Skip to main content

Changes to Step #18

Edit by Dozuki System

Edit approved by Dozuki System

Deleted
Added
Unchanged

Step Lines

[title] Preparing the PSU [Tłumaczenie w toku]Przygotowanie zasilacza
[* black] For the following steps, please prepareDla następnych kroków przygotuj:
[* green] 24V Power supply with coverZasilacz 24 V z osłoną (1x)
[* light_blue] Śruba M4x10r screw with dome headz łbem kulistym (2x)
[* icon_caution] Make sure you are using M4 screws, different screws might cause issuesUpewnij się, że używasz śrub M4. Użycie innych śrub może spowodować problemy!!!
[* orange] Śruba M3x10 screw (2x)
[* icon_note] The PSU switches between 110 V and 220 V automaticallyZasilacz przełącza się automatycznie pomiędzy napięciem 110V a 220V.
[title] Preparing the PSU [Tłumaczenie w toku]Przygotowanie zasilacza
[* black] For the following steps, please prepareDla następnych kroków przygotuj:
[* green] 24V Power supply with coverZasilacz 24 V z osłoną (1x)
[* light_blue] Śruba M4x10r screw with dome headz łbem kulistym (2x)
[* icon_caution] Make sure you are using M4 screws, different screws might cause issuesUpewnij się, że używasz śrub M4. Użycie innych śrub może spowodować problemy!!!
[* orange] Śruba M3x10 screw (2x)
[* icon_note] The PSU switches between 110 V and 220 V automaticallyZasilacz przełącza się automatycznie pomiędzy napięciem 110V a 220V.