Skip to main content

Changes to Step #19

Edit by Dozuki System

Edit approved by Dozuki System

Deleted
Added
Unchanged

Step Lines

[title] Assembling the PSU (partMontaż zasilacza (część 1) [Tłumaczenie w toku]
[* yellow] Locate four mounting points on the YZ frameZlokalizuj cztery punkty mocowania na ramie osi YZ.
[* light_blue] Place the PSU on the frame and secure it with the M4x10r screws. Don't tighten them completelyUmieść zasilacz na ramie i przykręć śrubami M4x10r. Nie dokręcaj śrub do końca.
[title] Assembling the PSU (partMontaż zasilacza (część 1) [Tłumaczenie w toku]
[* yellow] Locate four mounting points on the YZ frameZlokalizuj cztery punkty mocowania na ramie osi YZ.
[* light_blue] Place the PSU on the frame and secure it with the M4x10r screws. Don't tighten them completelyUmieść zasilacz na ramie i przykręć śrubami M4x10r. Nie dokręcaj śrub do końca.