Skip to main content

Changes to Step #17

Edit by Dozuki System

Edit approved by Dozuki System

Deleted
Added
Unchanged

Step Lines

[title] Checking the hotend cables [Tłumaczenie w toku]
[*
Sprawdzenie przewodów hotendu
[*
black] Let's make sure the cables from the hotend aren't in contact with the heatbedUpewnij się, że przewody hotendu nie opierają się na podgrzewanym stole.
[* green] Lower manually the X-axis down until the nozzle is almost touching the heatbedRęcznie opuść oś X tak, aby dysza PRAWIE dotykała podgrzewanego stołu.
[* violet] In case theJeśli czujnik P.I.N.D.A. sensor touches the bed before the nozzle, move it up slightlydotyka stołu, to ustaw ją wyżej w uchwycie.
[* icon_caution] Ensure there isSprawdź, czy pomiędzy śrubą w podgrzewanym stole a gap between the screw in the heatbed and the surface of the hotend cables. The gap should beprzewodami hotendu jest odstęp. Dystans powinien wynosić 2-3 millimetres, the steel sheet will add anothermm, a płyta stalowa doda kolejny 1 mm.
[* icon_note] In case the cables are rubbing against the screw, adjust them (push them up in the extruder)Jeśli przewody dotykają śruby, to dociśnij je wyżej (ale ostrożnie, aby ich nie uszkodzić).
[title] Checking the hotend cables [Tłumaczenie w toku]
[*
Sprawdzenie przewodów hotendu
[*
black] Let's make sure the cables from the hotend aren't in contact with the heatbedUpewnij się, że przewody hotendu nie opierają się na podgrzewanym stole.
[* green] Lower manually the X-axis down until the nozzle is almost touching the heatbedRęcznie opuść oś X tak, aby dysza PRAWIE dotykała podgrzewanego stołu.
[* violet] In case theJeśli czujnik P.I.N.D.A. sensor touches the bed before the nozzle, move it up slightlydotyka stołu, to ustaw ją wyżej w uchwycie.
[* icon_caution] Ensure there isSprawdź, czy pomiędzy śrubą w podgrzewanym stole a gap between the screw in the heatbed and the surface of the hotend cables. The gap should beprzewodami hotendu jest odstęp. Dystans powinien wynosić 2-3 millimetres, the steel sheet will add anothermm, a płyta stalowa doda kolejny 1 mm.
[* icon_note] In case the cables are rubbing against the screw, adjust them (push them up in the extruder)Jeśli przewody dotykają śruby, to dociśnij je wyżej (ale ostrożnie, aby ich nie uszkodzić).