Skip to main content

Changes to Step #20

Edit by Dozuki System

Edit approved by Dozuki System

Deleted
Added
Unchanged

Step Lines

[title] Assembling the PSU (partMontaż zasilacza (część 2) [Tłumaczenie w toku]
[* violet] Slide the PSU holders under the PSU coverWsuń uchwyty zasilacza pod jego obudowę.
[* orange] Secure the PSU with two M3x10 screws. Don't tighten them completely. You want to be able to move the PSU on the mount to properly line up the other mountZabezpiecz zasilacz za pomocą dwóch śrub M3x10. Nie dokręcaj ich całkowicie. Musisz mieć możliwość przesunięcia zasilacza na uchwycie, aby prawidłowo ustawić drugie mocowanie.
[* yellow] Re-seat the PSU and then tighten all four screwsWyrównaj położenie zasilacza i dokręć wszystkie 4 śruby.
[title] Assembling the PSU (partMontaż zasilacza (część 2) [Tłumaczenie w toku]
[* violet] Slide the PSU holders under the PSU coverWsuń uchwyty zasilacza pod jego obudowę.
[* orange] Secure the PSU with two M3x10 screws. Don't tighten them completely. You want to be able to move the PSU on the mount to properly line up the other mountZabezpiecz zasilacz za pomocą dwóch śrub M3x10. Nie dokręcaj ich całkowicie. Musisz mieć możliwość przesunięcia zasilacza na uchwycie, aby prawidłowo ustawić drugie mocowanie.
[* yellow] Re-seat the PSU and then tighten all four screwsWyrównaj położenie zasilacza i dokręć wszystkie 4 śruby.