Skip to main content

Changes to Step #17

Edit by Dozuki System

Edit approved by Dozuki System

Deleted
Added
Unchanged

Step Lines

[title] Sprawdzenie przewodów hotendu
[* black] Upewnij się, że przewody hotendu nie opierają się na podgrzewanym stole.
[* green] Ręcznie opuść oś X tak, abyObracając obydwa pręty gwintowane osi Z, obniż wózek ekstrudera aż dysza PRAWIE dotykałaprawie dotknie podgrzewanego stołu.
[* green] Ręcznie opuść oś X tak, abyObracając obydwa pręty gwintowane osi Z, obniż wózek ekstrudera aż dysza PRAWIE dotykałaprawie dotknie podgrzewanego stołu.
[* violet] Jeśli czujnik P.I.N.D.A. dotyka stołu, to ustaw ją wyżej w uchwycie.
[* icon_caution] Sprawdź, czy pomiędzy śrubą w podgrzewanym stole a przewodami hotendu jest odstęp. Dystans powinien wynosić 2-3 mm, a płyta stalowa doda kolejny 1 mm.
[* icon_note] Jeśli przewody dotykają śruby, to dociśnij je wyżej (ale ostrożnie, aby ich nie uszkodzić).