Skip to main content

Changes to Step #16

Edit by Dozuki System

Edit approved by Dozuki System

Deleted
Added
Unchanged

Step Lines

[title] Mounting the heatbed (partMontaż podgrzewanego stołu(część 4) [Tłumaczenie w toku]
[* green] Using pliers insert spacers and screw into the remaining holes. DON'T fully tighten the screwsUżywając szczypiec, umieść tulejki dystansowe i śruby w pozostałych otworach. NIE DOKRĘCAJ śrub do końca.
[* black] After all screws are in place, tighten them in the following orderPo umieszczeniu wszystkich śrub na miejscu dokręć je w następującej kolejności:
[* light_blue] Center screwŚruba centralna
[* violet] First four screws (edgesPierwsze cztery śruby (krawędzie)
[* yellow] Last four screws (cornersOstatnie cztery śruby (narożniki)
[title] Mounting the heatbed (partMontaż podgrzewanego stołu(część 4) [Tłumaczenie w toku]
[* green] Using pliers insert spacers and screw into the remaining holes. DON'T fully tighten the screwsUżywając szczypiec, umieść tulejki dystansowe i śruby w pozostałych otworach. NIE DOKRĘCAJ śrub do końca.
[* black] After all screws are in place, tighten them in the following orderPo umieszczeniu wszystkich śrub na miejscu dokręć je w następującej kolejności:
[* light_blue] Center screwŚruba centralna
[* violet] First four screws (edgesPierwsze cztery śruby (krawędzie)
[* yellow] Last four screws (cornersOstatnie cztery śruby (narożniki)