Skip to main content

Changes to Step #10

Edit by Dozuki System

Edit approved by Dozuki System

Deleted
Added
Unchanged

Step Lines

[title] Securing the sleeve in place [Tłumaczenie w toku]
[*
Zamocowanie owijki tekstylnej
[*
blue] Place second part of the cover on the top of the textile sleeveUmieść drugą część pokrywy na końcu owijki tekstylnej.
[* icon_caution] Make sure the thermistor cable is in the middle going through a cutout in the printed part!!! '''Otherwise, you will pinch and possibly break the cableUpewnij się, że przewód termistora znajduje się pośrodku i przechodzi przez wycięcie w drukowanej części!!! '''W przeciwnym razie będzie zaciśnięty co może go przerwać!!!'''
[* orange] Insert two screwsUmieść dwie śruby M3x10 and tighten them, proceed with caution and tighten both screws equallyi dokręć je. Postępuj ostrożnie, równomiernie dokręcając obie śruby.
[* icon_caution] Don't tighten the screw completely on one side and then on the other (see the second pictureNie dokręcaj śruby całkowicie tylko po jednej stronie, a potem po drugiej (patrz druga ilustracja)!
[* green] Your tightened cover should look like the last pictureTwoja dokręcona pokrywa powinna wyglądać tak jak na ostatniej ilustracji.
[title] Securing the sleeve in place [Tłumaczenie w toku]
[*
Zamocowanie owijki tekstylnej
[*
blue] Place second part of the cover on the top of the textile sleeveUmieść drugą część pokrywy na końcu owijki tekstylnej.
[* icon_caution] Make sure the thermistor cable is in the middle going through a cutout in the printed part!!! '''Otherwise, you will pinch and possibly break the cableUpewnij się, że przewód termistora znajduje się pośrodku i przechodzi przez wycięcie w drukowanej części!!! '''W przeciwnym razie będzie zaciśnięty co może go przerwać!!!'''
[* orange] Insert two screwsUmieść dwie śruby M3x10 and tighten them, proceed with caution and tighten both screws equallyi dokręć je. Postępuj ostrożnie, równomiernie dokręcając obie śruby.
[* icon_caution] Don't tighten the screw completely on one side and then on the other (see the second pictureNie dokręcaj śruby całkowicie tylko po jednej stronie, a potem po drugiej (patrz druga ilustracja)!
[* green] Your tightened cover should look like the last pictureTwoja dokręcona pokrywa powinna wyglądać tak jak na ostatniej ilustracji.