Skip to main content

Changes to Step #13

Edit by Dozuki System

Edit approved by Dozuki System

Deleted
Added
Unchanged

Step Lines

[title] Mounting the heatbed (partMontaż podgrzewanego stołu(część 1) [Tłumaczenie w toku]
[* black] Push the Y-carriage to the front and place the Heatbed behindPrzesuń wózek osi Y do przodu i umieść podgrzewany stół za nim.
[* green] Locate a hole the centre of the Y-carriageZnajdź otwór w centralnej części wózka osi Y.
[* blue] Place one spacer on the top of the holeUmieść jedną tulejkę na górze otworu.
[* icon_note] The exact position of the spacer will be adjusted in the next stepTulejka dystansowa zostanie umieszczona dokładnie na swoim miejscu w następnym kroku.
[title] Mounting the heatbed (partMontaż podgrzewanego stołu(część 1) [Tłumaczenie w toku]
[* black] Push the Y-carriage to the front and place the Heatbed behindPrzesuń wózek osi Y do przodu i umieść podgrzewany stół za nim.
[* green] Locate a hole the centre of the Y-carriageZnajdź otwór w centralnej części wózka osi Y.
[* blue] Place one spacer on the top of the holeUmieść jedną tulejkę na górze otworu.
[* icon_note] The exact position of the spacer will be adjusted in the next stepTulejka dystansowa zostanie umieszczona dokładnie na swoim miejscu w następnym kroku.