Skip to main content

Changes to Step #15

Edit by Dozuki System

Edit approved by Dozuki System

Deleted
Added
Unchanged

Step Lines

[title] Mounting the heatbed (partMontaż podgrzewanego stołu(część 3) [Tłumaczenie w toku]
[* black] Move to the right side of the heatbedPrzejdź do prawej strony podgrzewanego stołu.
[* green] Place another spacer with the pliersUmieść kolejną tulejkę dystansową za pomocą szczypiec.
[* light_blue] Push the pliers between the heatbed and the Y-carriageWsuń szczypce pomiędzy podgrzewany stół a wózek osi Y.
[* violet] Use the Allen key to align the spacerUżyj klucza imbusowego, aby wyrównać tulejkę dystansową.
[* orange] After the alignment insert the screw instead and tighten it slightlyPo wyrównaniu części względem siebie umieść w otworze śrubę i wkręć, ale nie do końca.
[title] Mounting the heatbed (partMontaż podgrzewanego stołu(część 3) [Tłumaczenie w toku]
[* black] Move to the right side of the heatbedPrzejdź do prawej strony podgrzewanego stołu.
[* green] Place another spacer with the pliersUmieść kolejną tulejkę dystansową za pomocą szczypiec.
[* light_blue] Push the pliers between the heatbed and the Y-carriageWsuń szczypce pomiędzy podgrzewany stół a wózek osi Y.
[* violet] Use the Allen key to align the spacerUżyj klucza imbusowego, aby wyrównać tulejkę dystansową.
[* orange] After the alignment insert the screw instead and tighten it slightlyPo wyrównaniu części względem siebie umieść w otworze śrubę i wkręć, ale nie do końca.