Skip to main content

Changes to Step #9

Edit by Dozuki System

Edit approved by Dozuki System

Deleted
Added
Unchanged

Step Lines

[title] Wrapping the heatbed cables [Tłumaczenie w toku]
[*
Owijanie przewodów podgrzewanego stołu
[*
green] Use the textile sleeve and wrap the cables from the heatbed. Start by few centimeters of the sleeve behind the heatbed coverOwiń przewody podgrzewanego stołu owijką tekstylną. Zacznij od kilku centymetrów przewodu od strony osłony przewodów.
[* violet] When the first "wrap" is ready, slide it inside the heatbed cover. Ensure it is at leastKiedy pierwsza pętla owijki będzie owinięta wokół przewodów, wsuń ją w pokrywę. Upewnij się, że jest wsunięta minimum 5-6 mm.
[* black] Before you continue with wrapping the sleeve, we need to fix it in the cable cover. Please proceed to the next stepZanim kontynuujesz owijanie reszty przewodów, musisz przymocować owijkę do pokrywy. Przejdź do następnego kroku.
[title] Wrapping the heatbed cables [Tłumaczenie w toku]
[*
Owijanie przewodów podgrzewanego stołu
[*
green] Use the textile sleeve and wrap the cables from the heatbed. Start by few centimeters of the sleeve behind the heatbed coverOwiń przewody podgrzewanego stołu owijką tekstylną. Zacznij od kilku centymetrów przewodu od strony osłony przewodów.
[* violet] When the first "wrap" is ready, slide it inside the heatbed cover. Ensure it is at leastKiedy pierwsza pętla owijki będzie owinięta wokół przewodów, wsuń ją w pokrywę. Upewnij się, że jest wsunięta minimum 5-6 mm.
[* black] Before you continue with wrapping the sleeve, we need to fix it in the cable cover. Please proceed to the next stepZanim kontynuujesz owijanie reszty przewodów, musisz przymocować owijkę do pokrywy. Przejdź do następnego kroku.