Skip to main content

Changes to Step #21

Edit by Dozuki System

Edit approved by Dozuki System

Deleted
Added
Unchanged

Step Lines

[title] Haribo time! [Tłumaczenie w toku]Czas na Haribo!
[* green] Slightly harder chapter, but have 10 %. We need to keep more for the nextTo było trochę trudniejsze, ale wystarczy 10%. Musimy zostawić coś na później.
[title] Haribo time! [Tłumaczenie w toku]Czas na Haribo!
[* green] Slightly harder chapter, but have 10 %. We need to keep more for the nextTo było trochę trudniejsze, ale wystarczy 10%. Musimy zostawić coś na później.