Skip to main content

Changes to Step #22

Edit by Dozuki System

Edit approved by Dozuki System

Deleted
Added
Unchanged

Step Lines

[title] Heatbed and PSU are done! [Tłumaczenie w toku]
[*
Podgrzewany stół i zasilacz są gotowe!
[*
black] '''You're getting closer!''' Just one more chapter and the assembly is doneZbliżamy się do końca!''' Jeszcze jeden rozdział i drukarka będzie zmontowana!
[* black] Check the final look, compare it to the pictureSprawdź po raz ostatni poprawność montażu - patrz ilustracja.
[* icon_caution] '''Don't place the steel sheet on the heatbed yet.''' Wait for the instructions in the Wizard during the calibration processNie kładź jeszcze płyty stalowej na podgrzewanym stole.''' Poczekaj na instrukcję w Asystencie podczas procedury kalibracji.
[* black] Ready for the last assembly part?Przed nami ostatni etap montażu. [guide|1105]
[title] Heatbed and PSU are done! [Tłumaczenie w toku]
[*
Podgrzewany stół i zasilacz są gotowe!
[*
black] '''You're getting closer!''' Just one more chapter and the assembly is doneZbliżamy się do końca!''' Jeszcze jeden rozdział i drukarka będzie zmontowana!
[* black] Check the final look, compare it to the pictureSprawdź po raz ostatni poprawność montażu - patrz ilustracja.
[* icon_caution] '''Don't place the steel sheet on the heatbed yet.''' Wait for the instructions in the Wizard during the calibration processNie kładź jeszcze płyty stalowej na podgrzewanym stole.''' Poczekaj na instrukcję w Asystencie podczas procedury kalibracji.
[* black] Ready for the last assembly part?Przed nami ostatni etap montażu. [guide|1105]