the printer's frame and damage itself! Turn the heatbed upside-downmoże przetrzeć się o ramę. Obróć podgrzewany stół aby to check thissprawdzić.
[* light_blue] Guide the black thermistor cable next to the heatbed heater cable and wrap it few times around (see the photoPoprowadź czarny przewód termistora obok przewodu podgrzewanego stołu i zawiń go kilka razy dookoła (patrz ilustracja).
[* icon_note] The thermistor cable is in black or white colour, their functionality is the samePrzewód termistora występuje w kolorze czarnym lub białym. Ich funkcjonalność jest taka sama.