Skip to main content

Changes to Step #12

Edit by Dozuki System

Edit approved by Dozuki System

Deleted
Added
Unchanged

Step Lines

[title] Preparing the heatbed screws and spacers [Tłumaczenie w toku]
[*
Przygotowanie śrub i tulejek dystansowych podgrzewanego stołu
[*
black] For the following steps, please prepareDla następnych kroków przygotuj:
[* orange] Śruba M3x14b screw (9x) / śruba M3x12b screw (9x)
[* icon_note] Due to update in manufacturing process, your kit might come with 12mm screws instead ofZe względu na zmianę w procesie produkcji, w Twoim zestawie mogą znajdować się śruby o długości 12 mm zamiast 14 mm. Functionality remains unchangedFunkcjonalność pozostaje bez zmian.
[* blue] Tulejka dystansowa 6x6x3t spacer (9x)
[title] Preparing the heatbed screws and spacers [Tłumaczenie w toku]
[*
Przygotowanie śrub i tulejek dystansowych podgrzewanego stołu
[*
black] For the following steps, please prepareDla następnych kroków przygotuj:
[* orange] Śruba M3x14b screw (9x) / śruba M3x12b screw (9x)
[* icon_note] Due to update in manufacturing process, your kit might come with 12mm screws instead ofZe względu na zmianę w procesie produkcji, w Twoim zestawie mogą znajdować się śruby o długości 12 mm zamiast 14 mm. Functionality remains unchangedFunkcjonalność pozostaje bez zmian.
[* blue] Tulejka dystansowa 6x6x3t spacer (9x)